Amin, nawaambia, Kizazi hiki hakitapita..

Mathayo 24:32-35 ” ┬áBasi kwa mtini jifunzeni mfano; tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno u karibu; 33