Una swali au unahitaji maombi? piga.

+255 693 036 618

Machapisho mapya

Ya hivi karibuni..

juu ya mwamba huu
ByAdmin Julai 7, 2022

Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa?. Ni mwamba gani huo?(Mathayo 16:18)

Jibu: Tusome, Mathayo 16:16 “Simoni Petro akajibu akasema, WEWE NDIWE KRISTO, MWANA WA MUNGU ALIYE HAI. 17 Yesu akajibu, akamwambia, Heri wew...

Mapooza ni nini? Na je! Twawezaje kuepukana nayo?
ByAdmin Julai 7, 2022

Mapooza ni nini? Na je! Twawezaje kuepukana nayo?

Mapooza ni kitu/vitu/mambo yote yasiyoweza kuzalisha chochote, au kufikia kilele chake cha kutoa matunda kamili. Neno mapooza limetokana na ne...

Mnatenda vema kuvumiliana naye
ByAdmin Julai 6, 2022

Paulo alikuwa anamaanisha nini kusema “Mnatenda vema kuvumiliana naye” (2Wakorintho 11:4).

Jibu: Tusome, 2Wakorintho 11:4 “Maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine ambaye sisi hatukumhubiri, au mkipokea roho nyingine msiyoipokea, a...

Wana wa Asafu ni akina nani katika biblia?
ByAdmin Julai 5, 2022

Wana wa Asafu ni akina nani katika biblia?

Kabla ya kuwafahamu wana wa Asafu, ni vizuri kumfahamu Asafu mwenyewe alikuwa ni nani. Asafu alikuwa ni mmoja wa walawi ambao, mfalme Daudi al...

Maongeo ni nini?(Wakolosai 2:19)
ByAdmin Julai 4, 2022

Maongeo ni nini?(Wakolosai 2:19)

Maongeo ni maongezeko, Kwa mfano Neno hilo utalisoma katika vifungu hivi;  Kutoka 23:10 “Utapanda mbegu katika nchi yako muda wa miaka sita ...

Sadaka ya kinywaji ilikuwaje
ByAdmin Julai 4, 2022

Sadaka ya kinywaji ilikuwaje? Na inawakilisha nini?.

Katika biblia (Agano la kale), kimiminika kilichokuwa kinatolewa sadaka ni “Divai” na si kitu kingine, Walawi 23:13 “Na sadaka yake ya unga ...

Je! Ungependa kuchangia huduma hii?

"Tutafurahi kama utashirikiana nasi kwa mchango wako, au maombi yako au nguvu zako katika kusambaza jumbe hizi kwa wengine na Mungu atakubariki."

Wingu La Mashahidi Wa Kristo

Waebrania 12:1 "Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito, na dhambi ile ituzingayo kwa upesi; na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu,"

Mafundisho

kupitia tovuti hii utapata kujifunza misingi mingi ya Biblia kwa masomo yanayochapishwa humu kila siku. Hivyo usipitwe

je! Una maswali yoyote kuhusu biblia?

Tovuti hii inakupa wigo wa kuuliza maswali, na pia kujifunza kwa kupitia maswali mengi yaliyojibiwa

Shuhuda

Utapata pia kusoma shuhuda mbali mbali zitakazokusaidia kuimarisha imani yako

Download

download video, audio, pdf za masomo mbalimbali