Maana Ya Maneno Katika Biblia.

Hizi ni tafsiri za maneno mbalimbali, pamoja na majina na vitu vingine vilivyoandikwa katika biblia. Tafsiri mpya ni za kwanza katika orodha. Ili kusoma bofya jina husika kufungua.

 1. Shilo
 2. Saumu
 3. Wazimu
 4. Siti Msharifu, Mitalawanda, na kulalama
 5. Kuzumbua na Kujitoja
 6. Amali na Ijara
 7. Ahera
 8. Zeri
 9. Kujuzu
 10. Zunga
 11. Kuoatama
 12. Makuruhi
 13. Elohimu
 14. Shetani
 15. Yezebeli
 16. Miriamu
 17. Haruni
 18. Musa.
 19. Sayuni
 20. Shehe
 21. Hirizi
 22. Kuongoka
 23. Towashi
 24. Pentekoste
 25. Wapunga pepo
 26. Kipaimara
 27. Busu Takatifu
 28. Kitabu cha Yashari
 29. Balasi
 30. Azazeli
 31. Dini
 32. Biblia
 33. Ukristo
 34. Kanisa
 35. Jehanum
 36. Mbinguni
 37. Yesu
 38. Mtakatifu
 39. Haleluya
 40. Mshunami
 41. Freemason
 42. Mpagani
 43. Makerubi
 44. Uchawi
 45. Baragumu
 46. Mungu
 47. Injili
 48. Yeshuruni
 49. Timazi
 50. Tumaini
 51. Roho Mtakatifu
 52. Kusaga Meno
 53. Litania
 54. Tenzi za Rohoni
 55. Krisimasi
 56. Upako
 57. Mauti ya pili
 58. Imani
 59. Madhabahu
 60. Ndoa
 61. Urimu na Thumimu
 62. Utii
 63. Sakramenti
 64. Kifo
 65. Ufisadi
 66. Mariam Magdalene
 67. Rozari
 68. Kwaresma
 69. Uislamu
 70. Jini mahaba
 71. I.N.R.I
 72. Pasaka
 73. Chapa zake Yesu
 74. Mahuru
 75. Pakanga
 76. Mwaloni
 77. Biblia Takatifu
 78. Kuhutubu
 79. Kuungama
 80. Mshenzi
 81. Makedonia
 82. Israeli
 83. Wafilisti
 84. Lewiathani
 85. Agano jipya
 86. Yeremia
 87. Ulokole
 88. Wafiraji
 89. Msamaria mwema
 90. Mapepo
 91. Mhubiri
 92. Maserafi
 93. Bwana wa majeshi
 94. Maombi
 95. Kuzimu
 96. Ubatizo
 97. Popobawa
 98. Kifo
 99. Shalom
 100. Maran atha
 101. Nimrodi
 102. Abibu
 103. Kristo
 104. Korbani
 105. Sinai
 106. Mto Yordani
 107. Mto Frati
 108. Ikabodi
 109. Shushani Ngomeni
 110. Uwanda wa Dura
 111. Behewa
 112. Bawabu
 113. Mshulami
 114. Arabuni
 115. Kibanzi na Boriti
 116. Jeshi la Mbinguni
 117. Nyamafu
 118. Ibada
 119. Areopago
 120. Baradhuli
 121. Jabari
 122. Daawa
 123. Juya
 124. Kamsa
 125. Mkatale
 126. Mavyaa
 127. Pomboo
 128. Mavu
 129. Abadoni
 130. Hazama
 131. Rangi ya Samawi
 132. Rangi ya Kaharabu
 133. Rangi ya Zabarajadi
 134. Bilauri
 135. Marijani
 136. Hedaya
 137. Kabari
 138. Nasaba
 139. Konde la Soani
 140. Bonde la vilio
 141. Mkomamanga
 142. Uzima wa milele
 143. Hanithi
 144. Gerizimu na Ebali
 145. Sifongo na Siki
 146. Kutahayari
 147. Kuchelea
 148. Kulabu
 149. Nyungu
 150. Via
 151. Shokoa
 152. Bildi
 153. Mjanja
 154. Njuga
 155. Baghala
 156. Konzi
 157. Hori
 158. Kongwa
 159. Zaburi
 160. Chamchela
 161. Fumbi
 162. Kutabana
 163. Nyuni
 164. Marinda
 165. Kicho
 166. Masheki
 167. Edeni
 168. Wibari
 169. Wakaldayo
 170. Sodoma
 171. Mataifa
 172. Hosana
 173. K.k na B.k
 174. Mpumbavu
 175. Sinagogi la mahuru
 176. Kutakabari
 177. Sikukuu ya kutabaruku
 178. kutema farasi
 179. Hozi
 180. Nzio
 181. Kuabudu
 182. Uvuvio
 183. Kikoto
 184. Vipimo vya kibiblia
 185. Neema
 186. Masuke
 187. Gogu na Magogu
 188. Kijicho
 189. Fitina
 190. Pesa za bindoni
 191. Nguo za magunia
 192. Matoazi na Matari
 193. Kinubi
 194. Panda
 195. Santuri
 196. Dirii
 197. Choyo
 198. Hirimu
 199. Kuwiwa
 200. Nyayo
 201. Jaa
 202. Bisi
 203. Sharoni
 204. Bahari mbalimbali
 205. Shekina
 206. Hayawani
 207. Makanwa
 208. Duara ya Ahazi
 209. Uchaji
 210. Mlima wa Mizeituni
 211. Kumlingana Mungu
 212. Hisopo
 213. Uga
 214. Ufunuo
 215. Maashera na Maashtorethi
 216. Kikuku
 217. Fadhili
 218. Pambaja
 219. Nyinyoro
 220. Ayala
 221. Ngome
 222. Mruba
 223. Chango
 224. Shinikizo
 225. Dhahabu ya Ofiri
 226. Lijamu na Hatamu
 227. Vyombo vya uzuri
 228. Kitango
 229. Sadaka ya kuinuliwa
 230. Mbari
 231. Kuabiri
 232. Noeli
 233. Mamajusi
 234. Chuo cha Vita vya Bwana
 235. Kiango na Pishi
 236. Kuhuluku
 237. Matuoni
 238. Maherodi
 239. Mharabu
 240. Buruji
 241. Tarishi
 242. Kinga cha motoni
 243. Sadaka ya unga & Kinywaji
 244. Fuawe
 245. Kuruzuku
 246. Maseyidi
 247. Shubaka
 248. Maganjo
 249. Hekima, Ufahamu & Maarifa
 250. Sitara
 251. Adhama
 252. Mintarafu
 253. Birika
 254. Fumo
 255. Hiana
 256. Yodi
 257. Ayari
 258. Gidamu
 259. Mego
 260. Naivera
 261. Nondo
 262. Baghairi
 263. Mahali pa juu

Pia unaweza kujiunga katika makundi yetu ya Whasapp kwa kubofya hapa chini> 

https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ

https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ

Print this post