Maana Ya Maneno Katika Biblia.

Hizi ni tafsiri za maneno mbalimbali, pamoja na majina na vitu vingine vilivyoandikwa katika biblia. Tafsiri mpya ni za kwanza katika orodha. Ili kusoma bofya jina husika kufungua.

 1. Kalafati
 2. Makasia
 3. Mbisho
 4. Mata
 5. Yahu
 6. Gudulia.
 7. Kipuli
 8. Uadilifu
 9. Mganda
 10. Vyemba
 11. Kabuli
 12. Mashonde
 13. Makonde
 14. Azali,
 15. Sakafu ya mawe/ Gabatha
 16. Kumaka
 17. Lusifa
 18. Washami
 19. Chetezo
 20. Novena
 21. Wakili
 22. Hadaa
 23. Rhema
 24. Mawaa
 25. Maganjo
 26. Miimo
 27. Jicho
 28. Sukothi
 29. Beelzebuli
 30. Mvinje
 31. Praitorio
 32. Dinari na Rupia
 33. Kuba
 34. Vihekalu vya Artemi
 35. Uele
 36. Maziara
 37. Alani
 38. Tirshatha
 39. Guruguru na Goromoe
 40. Miimo na kizingiti
 41. Adamu
 42. Mvinje
 43. Mierebi
 44. vuruvuru
 45. Mjombakaka
 46. Manyoyota
 47. Mimbari
 48. Kupwita-pwita?
 49. Kukunguwazwa
 50. Kupwelewa
 51. Haini
 52. Dia
 53. Kalamu, wino, karatasi?
 54. Kipaku
 55. Forodhani
 56. Gengeni
 57. Kombeo/teo
 58. Liwali
 59. Akida
 60. Sifa
 61. Kuhimidi
 62. Kujazi
 63. Maongeo
 64. Kusubu
 65. Talanta
 66. Marago
 67. Shetri
 68. Kiyama 
 69. Gumegume 
 70. Pango la Makpela
 71. Kigao
 72. Kitanga
 73. Vitimvi
 74. Podo
 75. Mjoli
 76. Kuhusuru
 77. Ratli/ Ratili
 78. Lumbwi
 79. Shilo
 80. Saumu
 81. Wazimu
 82. Siti Msharifu, Mitalawanda, na kulalama
 83. Kuzumbua na Kujitoja
 84. Amali na Ijara
 85. Ahera
 86. Zeri
 87. Kujuzu
 88. Zunga
 89. Kuoatama
 90. Makuruhi
 91. Elohimu
 92. Shetani
 93. Yezebeli
 94. Miriamu
 95. Haruni
 96. Musa.
 97. Sayuni
 98. Shehe
 99. Hirizi
 100. Kuongoka
 101. Towashi
 102. Pentekoste
 103. Wapunga pepo
 104. Kipaimara
 105. Busu Takatifu
 106. Kitabu cha Yashari
 107. Balasi
 108. Azazeli
 109. Dini
 110. Biblia
 111. Ukristo
 112. Kanisa
 113. Jehanum
 114. Mbinguni
 115. Yesu
 116. Mtakatifu
 117. Haleluya
 118. Mshunami
 119. Freemason
 120. Mpagani
 121. Makerubi
 122. Uchawi
 123. Baragumu
 124. Mungu
 125. Injili
 126. Yeshuruni
 127. Timazi
 128. Tumaini
 129. Roho Mtakatifu
 130. Kusaga Meno
 131. Litania
 132. Tenzi za Rohoni
 133. Krisimasi
 134. Upako
 135. Mauti ya pili
 136. Imani
 137. Madhabahu
 138. Ndoa
 139. Urimu na Thumimu
 140. Utii
 141. Sakramenti
 142. Kifo
 143. Ufisadi
 144. Mariam Magdalene
 145. Rozari
 146. Kwaresma
 147. Uislamu
 148. Jini mahaba
 149. I.N.R.I
 150. Pasaka
 151. Chapa zake Yesu
 152. Mahuru
 153. Pakanga
 154. Mwaloni
 155. Biblia Takatifu
 156. Kuhutubu
 157. Kuungama
 158. Mshenzi
 159. Makedonia
 160. Israeli
 161. Wafilisti
 162. Lewiathani
 163. Agano jipya
 164. Yeremia
 165. Ulokole
 166. Wafiraji
 167. Msamaria mwema
 168. Mapepo
 169. Mhubiri
 170. Maserafi
 171. Bwana wa majeshi
 172. Maombi
 173. Kuzimu
 174. Ubatizo
 175. Popobawa
 176. Kifo
 177. Shalom
 178. Maran atha
 179. Nimrodi
 180. Abibu
 181. Kristo
 182. Korbani
 183. Sinai
 184. Mto Yordani
 185. Mto Frati
 186. Ikabodi
 187. Shushani Ngomeni
 188. Uwanda wa Dura
 189. Behewa
 190. Bawabu
 191. Mshulami
 192. Arabuni
 193. Kibanzi na Boriti
 194. Jeshi la Mbinguni
 195. Nyamafu
 196. Ibada
 197. Areopago
 198. Baradhuli
 199. Jabari
 200. Daawa
 201. Juya
 202. Kamsa
 203. Mkatale
 204. Mavyaa
 205. Pomboo
 206. Mavu
 207. Abadoni
 208. Hazama
 209. Rangi ya Samawi
 210. Rangi ya Kaharabu
 211. Rangi ya Zabarajadi
 212. Bilauri
 213. Marijani
 214. Hedaya
 215. Kabari
 216. Nasaba
 217. Konde la Soani
 218. Bonde la vilio
 219. Mkomamanga
 220. Uzima wa milele
 221. Hanithi
 222. Gerizimu na Ebali
 223. Sifongo na Siki
 224. Kutahayari
 225. Kuchelea
 226. Kulabu
 227. Nyungu
 228. Via
 229. Shokoa
 230. Bildi
 231. Mjanja
 232. Njuga
 233. Baghala
 234. Konzi
 235. Hori
 236. Kongwa
 237. Zaburi
 238. Chamchela
 239. Fumbi
 240. Kutabana
 241. Nyuni
 242. Marinda
 243. Kicho
 244. Masheki
 245. Edeni
 246. Wibari
 247. Wakaldayo
 248. Sodoma
 249. Mataifa
 250. Hosana
 251. K.k na B.k
 252. Mpumbavu
 253. Sinagogi la mahuru
 254. Kutakabari
 255. Sikukuu ya kutabaruku
 256. kutema farasi
 257. Hozi
 258. Nzio
 259. Kuabudu
 260. Uvuvio
 261. Kikoto
 262. Vipimo vya kibiblia
 263. Neema
 264. Masuke
 265. Gogu na Magogu
 266. Kijicho
 267. Fitina
 268. Pesa za bindoni
 269. Nguo za magunia
 270. Matoazi na Matari
 271. Kinubi
 272. Panda
 273. Santuri
 274. Dirii
 275. Choyo
 276. Hirimu
 277. Kuwiwa
 278. Nyayo
 279. Jaa
 280. Bisi
 281. Sharoni
 282. Bahari mbalimbali
 283. Shekina
 284. Hayawani
 285. Makanwa
 286. Duara ya Ahazi
 287. Uchaji
 288. Mlima wa Mizeituni
 289. Kumlingana Mungu
 290. Hisopo
 291. Uga
 292. Ufunuo
 293. Maashera na Maashtorethi
 294. Kikuku
 295. Fadhili
 296. Pambaja
 297. Nyinyoro
 298. Ayala
 299. Ngome
 300. Mruba
 301. Chango
 302. Shinikizo
 303. Dhahabu ya Ofiri
 304. Lijamu na Hatamu
 305. Vyombo vya uzuri
 306. Kitango
 307. Sadaka ya kuinuliwa
 308. Mbari
 309. Kuabiri
 310. Noeli
 311. Mamajusi
 312. Chuo cha Vita vya Bwana
 313. Kiango na Pishi
 314. Kuhuluku
 315. Matuoni
 316. Maherodi
 317. Mharabu
 318. Buruji
 319. Tarishi
 320. Kinga cha motoni
 321. Sadaka ya unga & Kinywaji
 322. Fuawe
 323. Kuruzuku
 324. Maseyidi
 325. Shubaka
 326. Maganjo
 327. Hekima, Ufahamu & Maarifa
 328. Sitara
 329. Adhama
 330. Mintarafu
 331. Birika
 332. Fumo
 333. Hiana
 334. Yodi
 335. Ayari
 336. Gidamu
 337. Mego
 338. Naivera
 339. Nondo
 340. Baghairi
 341. Mahali pa juu

Pia unaweza kujiunga katika makundi yetu ya Whasapp kwa kubofya hapa chini> 

https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ
https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ

Print this post