Maana Ya Maneno Katika Biblia.

Hizi ni tafsiri za maneno mbalimbali, pamoja na majina na vitu vingine vilivyoandikwa katika biblia. Tafsiri mpya ni za kwanza katika orodha. Ili kusoma bofya jina husika kufungua.

 1. Forodhani
 2. Gengeni
 3. Kombeo/teo
 4. Liwali
 5. Akida
 6. Sifa
 7. Kuhimidi
 8. Kujazi
 9. Maongeo
 10. Kusubu
 11. Talanta
 12. Marago
 13. Shetri
 14. Kiyama 
 15. Gumegume 
 16. Pango la Makpela
 17. Kigao
 18. Kitanga
 19. Vitimvi
 20. Podo
 21. Mjoli
 22. Kuhusuru
 23. Ratli/ Ratili
 24. Lumbwi
 25. Shilo
 26. Saumu
 27. Wazimu
 28. Siti Msharifu, Mitalawanda, na kulalama
 29. Kuzumbua na Kujitoja
 30. Amali na Ijara
 31. Ahera
 32. Zeri
 33. Kujuzu
 34. Zunga
 35. Kuoatama
 36. Makuruhi
 37. Elohimu
 38. Shetani
 39. Yezebeli
 40. Miriamu
 41. Haruni
 42. Musa.
 43. Sayuni
 44. Shehe
 45. Hirizi
 46. Kuongoka
 47. Towashi
 48. Pentekoste
 49. Wapunga pepo
 50. Kipaimara
 51. Busu Takatifu
 52. Kitabu cha Yashari
 53. Balasi
 54. Azazeli
 55. Dini
 56. Biblia
 57. Ukristo
 58. Kanisa
 59. Jehanum
 60. Mbinguni
 61. Yesu
 62. Mtakatifu
 63. Haleluya
 64. Mshunami
 65. Freemason
 66. Mpagani
 67. Makerubi
 68. Uchawi
 69. Baragumu
 70. Mungu
 71. Injili
 72. Yeshuruni
 73. Timazi
 74. Tumaini
 75. Roho Mtakatifu
 76. Kusaga Meno
 77. Litania
 78. Tenzi za Rohoni
 79. Krisimasi
 80. Upako
 81. Mauti ya pili
 82. Imani
 83. Madhabahu
 84. Ndoa
 85. Urimu na Thumimu
 86. Utii
 87. Sakramenti
 88. Kifo
 89. Ufisadi
 90. Mariam Magdalene
 91. Rozari
 92. Kwaresma
 93. Uislamu
 94. Jini mahaba
 95. I.N.R.I
 96. Pasaka
 97. Chapa zake Yesu
 98. Mahuru
 99. Pakanga
 100. Mwaloni
 101. Biblia Takatifu
 102. Kuhutubu
 103. Kuungama
 104. Mshenzi
 105. Makedonia
 106. Israeli
 107. Wafilisti
 108. Lewiathani
 109. Agano jipya
 110. Yeremia
 111. Ulokole
 112. Wafiraji
 113. Msamaria mwema
 114. Mapepo
 115. Mhubiri
 116. Maserafi
 117. Bwana wa majeshi
 118. Maombi
 119. Kuzimu
 120. Ubatizo
 121. Popobawa
 122. Kifo
 123. Shalom
 124. Maran atha
 125. Nimrodi
 126. Abibu
 127. Kristo
 128. Korbani
 129. Sinai
 130. Mto Yordani
 131. Mto Frati
 132. Ikabodi
 133. Shushani Ngomeni
 134. Uwanda wa Dura
 135. Behewa
 136. Bawabu
 137. Mshulami
 138. Arabuni
 139. Kibanzi na Boriti
 140. Jeshi la Mbinguni
 141. Nyamafu
 142. Ibada
 143. Areopago
 144. Baradhuli
 145. Jabari
 146. Daawa
 147. Juya
 148. Kamsa
 149. Mkatale
 150. Mavyaa
 151. Pomboo
 152. Mavu
 153. Abadoni
 154. Hazama
 155. Rangi ya Samawi
 156. Rangi ya Kaharabu
 157. Rangi ya Zabarajadi
 158. Bilauri
 159. Marijani
 160. Hedaya
 161. Kabari
 162. Nasaba
 163. Konde la Soani
 164. Bonde la vilio
 165. Mkomamanga
 166. Uzima wa milele
 167. Hanithi
 168. Gerizimu na Ebali
 169. Sifongo na Siki
 170. Kutahayari
 171. Kuchelea
 172. Kulabu
 173. Nyungu
 174. Via
 175. Shokoa
 176. Bildi
 177. Mjanja
 178. Njuga
 179. Baghala
 180. Konzi
 181. Hori
 182. Kongwa
 183. Zaburi
 184. Chamchela
 185. Fumbi
 186. Kutabana
 187. Nyuni
 188. Marinda
 189. Kicho
 190. Masheki
 191. Edeni
 192. Wibari
 193. Wakaldayo
 194. Sodoma
 195. Mataifa
 196. Hosana
 197. K.k na B.k
 198. Mpumbavu
 199. Sinagogi la mahuru
 200. Kutakabari
 201. Sikukuu ya kutabaruku
 202. kutema farasi
 203. Hozi
 204. Nzio
 205. Kuabudu
 206. Uvuvio
 207. Kikoto
 208. Vipimo vya kibiblia
 209. Neema
 210. Masuke
 211. Gogu na Magogu
 212. Kijicho
 213. Fitina
 214. Pesa za bindoni
 215. Nguo za magunia
 216. Matoazi na Matari
 217. Kinubi
 218. Panda
 219. Santuri
 220. Dirii
 221. Choyo
 222. Hirimu
 223. Kuwiwa
 224. Nyayo
 225. Jaa
 226. Bisi
 227. Sharoni
 228. Bahari mbalimbali
 229. Shekina
 230. Hayawani
 231. Makanwa
 232. Duara ya Ahazi
 233. Uchaji
 234. Mlima wa Mizeituni
 235. Kumlingana Mungu
 236. Hisopo
 237. Uga
 238. Ufunuo
 239. Maashera na Maashtorethi
 240. Kikuku
 241. Fadhili
 242. Pambaja
 243. Nyinyoro
 244. Ayala
 245. Ngome
 246. Mruba
 247. Chango
 248. Shinikizo
 249. Dhahabu ya Ofiri
 250. Lijamu na Hatamu
 251. Vyombo vya uzuri
 252. Kitango
 253. Sadaka ya kuinuliwa
 254. Mbari
 255. Kuabiri
 256. Noeli
 257. Mamajusi
 258. Chuo cha Vita vya Bwana
 259. Kiango na Pishi
 260. Kuhuluku
 261. Matuoni
 262. Maherodi
 263. Mharabu
 264. Buruji
 265. Tarishi
 266. Kinga cha motoni
 267. Sadaka ya unga & Kinywaji
 268. Fuawe
 269. Kuruzuku
 270. Maseyidi
 271. Shubaka
 272. Maganjo
 273. Hekima, Ufahamu & Maarifa
 274. Sitara
 275. Adhama
 276. Mintarafu
 277. Birika
 278. Fumo
 279. Hiana
 280. Yodi
 281. Ayari
 282. Gidamu
 283. Mego
 284. Naivera
 285. Nondo
 286. Baghairi
 287. Mahali pa juu

Pia unaweza kujiunga katika makundi yetu ya Whasapp kwa kubofya hapa chini> 

https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ
https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ

Print this post