Maana Ya Maneno Katika Biblia.

Hizi ni tafsiri za maneno mbalimbali, pamoja na majina na vitu vingine vilivyoandikwa katika biblia. Tafsiri mpya ni za kwanza katika orodha. Ili kusoma bofya jina husika kufungua.

 1. Podo
 2. Mjoli
 3. Kuhusuru
 4. Ratli/ Ratili
 5. Lumbwi
 6. Shilo
 7. Saumu
 8. Wazimu
 9. Siti Msharifu, Mitalawanda, na kulalama
 10. Kuzumbua na Kujitoja
 11. Amali na Ijara
 12. Ahera
 13. Zeri
 14. Kujuzu
 15. Zunga
 16. Kuoatama
 17. Makuruhi
 18. Elohimu
 19. Shetani
 20. Yezebeli
 21. Miriamu
 22. Haruni
 23. Musa.
 24. Sayuni
 25. Shehe
 26. Hirizi
 27. Kuongoka
 28. Towashi
 29. Pentekoste
 30. Wapunga pepo
 31. Kipaimara
 32. Busu Takatifu
 33. Kitabu cha Yashari
 34. Balasi
 35. Azazeli
 36. Dini
 37. Biblia
 38. Ukristo
 39. Kanisa
 40. Jehanum
 41. Mbinguni
 42. Yesu
 43. Mtakatifu
 44. Haleluya
 45. Mshunami
 46. Freemason
 47. Mpagani
 48. Makerubi
 49. Uchawi
 50. Baragumu
 51. Mungu
 52. Injili
 53. Yeshuruni
 54. Timazi
 55. Tumaini
 56. Roho Mtakatifu
 57. Kusaga Meno
 58. Litania
 59. Tenzi za Rohoni
 60. Krisimasi
 61. Upako
 62. Mauti ya pili
 63. Imani
 64. Madhabahu
 65. Ndoa
 66. Urimu na Thumimu
 67. Utii
 68. Sakramenti
 69. Kifo
 70. Ufisadi
 71. Mariam Magdalene
 72. Rozari
 73. Kwaresma
 74. Uislamu
 75. Jini mahaba
 76. I.N.R.I
 77. Pasaka
 78. Chapa zake Yesu
 79. Mahuru
 80. Pakanga
 81. Mwaloni
 82. Biblia Takatifu
 83. Kuhutubu
 84. Kuungama
 85. Mshenzi
 86. Makedonia
 87. Israeli
 88. Wafilisti
 89. Lewiathani
 90. Agano jipya
 91. Yeremia
 92. Ulokole
 93. Wafiraji
 94. Msamaria mwema
 95. Mapepo
 96. Mhubiri
 97. Maserafi
 98. Bwana wa majeshi
 99. Maombi
 100. Kuzimu
 101. Ubatizo
 102. Popobawa
 103. Kifo
 104. Shalom
 105. Maran atha
 106. Nimrodi
 107. Abibu
 108. Kristo
 109. Korbani
 110. Sinai
 111. Mto Yordani
 112. Mto Frati
 113. Ikabodi
 114. Shushani Ngomeni
 115. Uwanda wa Dura
 116. Behewa
 117. Bawabu
 118. Mshulami
 119. Arabuni
 120. Kibanzi na Boriti
 121. Jeshi la Mbinguni
 122. Nyamafu
 123. Ibada
 124. Areopago
 125. Baradhuli
 126. Jabari
 127. Daawa
 128. Juya
 129. Kamsa
 130. Mkatale
 131. Mavyaa
 132. Pomboo
 133. Mavu
 134. Abadoni
 135. Hazama
 136. Rangi ya Samawi
 137. Rangi ya Kaharabu
 138. Rangi ya Zabarajadi
 139. Bilauri
 140. Marijani
 141. Hedaya
 142. Kabari
 143. Nasaba
 144. Konde la Soani
 145. Bonde la vilio
 146. Mkomamanga
 147. Uzima wa milele
 148. Hanithi
 149. Gerizimu na Ebali
 150. Sifongo na Siki
 151. Kutahayari
 152. Kuchelea
 153. Kulabu
 154. Nyungu
 155. Via
 156. Shokoa
 157. Bildi
 158. Mjanja
 159. Njuga
 160. Baghala
 161. Konzi
 162. Hori
 163. Kongwa
 164. Zaburi
 165. Chamchela
 166. Fumbi
 167. Kutabana
 168. Nyuni
 169. Marinda
 170. Kicho
 171. Masheki
 172. Edeni
 173. Wibari
 174. Wakaldayo
 175. Sodoma
 176. Mataifa
 177. Hosana
 178. K.k na B.k
 179. Mpumbavu
 180. Sinagogi la mahuru
 181. Kutakabari
 182. Sikukuu ya kutabaruku
 183. kutema farasi
 184. Hozi
 185. Nzio
 186. Kuabudu
 187. Uvuvio
 188. Kikoto
 189. Vipimo vya kibiblia
 190. Neema
 191. Masuke
 192. Gogu na Magogu
 193. Kijicho
 194. Fitina
 195. Pesa za bindoni
 196. Nguo za magunia
 197. Matoazi na Matari
 198. Kinubi
 199. Panda
 200. Santuri
 201. Dirii
 202. Choyo
 203. Hirimu
 204. Kuwiwa
 205. Nyayo
 206. Jaa
 207. Bisi
 208. Sharoni
 209. Bahari mbalimbali
 210. Shekina
 211. Hayawani
 212. Makanwa
 213. Duara ya Ahazi
 214. Uchaji
 215. Mlima wa Mizeituni
 216. Kumlingana Mungu
 217. Hisopo
 218. Uga
 219. Ufunuo
 220. Maashera na Maashtorethi
 221. Kikuku
 222. Fadhili
 223. Pambaja
 224. Nyinyoro
 225. Ayala
 226. Ngome
 227. Mruba
 228. Chango
 229. Shinikizo
 230. Dhahabu ya Ofiri
 231. Lijamu na Hatamu
 232. Vyombo vya uzuri
 233. Kitango
 234. Sadaka ya kuinuliwa
 235. Mbari
 236. Kuabiri
 237. Noeli
 238. Mamajusi
 239. Chuo cha Vita vya Bwana
 240. Kiango na Pishi
 241. Kuhuluku
 242. Matuoni
 243. Maherodi
 244. Mharabu
 245. Buruji
 246. Tarishi
 247. Kinga cha motoni
 248. Sadaka ya unga & Kinywaji
 249. Fuawe
 250. Kuruzuku
 251. Maseyidi
 252. Shubaka
 253. Maganjo
 254. Hekima, Ufahamu & Maarifa
 255. Sitara
 256. Adhama
 257. Mintarafu
 258. Birika
 259. Fumo
 260. Hiana
 261. Yodi
 262. Ayari
 263. Gidamu
 264. Mego
 265. Naivera
 266. Nondo
 267. Baghairi
 268. Mahali pa juu

Pia unaweza kujiunga katika makundi yetu ya Whasapp kwa kubofya hapa chini> 

https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ

https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ

 

Print this post