Maana Ya Maneno Katika Biblia.

Hizi ni tafsiri za maneno mbalimbali, pamoja na majina na vitu vingine vilivyoandikwa katika biblia. Tafsiri mpya ni za kwanza katika orodha. Ili kusoma bofya jina husika kufungua.

 1. Talanta
 2. Marago
 3. Shetri
 4. Kiyama 
 5. Gumegume 
 6. Pango la Makpela
 7. Kigao
 8. Kitanga
 9. Vitimvi
 10. Podo
 11. Mjoli
 12. Kuhusuru
 13. Ratli/ Ratili
 14. Lumbwi
 15. Shilo
 16. Saumu
 17. Wazimu
 18. Siti Msharifu, Mitalawanda, na kulalama
 19. Kuzumbua na Kujitoja
 20. Amali na Ijara
 21. Ahera
 22. Zeri
 23. Kujuzu
 24. Zunga
 25. Kuoatama
 26. Makuruhi
 27. Elohimu
 28. Shetani
 29. Yezebeli
 30. Miriamu
 31. Haruni
 32. Musa.
 33. Sayuni
 34. Shehe
 35. Hirizi
 36. Kuongoka
 37. Towashi
 38. Pentekoste
 39. Wapunga pepo
 40. Kipaimara
 41. Busu Takatifu
 42. Kitabu cha Yashari
 43. Balasi
 44. Azazeli
 45. Dini
 46. Biblia
 47. Ukristo
 48. Kanisa
 49. Jehanum
 50. Mbinguni
 51. Yesu
 52. Mtakatifu
 53. Haleluya
 54. Mshunami
 55. Freemason
 56. Mpagani
 57. Makerubi
 58. Uchawi
 59. Baragumu
 60. Mungu
 61. Injili
 62. Yeshuruni
 63. Timazi
 64. Tumaini
 65. Roho Mtakatifu
 66. Kusaga Meno
 67. Litania
 68. Tenzi za Rohoni
 69. Krisimasi
 70. Upako
 71. Mauti ya pili
 72. Imani
 73. Madhabahu
 74. Ndoa
 75. Urimu na Thumimu
 76. Utii
 77. Sakramenti
 78. Kifo
 79. Ufisadi
 80. Mariam Magdalene
 81. Rozari
 82. Kwaresma
 83. Uislamu
 84. Jini mahaba
 85. I.N.R.I
 86. Pasaka
 87. Chapa zake Yesu
 88. Mahuru
 89. Pakanga
 90. Mwaloni
 91. Biblia Takatifu
 92. Kuhutubu
 93. Kuungama
 94. Mshenzi
 95. Makedonia
 96. Israeli
 97. Wafilisti
 98. Lewiathani
 99. Agano jipya
 100. Yeremia
 101. Ulokole
 102. Wafiraji
 103. Msamaria mwema
 104. Mapepo
 105. Mhubiri
 106. Maserafi
 107. Bwana wa majeshi
 108. Maombi
 109. Kuzimu
 110. Ubatizo
 111. Popobawa
 112. Kifo
 113. Shalom
 114. Maran atha
 115. Nimrodi
 116. Abibu
 117. Kristo
 118. Korbani
 119. Sinai
 120. Mto Yordani
 121. Mto Frati
 122. Ikabodi
 123. Shushani Ngomeni
 124. Uwanda wa Dura
 125. Behewa
 126. Bawabu
 127. Mshulami
 128. Arabuni
 129. Kibanzi na Boriti
 130. Jeshi la Mbinguni
 131. Nyamafu
 132. Ibada
 133. Areopago
 134. Baradhuli
 135. Jabari
 136. Daawa
 137. Juya
 138. Kamsa
 139. Mkatale
 140. Mavyaa
 141. Pomboo
 142. Mavu
 143. Abadoni
 144. Hazama
 145. Rangi ya Samawi
 146. Rangi ya Kaharabu
 147. Rangi ya Zabarajadi
 148. Bilauri
 149. Marijani
 150. Hedaya
 151. Kabari
 152. Nasaba
 153. Konde la Soani
 154. Bonde la vilio
 155. Mkomamanga
 156. Uzima wa milele
 157. Hanithi
 158. Gerizimu na Ebali
 159. Sifongo na Siki
 160. Kutahayari
 161. Kuchelea
 162. Kulabu
 163. Nyungu
 164. Via
 165. Shokoa
 166. Bildi
 167. Mjanja
 168. Njuga
 169. Baghala
 170. Konzi
 171. Hori
 172. Kongwa
 173. Zaburi
 174. Chamchela
 175. Fumbi
 176. Kutabana
 177. Nyuni
 178. Marinda
 179. Kicho
 180. Masheki
 181. Edeni
 182. Wibari
 183. Wakaldayo
 184. Sodoma
 185. Mataifa
 186. Hosana
 187. K.k na B.k
 188. Mpumbavu
 189. Sinagogi la mahuru
 190. Kutakabari
 191. Sikukuu ya kutabaruku
 192. kutema farasi
 193. Hozi
 194. Nzio
 195. Kuabudu
 196. Uvuvio
 197. Kikoto
 198. Vipimo vya kibiblia
 199. Neema
 200. Masuke
 201. Gogu na Magogu
 202. Kijicho
 203. Fitina
 204. Pesa za bindoni
 205. Nguo za magunia
 206. Matoazi na Matari
 207. Kinubi
 208. Panda
 209. Santuri
 210. Dirii
 211. Choyo
 212. Hirimu
 213. Kuwiwa
 214. Nyayo
 215. Jaa
 216. Bisi
 217. Sharoni
 218. Bahari mbalimbali
 219. Shekina
 220. Hayawani
 221. Makanwa
 222. Duara ya Ahazi
 223. Uchaji
 224. Mlima wa Mizeituni
 225. Kumlingana Mungu
 226. Hisopo
 227. Uga
 228. Ufunuo
 229. Maashera na Maashtorethi
 230. Kikuku
 231. Fadhili
 232. Pambaja
 233. Nyinyoro
 234. Ayala
 235. Ngome
 236. Mruba
 237. Chango
 238. Shinikizo
 239. Dhahabu ya Ofiri
 240. Lijamu na Hatamu
 241. Vyombo vya uzuri
 242. Kitango
 243. Sadaka ya kuinuliwa
 244. Mbari
 245. Kuabiri
 246. Noeli
 247. Mamajusi
 248. Chuo cha Vita vya Bwana
 249. Kiango na Pishi
 250. Kuhuluku
 251. Matuoni
 252. Maherodi
 253. Mharabu
 254. Buruji
 255. Tarishi
 256. Kinga cha motoni
 257. Sadaka ya unga & Kinywaji
 258. Fuawe
 259. Kuruzuku
 260. Maseyidi
 261. Shubaka
 262. Maganjo
 263. Hekima, Ufahamu & Maarifa
 264. Sitara
 265. Adhama
 266. Mintarafu
 267. Birika
 268. Fumo
 269. Hiana
 270. Yodi
 271. Ayari
 272. Gidamu
 273. Mego
 274. Naivera
 275. Nondo
 276. Baghairi
 277. Mahali pa juu

Pia unaweza kujiunga katika makundi yetu ya Whasapp kwa kubofya hapa chini> 

https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ

https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ

 

Print this post