Maana Ya Maneno Katika Biblia.

Hizi ni tafsiri za maneno mbalimbali, pamoja na majina na vitu vingine vilivyoandikwa katika biblia. Tafsiri mpya ni za kwanza katika orodha. Ili kusoma bofya jina husika kufungua.

 1. Kipaku
 2. Forodhani
 3. Gengeni
 4. Kombeo/teo
 5. Liwali
 6. Akida
 7. Sifa
 8. Kuhimidi
 9. Kujazi
 10. Maongeo
 11. Kusubu
 12. Talanta
 13. Marago
 14. Shetri
 15. Kiyama 
 16. Gumegume 
 17. Pango la Makpela
 18. Kigao
 19. Kitanga
 20. Vitimvi
 21. Podo
 22. Mjoli
 23. Kuhusuru
 24. Ratli/ Ratili
 25. Lumbwi
 26. Shilo
 27. Saumu
 28. Wazimu
 29. Siti Msharifu, Mitalawanda, na kulalama
 30. Kuzumbua na Kujitoja
 31. Amali na Ijara
 32. Ahera
 33. Zeri
 34. Kujuzu
 35. Zunga
 36. Kuoatama
 37. Makuruhi
 38. Elohimu
 39. Shetani
 40. Yezebeli
 41. Miriamu
 42. Haruni
 43. Musa.
 44. Sayuni
 45. Shehe
 46. Hirizi
 47. Kuongoka
 48. Towashi
 49. Pentekoste
 50. Wapunga pepo
 51. Kipaimara
 52. Busu Takatifu
 53. Kitabu cha Yashari
 54. Balasi
 55. Azazeli
 56. Dini
 57. Biblia
 58. Ukristo
 59. Kanisa
 60. Jehanum
 61. Mbinguni
 62. Yesu
 63. Mtakatifu
 64. Haleluya
 65. Mshunami
 66. Freemason
 67. Mpagani
 68. Makerubi
 69. Uchawi
 70. Baragumu
 71. Mungu
 72. Injili
 73. Yeshuruni
 74. Timazi
 75. Tumaini
 76. Roho Mtakatifu
 77. Kusaga Meno
 78. Litania
 79. Tenzi za Rohoni
 80. Krisimasi
 81. Upako
 82. Mauti ya pili
 83. Imani
 84. Madhabahu
 85. Ndoa
 86. Urimu na Thumimu
 87. Utii
 88. Sakramenti
 89. Kifo
 90. Ufisadi
 91. Mariam Magdalene
 92. Rozari
 93. Kwaresma
 94. Uislamu
 95. Jini mahaba
 96. I.N.R.I
 97. Pasaka
 98. Chapa zake Yesu
 99. Mahuru
 100. Pakanga
 101. Mwaloni
 102. Biblia Takatifu
 103. Kuhutubu
 104. Kuungama
 105. Mshenzi
 106. Makedonia
 107. Israeli
 108. Wafilisti
 109. Lewiathani
 110. Agano jipya
 111. Yeremia
 112. Ulokole
 113. Wafiraji
 114. Msamaria mwema
 115. Mapepo
 116. Mhubiri
 117. Maserafi
 118. Bwana wa majeshi
 119. Maombi
 120. Kuzimu
 121. Ubatizo
 122. Popobawa
 123. Kifo
 124. Shalom
 125. Maran atha
 126. Nimrodi
 127. Abibu
 128. Kristo
 129. Korbani
 130. Sinai
 131. Mto Yordani
 132. Mto Frati
 133. Ikabodi
 134. Shushani Ngomeni
 135. Uwanda wa Dura
 136. Behewa
 137. Bawabu
 138. Mshulami
 139. Arabuni
 140. Kibanzi na Boriti
 141. Jeshi la Mbinguni
 142. Nyamafu
 143. Ibada
 144. Areopago
 145. Baradhuli
 146. Jabari
 147. Daawa
 148. Juya
 149. Kamsa
 150. Mkatale
 151. Mavyaa
 152. Pomboo
 153. Mavu
 154. Abadoni
 155. Hazama
 156. Rangi ya Samawi
 157. Rangi ya Kaharabu
 158. Rangi ya Zabarajadi
 159. Bilauri
 160. Marijani
 161. Hedaya
 162. Kabari
 163. Nasaba
 164. Konde la Soani
 165. Bonde la vilio
 166. Mkomamanga
 167. Uzima wa milele
 168. Hanithi
 169. Gerizimu na Ebali
 170. Sifongo na Siki
 171. Kutahayari
 172. Kuchelea
 173. Kulabu
 174. Nyungu
 175. Via
 176. Shokoa
 177. Bildi
 178. Mjanja
 179. Njuga
 180. Baghala
 181. Konzi
 182. Hori
 183. Kongwa
 184. Zaburi
 185. Chamchela
 186. Fumbi
 187. Kutabana
 188. Nyuni
 189. Marinda
 190. Kicho
 191. Masheki
 192. Edeni
 193. Wibari
 194. Wakaldayo
 195. Sodoma
 196. Mataifa
 197. Hosana
 198. K.k na B.k
 199. Mpumbavu
 200. Sinagogi la mahuru
 201. Kutakabari
 202. Sikukuu ya kutabaruku
 203. kutema farasi
 204. Hozi
 205. Nzio
 206. Kuabudu
 207. Uvuvio
 208. Kikoto
 209. Vipimo vya kibiblia
 210. Neema
 211. Masuke
 212. Gogu na Magogu
 213. Kijicho
 214. Fitina
 215. Pesa za bindoni
 216. Nguo za magunia
 217. Matoazi na Matari
 218. Kinubi
 219. Panda
 220. Santuri
 221. Dirii
 222. Choyo
 223. Hirimu
 224. Kuwiwa
 225. Nyayo
 226. Jaa
 227. Bisi
 228. Sharoni
 229. Bahari mbalimbali
 230. Shekina
 231. Hayawani
 232. Makanwa
 233. Duara ya Ahazi
 234. Uchaji
 235. Mlima wa Mizeituni
 236. Kumlingana Mungu
 237. Hisopo
 238. Uga
 239. Ufunuo
 240. Maashera na Maashtorethi
 241. Kikuku
 242. Fadhili
 243. Pambaja
 244. Nyinyoro
 245. Ayala
 246. Ngome
 247. Mruba
 248. Chango
 249. Shinikizo
 250. Dhahabu ya Ofiri
 251. Lijamu na Hatamu
 252. Vyombo vya uzuri
 253. Kitango
 254. Sadaka ya kuinuliwa
 255. Mbari
 256. Kuabiri
 257. Noeli
 258. Mamajusi
 259. Chuo cha Vita vya Bwana
 260. Kiango na Pishi
 261. Kuhuluku
 262. Matuoni
 263. Maherodi
 264. Mharabu
 265. Buruji
 266. Tarishi
 267. Kinga cha motoni
 268. Sadaka ya unga & Kinywaji
 269. Fuawe
 270. Kuruzuku
 271. Maseyidi
 272. Shubaka
 273. Maganjo
 274. Hekima, Ufahamu & Maarifa
 275. Sitara
 276. Adhama
 277. Mintarafu
 278. Birika
 279. Fumo
 280. Hiana
 281. Yodi
 282. Ayari
 283. Gidamu
 284. Mego
 285. Naivera
 286. Nondo
 287. Baghairi
 288. Mahali pa juu

Pia unaweza kujiunga katika makundi yetu ya Whasapp kwa kubofya hapa chini> 

https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ
https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ

Print this post