Maana Ya Maneno Katika Biblia.

Hizi ni tafsiri za maneno mbalimbali, pamoja na majina na vitu vingine vilivyoandikwa katika biblia. Tafsiri mpya ni za kwanza katika orodha. Ili kusoma bofya jina husika kufungua.

 1. Msikwao
 2. Kasirani
 3. Wahivi
 4. Hadhari
 5. Adabu
 6. Heshima
 7. Nardo
 8. Kimiami.
 9. Ulawiti na Ufiraji
 10. Kuapiza
 11. Safina
 12. Sulubu/sulubisha
 13. Kigutu
 14. Lawama
 15. Mtande
 16. Rubani
 17. Ubani
 18. Dhamiri
 19. kupomoka
 20. Toba
 21. Rehani
 22. Rahabu
 23. Kemoshi
 24. Mbaruti
 25. Kalafati
 26. Makasia
 27. Mbisho
 28. Mata
 29. Yahu
 30. Gudulia.
 31. Kipuli
 32. Uadilifu
 33. Mganda
 34. Vyemba
 35. Kabuli
 36. Mashonde
 37. Makonde
 38. Azali,
 39. Sakafu ya mawe/ Gabatha
 40. Kumaka
 41. Lusifa
 42. Washami
 43. Chetezo
 44. Novena
 45. Wakili
 46. Hadaa
 47. Rhema
 48. Mawaa
 49. Maganjo
 50. Miimo
 51. Jicho
 52. Sukothi
 53. Beelzebuli
 54. Mvinje
 55. Praitorio
 56. Dinari na Rupia
 57. Kuba
 58. Vihekalu vya Artemi
 59. Uele
 60. Maziara
 61. Alani
 62. Tirshatha
 63. Guruguru na Goromoe
 64. Miimo na kizingiti
 65. Adamu
 66. Mvinje
 67. Mierebi
 68. vuruvuru
 69. Mjombakaka
 70. Manyoyota
 71. Mimbari
 72. Kupwita-pwita?
 73. Kukunguwazwa
 74. Kupwelewa
 75. Haini
 76. Dia
 77. Kalamu, wino, karatasi?
 78. Kipaku
 79. Forodhani
 80. Gengeni
 81. Kombeo/teo
 82. Liwali
 83. Akida
 84. Sifa
 85. Kuhimidi
 86. Kujazi
 87. Maongeo
 88. Kusubu
 89. Talanta
 90. Marago
 91. Shetri
 92. Kiyama 
 93. Gumegume 
 94. Pango la Makpela
 95. Kigao
 96. Kitanga
 97. Vitimvi
 98. Podo
 99. Mjoli
 100. Kuhusuru
 101. Ratli/ Ratili
 102. Lumbwi
 103. Shilo
 104. Saumu
 105. Wazimu
 106. Siti Msharifu, Mitalawanda, na kulalama
 107. Kuzumbua na Kujitoja
 108. Amali na Ijara
 109. Ahera
 110. Zeri
 111. Kujuzu
 112. Zunga
 113. Kuoatama
 114. Makuruhi
 115. Elohimu
 116. Shetani
 117. Yezebeli
 118. Miriamu
 119. Haruni
 120. Musa.
 121. Sayuni
 122. Shehe
 123. Hirizi
 124. Kuongoka
 125. Towashi
 126. Pentekoste
 127. Wapunga pepo
 128. Kipaimara
 129. Busu Takatifu
 130. Kitabu cha Yashari
 131. Balasi
 132. Azazeli
 133. Dini
 134. Biblia
 135. Ukristo
 136. Kanisa
 137. Jehanum
 138. Mbinguni
 139. Yesu
 140. Mtakatifu
 141. Haleluya
 142. Mshunami
 143. Freemason
 144. Mpagani
 145. Makerubi
 146. Uchawi
 147. Baragumu
 148. Mungu
 149. Injili
 150. Yeshuruni
 151. Timazi
 152. Tumaini
 153. Roho Mtakatifu
 154. Kusaga Meno
 155. Litania
 156. Tenzi za Rohoni
 157. Krisimasi
 158. Upako
 159. Mauti ya pili
 160. Imani
 161. Madhabahu
 162. Ndoa
 163. Urimu na Thumimu
 164. Utii
 165. Sakramenti
 166. Kifo
 167. Ufisadi
 168. Mariam Magdalene
 169. Rozari
 170. Kwaresma
 171. Uislamu
 172. Jini mahaba
 173. I.N.R.I
 174. Pasaka
 175. Chapa zake Yesu
 176. Mahuru
 177. Pakanga
 178. Mwaloni
 179. Biblia Takatifu
 180. Kuhutubu
 181. Kuungama
 182. Mshenzi
 183. Makedonia
 184. Israeli
 185. Wafilisti
 186. Lewiathani
 187. Agano jipya
 188. Yeremia
 189. Ulokole
 190. Wafiraji
 191. Msamaria mwema
 192. Mapepo
 193. Mhubiri
 194. Maserafi
 195. Bwana wa majeshi
 196. Maombi
 197. Kuzimu
 198. Ubatizo
 199. Popobawa
 200. Kifo
 201. Shalom
 202. Maran atha
 203. Nimrodi
 204. Abibu
 205. Kristo
 206. Korbani
 207. Sinai
 208. Mto Yordani
 209. Mto Frati
 210. Ikabodi
 211. Shushani Ngomeni
 212. Uwanda wa Dura
 213. Behewa
 214. Bawabu
 215. Mshulami
 216. Arabuni
 217. Kibanzi na Boriti
 218. Jeshi la Mbinguni
 219. Nyamafu
 220. Ibada
 221. Areopago
 222. Baradhuli
 223. Jabari
 224. Daawa
 225. Juya
 226. Kamsa
 227. Mkatale
 228. Mavyaa
 229. Pomboo
 230. Mavu
 231. Abadoni
 232. Hazama
 233. Rangi ya Samawi
 234. Rangi ya Kaharabu
 235. Rangi ya Zabarajadi
 236. Bilauri
 237. Marijani
 238. Hedaya
 239. Kabari
 240. Nasaba
 241. Konde la Soani
 242. Bonde la vilio
 243. Mkomamanga
 244. Uzima wa milele
 245. Hanithi
 246. Gerizimu na Ebali
 247. Sifongo na Siki
 248. Kutahayari
 249. Kuchelea
 250. Kulabu
 251. Nyungu
 252. Via
 253. Shokoa
 254. Bildi
 255. Mjanja
 256. Njuga
 257. Baghala
 258. Konzi
 259. Hori
 260. Kongwa
 261. Zaburi
 262. Chamchela
 263. Fumbi
 264. Kutabana
 265. Nyuni
 266. Marinda
 267. Kicho
 268. Masheki
 269. Edeni
 270. Wibari
 271. Wakaldayo
 272. Sodoma
 273. Mataifa
 274. Hosana
 275. K.k na B.k
 276. Mpumbavu
 277. Sinagogi la mahuru
 278. Kutakabari
 279. Sikukuu ya kutabaruku
 280. kutema farasi
 281. Hozi
 282. Nzio
 283. Kuabudu
 284. Uvuvio
 285. Kikoto
 286. Vipimo vya kibiblia
 287. Neema
 288. Masuke
 289. Gogu na Magogu
 290. Kijicho
 291. Fitina
 292. Pesa za bindoni
 293. Nguo za magunia
 294. Matoazi na Matari
 295. Kinubi
 296. Panda
 297. Santuri
 298. Dirii
 299. Choyo
 300. Hirimu
 301. Kuwiwa
 302. Nyayo
 303. Jaa
 304. Bisi
 305. Sharoni
 306. Bahari mbalimbali
 307. Shekina
 308. Hayawani
 309. Makanwa
 310. Duara ya Ahazi
 311. Uchaji
 312. Mlima wa Mizeituni
 313. Kumlingana Mungu
 314. Hisopo
 315. Uga
 316. Ufunuo
 317. Maashera na Maashtorethi
 318. Kikuku
 319. Fadhili
 320. Pambaja
 321. Nyinyoro
 322. Ayala
 323. Ngome
 324. Mruba
 325. Chango
 326. Shinikizo
 327. Dhahabu ya Ofiri
 328. Lijamu na Hatamu
 329. Vyombo vya uzuri
 330. Kitango
 331. Sadaka ya kuinuliwa
 332. Mbari
 333. Kuabiri
 334. Noeli
 335. Mamajusi
 336. Chuo cha Vita vya Bwana
 337. Kiango na Pishi
 338. Kuhuluku
 339. Matuoni
 340. Maherodi
 341. Mharabu
 342. Buruji
 343. Tarishi
 344. Kinga cha motoni
 345. Sadaka ya unga & Kinywaji
 346. Fuawe
 347. Kuruzuku
 348. Maseyidi
 349. Shubaka
 350. Maganjo
 351. Hekima, Ufahamu & Maarifa
 352. Sitara
 353. Adhama
 354. Mintarafu
 355. Birika
 356. Fumo
 357. Hiana
 358. Yodi
 359. Ayari
 360. Gidamu
 361. Mego
 362. Naivera
 363. Nondo
 364. Baghairi
 365. Mahali pa juu

Pia unaweza kujiunga katika makundi yetu ya Whasapp kwa kubofya hapa chini> 

https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ
https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ

Print this post