Maana Ya Maneno Katika Biblia.

Hizi ni tafsiri za maneno mbalimbali, pamoja na majina na vitu vingine vilivyoandikwa katika biblia. Tafsiri mpya ni za kwanza katika orodha. Ili kusoma bofya jina husika kufungua.

 1. Kuzumbua na Kujitoja
 2. Amali na Ijara
 3. Ahera
 4. Zeri
 5. Kujuzu
 6. Zunga
 7. Kuoatama
 8. Makuruhi
 9. Elohimu
 10. Shetani
 11. Yezebeli
 12. Miriamu
 13. Haruni
 14. Musa.
 15. Sayuni
 16. Shehe
 17. Hirizi
 18. Kuongoka
 19. Towashi
 20. Pentekoste
 21. Wapunga pepo
 22. Kipaimara
 23. Busu Takatifu
 24. Kitabu cha Yashari
 25. Balasi
 26. Azazeli
 27. Dini
 28. Biblia
 29. Ukristo
 30. Kanisa
 31. Jehanum
 32. Mbinguni
 33. Yesu
 34. Mtakatifu
 35. Haleluya
 36. Mshunami
 37. Freemason
 38. Mpagani
 39. Makerubi
 40. Uchawi
 41. Baragumu
 42. Mungu
 43. Injili
 44. Yeshuruni
 45. Timazi
 46. Tumaini
 47. Roho Mtakatifu
 48. Kusaga Meno
 49. Litania
 50. Tenzi za Rohoni
 51. Krisimasi
 52. Upako
 53. Mauti ya pili
 54. Imani
 55. Madhabahu
 56. Ndoa
 57. Urimu na Thumimu
 58. Utii
 59. Sakramenti
 60. Kifo
 61. Ufisadi
 62. Mariam Magdalene
 63. Rozari
 64. Kwaresma
 65. Uislamu
 66. Jini mahaba
 67. I.N.R.I
 68. Pasaka
 69. Chapa zake Yesu
 70. Mahuru
 71. Pakanga
 72. Mwaloni
 73. Biblia Takatifu
 74. Kuhutubu
 75. Kuungama
 76. Mshenzi
 77. Makedonia
 78. Israeli
 79. Wafilisti
 80. Lewiathani
 81. Agano jipya
 82. Yeremia
 83. Ulokole
 84. Wafiraji
 85. Msamaria mwema
 86. Mapepo
 87. Mhubiri
 88. Maserafi
 89. Bwana wa majeshi
 90. Maombi
 91. Kuzimu
 92. Ubatizo
 93. Popobawa
 94. Kifo
 95. Shalom
 96. Maran atha
 97. Nimrodi
 98. Abibu
 99. Kristo
 100. Korbani
 101. Sinai
 102. Mto Yordani
 103. Mto Frati
 104. Ikabodi
 105. Shushani Ngomeni
 106. Uwanda wa Dura
 107. Behewa
 108. Bawabu
 109. Mshulami
 110. Arabuni
 111. Kibanzi na Boriti
 112. Jeshi la Mbinguni
 113. Nyamafu
 114. Ibada
 115. Areopago
 116. Baradhuli
 117. Jabari
 118. Daawa
 119. Juya
 120. Kamsa
 121. Mkatale
 122. Mavyaa
 123. Pomboo
 124. Mavu
 125. Abadoni
 126. Hazama
 127. Rangi ya Samawi
 128. Rangi ya Kaharabu
 129. Rangi ya Zabarajadi
 130. Bilauri
 131. Marijani
 132. Hedaya
 133. Kabari
 134. Nasaba
 135. Konde la Soani
 136. Bonde la vilio
 137. Mkomamanga
 138. Uzima wa milele
 139. Hanithi
 140. Gerizimu na Ebali
 141. Sifongo na Siki
 142. Kutahayari
 143. Kuchelea
 144. Kulabu
 145. Nyungu
 146. Via
 147. Shokoa
 148. Bildi
 149. Mjanja
 150. Njuga
 151. Baghala
 152. Konzi
 153. Hori
 154. Kongwa
 155. Zaburi
 156. Chamchela
 157. Fumbi
 158. Kutabana
 159. Nyuni
 160. Marinda
 161. Kicho
 162. Masheki
 163. Edeni
 164. Wibari
 165. Wakaldayo
 166. Sodoma
 167. Mataifa
 168. Hosana
 169. K.k na B.k
 170. Mpumbavu
 171. Sinagogi la mahuru
 172. Kutakabari
 173. Sikukuu ya kutabaruku
 174. kutema farasi
 175. Hozi
 176. Nzio
 177. Kuabudu
 178. Uvuvio
 179. Kikoto
 180. Vipimo vya kibiblia
 181. Neema
 182. Masuke
 183. Gogu na Magogu
 184. Kijicho
 185. Fitina
 186. Pesa za bindoni
 187. Nguo za magunia
 188. Matoazi na Matari
 189. Kinubi
 190. Panda
 191. Santuri
 192. Dirii
 193. Choyo
 194. Hirimu
 195. Kuwiwa
 196. Nyayo
 197. Jaa
 198. Bisi
 199. Sharoni
 200. Bahari mbalimbali
 201. Shekina
 202. Hayawani
 203. Makanwa
 204. Duara ya Ahazi
 205. Uchaji
 206. Mlima wa Mizeituni
 207. Kumlingana Mungu
 208. Hisopo
 209. Uga
 210. Ufunuo
 211. Maashera na Maashtorethi
 212. Kikuku
 213. Fadhili
 214. Pambaja
 215. Nyinyoro
 216. Ayala
 217. Ngome
 218. Mruba
 219. Chango
 220. Shinikizo
 221. Dhahabu ya Ofiri
 222. Lijamu na Hatamu
 223. Vyombo vya uzuri
 224. Kitango
 225. Sadaka ya kuinuliwa
 226. Mbari
 227. Kuabiri
 228. Noeli
 229. Mamajusi
 230. Chuo cha Vita vya Bwana
 231. Kiango na Pishi
 232. Kuhuluku
 233. Matuoni
 234. Maherodi
 235. Mharabu
 236. Buruji
 237. Tarishi
 238. Kinga cha motoni
 239. Sadaka ya unga & Kinywaji
 240. Fuawe
 241. Kuruzuku
 242. Maseyidi
 243. Shubaka
 244. Maganjo
 245. Hekima, Ufahamu & Maarifa
 246. Sitara
 247. Adhama
 248. Mintarafu
 249. Birika
 250. Fumo
 251. Hiana
 252. Yodi
 253. Ayari
 254. Gidamu
 255. Mego
 256. Naivera
 257. Nondo
 258. Baghairi
 259. Mahali pa juu
 260.  

Print this post