Una swali au unahitaji maombi? piga.

+255 693 036 618

Machapisho mapya

Ya hivi karibuni..

ByAdmin Septemba 17, 2021

Kwanini Raheli aliiba miungu ya Baba yake, (Labani) Mwanzo 31:19.

Ni kwanini Raheli afanye vile, na Mungu alikataza ibada za sanamu?. Jibu: Tusome, Mwanzo 31:18 “Akachukua wanyama wake wote, na mali yake yo...

Waanaki ni watu gani katika biblia?
ByAdmin Septemba 16, 2021

Waanaki ni watu gani katika biblia?

Waanaki ni jamii ya watu wakubwa na warefu waliotoka katika uzao wa mtu mmoja anayeitwa Anaki mtoto wa arba (Yoshua  15:13, 21:11)..Maana hali...

Raheli aliwalilia
ByAdmin Septemba 16, 2021

Raheli aliwalilia vipi watoto wake?

Shalom ni Raheli yupi aliyekuwa anawalilia watoto wake?, na Watoto hao ni wakina nani? Na kiliwatokea nini?.. (Yeremia 31:15 na Mathayo 2:18)....

EPUKA KUPELELEZA KILA KITU MUNGU ANACHOKUAHIDIA.
ByAdmin Septemba 14, 2021

EPUKA KUPELELEZA KILA KITU MUNGU ANACHOKUAHIDIA.

Jina la Bwana wetu Yesu Kristo libarikiwe, nakukaribisha katika kuyatafakari maneno ya uzima ya Mungu wetu, Karibu sana. Jambo ambalo tunapasw...

ByAdmin Septemba 14, 2021

Ni kwa jinsi gani Paulo aliwiwa na Wayunani na wasio Wayunani?

Ni kwa jinsi gani Paulo aliwiwa na Wayunani na wasio Wayunani, wenye hekima na wasio na hekima? (Warumi 1:14). Jibu: Labda tuanze kusoma kuanz...

Watu wajikatao
ByAdmin Septemba 12, 2021

Watu wajikatao ni watu wa namna gani? (Wafilipi3:1).

Tusome, Wafilipi 3:1 ‘Hatimaye, ndugu zangu, furahini katika Bwana. Kuwaandikieni mambo yale yale hakuniudhi mimi, bali kutawafaa ninyi. 2 J...

Je! Ungependa kuchangia huduma hii?

"Tutafurahi kama utashirikiana nasi kwa mchango wako, au maombi yako au nguvu zako katika kusambaza jumbe hizi kwa wengine na Mungu atakubariki."

Wingu La Mashahidi Wa Kristo

Waebrania 12:1 "Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito, na dhambi ile ituzingayo kwa upesi; na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu,"

Mafundisho

kupitia tovuti hii utapata kujifunza misingi mingi ya Biblia kwa masomo yanayochapishwa humu kila siku. Hivyo usipitwe

je! Una maswali yoyote kuhusu biblia?

Tovuti hii inakupa wigo wa kuuliza maswali, na pia kujifunza kwa kupitia maswali mengi yaliyojibiwa

Shuhuda

Utapata pia kusoma shuhuda mbali mbali zitakazokusaidia kuimarisha imani yako

Download

download video, audio, pdf za masomo mbalimbali