Maswali na Majibu

Maswali ya hivi karibuni ni ya kwanza katika orodha, ili kusoma bofya somo husika uingie.Pia ukiwa na maswali/ unahitaji maombezi/ piga namba hizi: +255693036618/ +255789001312

 1. Nini maana ya “Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake”?
 2. Biblia ina maana gani kusema “nimempa Shetani watu hao, ili wafundishwe wasimtukane Mungu”?.
 3. Biblia ina maana gani kusema “azidishaye mali yake kwa riba, Humkusanyia mtu awahurumiaye maskini”.
 4. Utawanyiko wa Wayunani ulikuwaje?
 5. Biblia inaposema wenye kuhadaa roho zisizo imara ina maana gani?
 6. Yeye abomoaye boma, nyoka atamwuma.
 7. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa amejaliwa na Baba yangu,Maana yake ni nini?.
 8. Biblia inapotumia neno “Bila kazi ya mikono”, ina maana gani?
 9. Je mke wa Musa alikuwa ni Mweusi?
 10. Kutazama Nyakati mbaya ni kufanyaje?.
 11. Kutazama bao ni kufanya nini?
 12. Je ni kweli tutapokea mara mia wake? (Marko 10:30)
 13. Tufanyaje ili tuonekane tunampenda Mungu?
 14. Agano ni nini? na kuna aina ngapi za maagano?
 15. “Nitampiga mchungaji na kondoo wa kundi watatawanyika”,Maana yake nini?
 16. Watu wenye kuvunja maagano ndio watu wa namna gani? (Warumi 1:31)
 17. Nini maana ya wokovu watoka kwa Wayahudi? (Yohana 4:22)
 18. Wana wa Manabii walikuwa ni watu gani?
 19. Mapooza ni nini? Na je! Twawezaje kuepukana nayo?
 20. Paulo alikuwa anamaanisha nini kusema “Mnatenda vema kuvumiliana naye” (2Wakorintho 11:4).
 21. Wana wa Asafu ni akina nani katika biblia?
 22. Tofuati kati ya kifo na mauti ni ipi?
 23. Ni sahihi kusema sikuitiwa kuhubiri ubatizo kama Paulo alivyosema (1Wakorintho 1:17)?.
 24. Je ni kweli ilikuwa desturi ya Bwana kuishika sabato? (Luka 4:16)
 25. Nuru yetu inapaswa iangaze au isiangaze kulingana na Mathayo 5:16 na Mathayo 6:1?
 26. Lakini nina ubatizo unipasao kubatiziwa; (Luka 12:50) Ni ubatizo gani huo?.
 27. Nini maana ya huu mstari? “Maana vitu vyote ni watumishi wako” (Zaburi 119:91)
 28. Bwana alimaanisha nini kusema“maana mtenda kazi astahili posho lake”
 29. Je kuchonga Nywele na Ndevu ni dhambi?
 30. Kupiga ramli ni nini katika biblia?
 31. “Si watu wa kutumia mvinyo sana”, je tunaruhusiwa kutumia mvingo kidogo?(1Timotheo 3:8).
 32. Kwanini biblia inasema “Hapana hata mmoja aliyethubutu kuambatana nao;” Kwa habari ya mitume?
 33. Kuna aina ngapi za maombi?
 34. Biblia inamaana gani iliposema “Dhambi ilipozidi, Neema ilizidi kuwa nyingi Zaidi”.
 35. Hazina za gizani ni zipi? (Isaya 45:3).
 36. Biblia inamaanisha nini kusema “Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe;?
 37. Utaratibu wa kutoa fungu la 10 upoje? 
 38. Nini maana ya ampokeaye Nabii atapata thawabu ya Nabii? (Mathayo 10:41).
 39. Je Mkristo kutembea na walinzi (Bodyguards),ni sawa?
 40. Nini maana ya ugonjwa wa kufisha? (Yeremia 17:9)
 41. Kwanini Mungu aseme “Alaaniwe azuiaye upanga wake usimwage damu (Yeremia 48:10)”
 42. Je ni halali kupiga kura kanisani kuchagua viongozi?
 43. Je tunaruhusiwa kutumia vidonge wakati wa kufunga?
 44. Nifanyeje niwe mwombaji mzuri, wa masafa marefu?
 45. Je tunaruhusiwa kushirikiana na wasanii wa kidunia katika kumwimbia Mungu?
 46. Je! Yonathani na Daudi walikuwa na mahusiano ya jinsia moja?
 47. Ni lini na wapi Ibrahimu aliioona siku ya Bwana akashangilia?.
 48. Je Kauli ya Mungu katika Warumi 11:4 na 1Wafalme 19:18 inajichanganya?.
 49. Gongo na Fimbo ni nini? Na vinawezaje kumfariji mtu? (Zaburi 23:4).
 50. Biblia ilikuwa na maana gani kusema “Mimi ni mweusi-mweusi, lakini ninao uzuri”?.
 51. Ni maneno gani Bwana Yesu aliyokuwa anayaandika ardhini? (Yohana 8:7).
 52. Siku ya Bwana ambayo Yohana anasema alikuwa katika roho ni ipi? (Uf 1:10)
 53. Tofauti kati ya kukana na kusaliti ni ipi?
 54. Ijumaa kuu ni nini? Na kwanini itwe kuu?
 55. Kula uzao wa tumbo lako maana yake nini? (Kumbukumbu 28:53)
 56. Tofauti kati ya mtu na mwanadamu ni ipi?
 57. Easter ni nini?..Na je tunaruhusiwa kuisheherekea?
 58. Maombolezo ya Hadadrimoni ni yapi? (Zekaria 12:11)
 59. Je! Mtu ambaye hajaoa anaruhusiwa kulichunga kundi?
 60. Je! Shetani anao uwezo wa kuumba, kama Mungu?
 61. Je mwanamke Fibi, alikuwa ni askofu wa makanisa, kama mitume?
 62. Rushwa inapofushaje macho?
 63. Nini maana ya “Kandake” (Matendo 8:27)
 64. “Vya Kaisari mpeni kaisari”  ni vipi hivyo tunavyopaswa tumpe?
 65. Unyenyekevu ni nini?
 66. Watu wenye ulemavu wa akili, wataenda mbinguni?
 67. Je Malaika Mikaeli ndiye Yesu mwenyewe?
 68. Tofauti kati ya mbinguni, peponi, Kuzimu, Jehanamu, na Paradiso ni ipi?
 69. Kwanini Yakobo na Yohana waliitwa “Wana wa Ngurumo”?
 70. Yohana Mbatizaji alibatiza watu kwa jina gani?.
 71. Je wale waliomsulubisha Bwana, wataenda mbinguni, kwakuwa walisamehewa?
 72. Je shetani anaweza kushusha moto kutoka mbinguni?
 73. Nini maana ya huu mstari? “Yeye mwenyewe ataokolewa lakini ni kama kwa moto”
 74. Biblia inamaana gani kusema “Na ulimi laini huvunja mfupa”?.(Mithali 25:15)
 75. Kwanini Mungu aliziita nyimbo za upuuzi wanaotumia vinanda( Amosi 6:5)?
 76. Je sisi wakristo tunaruhusiwa kufanya 40 za marehemu?
 77. Upole ni nini?
 78. Sadaka ya Amani ilikuwaje?
 79. Je ni lazima kushiriki Meza ya Bwana?
 80. Je ni viatu gani Musa aliambiwa avivue?  Vya mwilini au vya rohoni? (Kutoka 3:5).
 81. Nini maana ya vifungeni viuno vya Nia zenu? (1Petro 1:13).
 82. “Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma” Maana yake nini?
 83. Wanikolai ni watu gani? Katika biblia?
 84. Je! Ni kanisa lipi sahihi kumuabudia Mungu?
 85. Je suruali ni vazi la kiume tu?
 86. Mzushi ni nani kibiblia? (Tito 3:10)
 87. Ni kiumbe gani kinachosujudiwa hapo katika Warumi 1:25
 88. Tunguja ni nini katika biblia (Mwanzo 30:14).
 89. Je Mungu huwa anajuta?
 90. Je ni kweli miaka yetu ya kuishi ni 80 tu (kulingana na Zaburi 90:10).
 91. Ni wayahudi wa aina gani wanaotajwa kuwa sinagogi la shetani? (Ufunuo 2:9, Ufunuo 3:9)
 92. Bwana alimaanisha nini kusema “kila mtu atatiwa chumvi kwa moto”
 93. Bwana alimaanisha nini kusema “Mwanafunzi hawi mkuu kuliko mwalimu wake”?
 94. Je ni kweli kila nafsi itaonja mauti kulingana na (Zaburi 89:48)?
 95. Je ni kweli Musa alikuwa mtu mpole kuliko watu wote duniani?
 96. Wakati wakina Shadraka wanatupwa katika tanuru la moto, Danieli alikuwa wapi?
 97. Kwa namna gani mauti hufanya kazi ndani yetu na uzima kwa wengine? (2Wakorintho 4:12).
 98. biblia inamaana gani inaposema “watu hawa ni miamba yenye hatari”?
 99. Ni kwa namna gani, upendo husitiri wingi wa dhambi? (1Petro 4:8).
 100. Mwandamo wa mwezi/Mwezi mpya Ni nini kibiblia?
 101. Zaburi 91:1 Ina maana gani inapotaja mahali pa siri pa Mungu?
 102. Wale Nyoka wa Moto jangwani, walikuwa ni wa namna gani?
 103. Nini maana ya “Sikio lisikialo, na jicho lionalo, BWANA ndiye aliyeyafanya yote mawili.?
 104. Je! Sisi kama wakristo Tunaruhusiwa kuchangia ujenzi wa Imani nyingine?
 105. Kwanini Mungu anajifanya kama hajui mambo?
 106. Biblia inamaana gani inaposema “Wewe uchukiaye sanamu, wateka mahekalu?”
 107. Haiwezekani kuwafanya tena upya hata wakatubu
 108. Biblia inamaana gani inaposema “Amdhaminiye mgeni hakosi ataumia;?
 109. Dhabihu ni nini?
 110. Je ni kweli Nyoka anakula mavumbi?
 111. Wanafunzi wa Yesu, walimaanisha nini kusema kama “Mambo ya mtu na mkewe yakiwa hivyo, haifai kuoa”?
 112. Neno “Uchungu wa mauti” lina maana gani kibiblia?
 113. Je shetani ana uwezo wa kujua mawazo ya mtu?
 114. Kwanini hatuirithi neema kama tunavyoirithi dhambi?
 115. Kwanini Bwana Yesu alie machozi, na ilihali yeye ni Mungu?
 116. Nini maana ya kilichotarajiwa kikikawia kuja moyo huugua (Mithali 13:12)?
 117. Nini maana ya huu mstari “Na alaaniwe ampigaye mwenzake kwa siri?
 118. Sadaka ya kutikiswa ilikuwaje?
 119. Je! Ufalme wa Yesu unao mwisho kulingana na mstari huu?(1Wakorintho 15:24)
 120. Nini maana ya “mtakayoyafunga duniani, yatakuwa yamefungwa mbinguni”
 121. Hawa ndege waliotajwa katika Walawi 11:13-19 kuwa ni najisi, ndio ndege gani kwasasa?
 122. Hema ya kukutania ni nini na ilikuwaje?
 123. Nini maana ya “Mpe kileo yeye aliye karibu na kupotea;? Je tunaruhusiwa kunywa pombe katika shida?
 124. Je bwana Yesu alikuwa anatumia kileo mpaka wakamwita mlafi na mlevi? (Mathayo 11:19)
 125. Mbona Yesu hakurejesha kila kitu kama ilivyokuwa pale Edeni?
 126. Biblia inaposema hakitaingia kilicho kinyonge. Hicho kinyonge ni kipi?
 127. Kama Bwana anawajua walio wake tangu asili kwanini tunahubiri injili? (Warumi 8:29).
 128. Kutia mkono chini ya paja kama ishara ya kiapo, kulimaanisha nini?
 129. Nini maana ya mstari huu “Atamaniye faida huifadhaisha nyumba yake mwenyewe; Bali achukiaye zawadi ataishi”?
 130. Karama ya pili inayozungumziwa katika 2Wakorintho 1:15 ndio ipi?
 131. Kwanini kabla ya Kristo, miaka ilikuwa inahesabiwa kwa kurudi nyuma?
 132. Nini maana ya “Amwimbiaye nyimbo mtu mwenye moyo mzito, Ni kama yeye avuaye nguo wakati wa baridi; ?
 133. Umedi na Uajemi zilitawalaje?
 134. Liturjia ni nini? Na je ipo kimaandiko?
 135. Nini maana ya huu mstari “kumwogopa Mwanadamu huleta mtego,(Mithali 29:25)
 136. Ni kwa namna gani Yesu ni Simba wa Yuda?
 137. Kibiriti ni kitu gani? kama kinavyozungumziwa kwenye maandiko?
 138. Ni nani aliyemshawishi Daudi akawahesabu Israeli? Ni Mungu au shetani?
 139. Ni miaka mingapi ya Njaa Daudi aliyoambiwa achague? ni miaka 7 au 3?
 140. Je! Siku ya unyakuo watoto wachanga watanyakuliwa?
 141. Kwanini Herode aliwakasirikia watu wa Tiro na Sidoni.
 142. Ni kweli hakuna mtu aliyewahi kuuona uso wa Mungu Zaidi ya Bwana Yesu?
 143. Je! Karamu za ‘Idi’ ndio zipo hizo tunazozisoma katika Hosea (12:9)
 144. Biblia inasema tusiwe kwazo kwa yeyote, Je inawezekanikaje kwa dunia hii ya sasa?
 145. Misukule ni nini? ni kweli ipo? na je! inaweza kurudishwa?
 146. Nini maana ya ‘Hukumu haina huruma kwake yeye asiyeona huruma (Yakobo 2:13)’?
 147. Ni Mlima gani yule Mwananke Msamaria aliokuwa anaumaanisha?
 148. Wasamaria walikuwa ni watu gani?
 149. Je kauli ya Bwana Yesu inajichanganya? Katika Yohana 8:14 na Yohana 5:31?
 150. Biblia inaposema “Wote tumetenda dhambi” si inamaanisha hakuna mtakatifu duniani?
 151. Mshahara wa Mbwa ni upi? Kama tunavyousoma katika Kumbukumbu 23:18
 152. Kuhubiri injili kwa husuda na fitina Paulo alipokuzungumzia ndio kupi (wafilipi 1:15)?
 153. Kisima cha joka na lango la jaa ni nini?(Nehemia 2:13)
 154. Makerubi wenye sura nne, ni kweli wapo? na je! wanyama wataenda mbinguni?
 155. Je Adamu na Hawa walikuwa hawafanyi mema kabla ya kula tunda?
 156. Risasi inayotajwa kwenye Ezekieli 27:12 ni ya namna gani?
 157. Kwanini Mungu aliwaita Adamu na Hawa jina moja?
 158. Kwanini Raheli aliiba miungu ya Baba yake?
 159. Waanaki ni watu gani katika biblia?
 160. Raheli aliwalilia vipi watoto wake?
 161. Ni kwa jinsi gani Paulo aliwiwa na Wayunani na wasio Wayunani?
 162. Watu wajikatao ni watu wa namna gani? (Wafilipi3:1).
 163. Je mwanamke anaruhusiwa kupanda madhabahuni akiwa katika siku zake?
 164. Katika biblia Madhehebu ya Wanazorayo yalikuwaje? (Matendo 24:5)
 165. Kwanini wakristo walipomuona Petro akigonga walisema “Ni malaika wake”?
 166. Nini maana ya kuutia moyo ufahamu? (Danieli 10:12)
 167. Ni kwa namna gani Bwana amekuja kuwafanya wanaoona wawe vipofu?
 168. Katika (Mathayo 25:8 na Marko 16:8) Wale wanawake walitangaza kufufuka kwa Bwana au walikaa kimya?
 169. Je ni sahihi kumwita mtu “Mkuu”?
 170. Je Mungu anaweza kumdanganya mtu?
 171. Kwanini Paulo aungane na wale watu wanne wenye nadhiri alipoenda Yerusalemu?
 172. Je tutakaa mbinguni milele?
 173. Kwanini Bwana Yesu aliwaagiza wanafunzi wake wakanunue upanga?
 174. Je! malaika wa mbinguni wanaweza kutuhubiria sisi injili? (Wagalatia 1:8)
 175. Je ni lazima kupitia mafundisho ya muda mrefu kabla ya kubatizwa?
 176. Nini maana ya “Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi”?
 177. Biblia inamaanisha nini inaposema “Mwenye haki huufikiri uhai wa mnyama wake”?
 178. Kwanini Paulo, alihukumu wakati hukumu hairuhusiwi?
 179. Je mbinguni itakuwa ni kuimba tu wakati wote?.
 180. Je! Watu ambao hawajawahi kusikia injili kabisa siku ya mwisho watahukumiwa?
 181. Je Eliya aliandika waraka baada ya kupaa mbinguni?
 182. Wote wanaokumbwa na mauti sasa ni kutokana na dhambi zao?
 183. Kwanini Bwana Yesu alitokea katika ukoo wa Yuda?
 184. Je ni sahihi kusikiliza miziki ya kidunia?.
 185. Kwanini iwe ni nchi ibubujikayo maziwa na asali?
 186. Nini maana ya “Kwa maana kahaba ni shimo refu; Na malaya ni rima jembamba”.
 187. Nini maana ya “Na hekima imejulikana kuwa ina haki kwa watoto wake wote” (Luka 7:35)?
 188. Ni kweli Paulo alipuuzia maonyo aliyopewa na Roho Mtakatifu juu ya kwenda Yerusalemu?
 189. Kwanini Bwana aliwalenga mbwa na nguruwe tu katika Mathayo 7:6?
 190. Tofauti kati ya kuhukumu na kulaumu ni ipi?
 191. Nini maana ya kuabudu malaika? (Wakolosai 2:18)
 192. Kama Mungu ndiye kaumba kila kitu, je ni yeye huyo huyo ndiye aliyeumba dhambi pia?
 193. Je Lutu alikwenda kuwahukumu watu wa Sodoma na Gomora? Kulingana na Mwanzo 19:9?
 194. Tofauti kati ya uchafu wa mwilini na rohoni ni  ipi?
 195. Ni madhara gani yatampata mtu yule anayetafsiri Neno isivyopaswa!
 196. Barazani pa Mungu ni wapi? Kama tunavyosoma katika Yeremia 23:18?
 197. Nini maana ya “Roho za manabii huwatii manabii?
 198. Je aliyezungumza na Musa kule jangwani ni Mungu mwenyewe au malaika wake?
 199. Naomba kufahamu maana ya “sura ya kijiti” katika Marko 12:26.
 200. Nini maana ya “Bwana Yesu ni mzaliwa wa kwanza wa waliokufa?”(Ufunuo 1:5)
 201. Waoga ambao hawataurithi uzima wa milele ni watu wa namna gani?(Ufunuo 21:8).
 202. Wanefili walikuwa ni watu gani?
 203. Biblia inamaana gani kusema “vipo sita, naam saba”?
 204. Biblia inamaana gani kusema “Ni nani aliye kipofu, ila mtumishi wangu?”
 205. Je! kuna madhara kuchukiwa na kila mtu kwasababu huna mali?. Kama biblia inavyosema katika Mithali 14:20?.
 206. Mahali pa juu palikuwa ni wapi kama tunavyosoma katika biblia?
 207. Je! Mfalme Abiya na Mfalme Asa walikuwa ni ndugu?
 208. Zile Rangi saba za Upinde wa Mvua zinawakilisha nini?
 209. Nondo ni nini kama tunavyosoma katika biblia?
 210. Je Elisha alimdanganya mfalme Ben-hadadi kuwa hatakufa kwa ugonjwa wake?
 211. Tofauti kati ya ufalme wa mbinguni na ufalme wa Mungu ni ipi?
 212. Ni kwanini tunambariki Mungu? Je! Mungu huwa anabarikiwa?
 213. Nini maana ya “Kwa jina lake Ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa.?
 214. Kwanini Yakobo alimshinda Mungu, Je! Mungu huwa anashindwa na wanadamu?
 215. Biblia imemaanisha nini iliposema “hawezi mtu kusema, Yesu ni Bwana, isipokuwa katika Roho Mtakatifu”
 216. Kama tunaokolewa kwa neema kwanini wokovu tuupate kwa nguvu?
 217. Kama Malkia Esta alijipamba je! Kuna ubaya gani wanawake wa wakikristo wa leo kujipamba?.
 218. Nini maana ya kumwabudu Mungu katika Roho na kweli?
 219. Je ni kweli Yuda hakuwa na dhambi kwa kumsaliti Bwana, kwasababu tayari ilikuwa imeshatabiriwa?
 220. Je ni kweli siku ya mwisho dunia itakunjwa kama karatasi na kutupwa motoni?
 221. Je Musa yupo anawashitaki watu..kulingana na Yohana 5:45?
 222. Nini maana ya usimfunge ng’ombe kinywa apurapo nafaka!(Kumbukumbu 25:4)
 223. Paulo alimaanisha nini kusema kwa herufi gani kubwa nimewaandikia kwa mkono wangu mimi mwenyewe?.
 224. Kwanini Yohana alisema hastahili kulegeza gidamu za viatu vya Yesu? Gidamu ni nini?
 225. Je! Israeli wote wataokolewa siku ya mwisho kulingana na Warumi 11:26?
 226. Ayari ni nini kama tunavyosoma katika biblia?
 227. Je! tunapaswa kukiamini Kitabu cha Henoko?
 228. Je Mungu aliumba watu wengine kabla ya Adamu?
 229. Biblia inamaana gani kusema “Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki”
 230. Nini tofauti kati ya moyo na roho?
 231. Tofauti kati ya mtume na mwanafunzi ni ipi kibiblia?
 232. Nini maana ya “Utoapo sadaka mkono wako wa kuume usijue ufanyalo mkono wako wa kushoto”
 233. Je! “Mke wa ujana wako” ni yupi kibiblia?
 234. Hiana ni nini?
 235. Birika ni nini?, na yale Matao matano katika birika la Bethzatha ni nini?
 236. Bwana alimaanisha nini kusema “Naye aangukaye juu ya jiwe hilo atavunjika-vunjika”?
 237. Ni muda gani Bwana Yesu alisulibiwa. Je! Ni saa 3 asubuhi au saa 6 mchana?
 238. Nini maana ya “saa yaja atakapodhania kila mtu awauaye ya kuwa anamtolea Mungu ibada?”
 239. Nini maana ya “Mwenye hekima huvuta roho za watu”.
 240. Bwana alimaanisha nini kusema “Kama wakitenda mambo haya katika mti mbichi, itakuwaje katika mkavu?
 241. 2Samweli 24:1-14,inasema ni jambo la kutisha kuangukia katika mkono wa Bwana je! inakinzana na Waebrania 10:31?.
 242. Nini maana ya siku moja kwa Bwana ni kama miaka elfu, na miaka elfu ni kama siku moja? (2Petro 3:8)
 243. Ni kweli Waliolala Katika Kristo Wamepotea? sawasawa na (1Wakor 15:18)
 244. Nini maana ya “alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru?
 245. Nini maana ya “Jitunze mguu wako uendapo nyumbani kwa Mungu”?
 246. Ni kwanini Yesu alisema “Na wakisikia wasikie, wasielewe Wasije wakaongoka?”
 247. Nini maana ya Mungu amemfanya mwanadamu mnyofu lakini wamebuni mavumbuzi mengi?
 248. Ufunuo 12 inaelezea vita vya wakati upi?
 249. Tofauti kati ya Hekima, ufahamu na maarifa, ni ipi?
 250. Nini maana ya mhubiri 9:11? si wenye mbio washindao katika michezo?
 251. Makao ambayo Yesu alikwenda kutuandalia ni yapi?
 252. Kama Musa aliandika vitabu vya torati, Je! kifo chake alikiandikaje mule?
 253. Biblia ina maana gani inaposema akonyezaye kwa jicho huleta masikitiko?
 254. Mfalme Ahazia alianza kutawala akiwa na umri gani? Je ni 22 au 42?
 255. Biblia ilimaanisha nini iliposema “Mwanamke atamlinda mwanamume” Yeremia 31:22?
 256. Shubaka ni nini kibiblia? (Mithali 7:6)
 257. Maseyidi 12 wa Ishmaeli, ni wakina nani?.2)Taa ya Mungu ambayo ilikuwa haijazima wakati wa Eli ni ipi?
 258. Biblia inamaanisha nini iliposema “wakidhania kuwa ulevi wakati wa mchana ni anasa;?
 259. Amri zilizo ndogo alizozizungumzia Yesu ni zipi?
 260. Kwanini Bwana aliruhusu mtu afungiwe jiwe la kusagia akatupwe baharini?
 261. Maziwa yasiyoghoshiwa ni nini? Kwanini biblia inatumia mfano huo?
 262. Je ni kweli imani ya mtu ndiyo itakayomuokoa, na si kitu kingine?
 263. Je! ni sahihi kwa mkristo kujifukiza?
 264. Nini maana ya “Ulipo mzoga, ndipo watakapokutanika tai?
 265. Kwanini Yesu aliwakataza mitume wake kumdhihirisha?
 266. Je kwa mkristo aliyeokoka, ni dhambi kunyoa ndevu zake?
 267. Nini maana ya ombeni kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya sabato?.
 268. Nini maana ya tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu?
 269. kwanini Yakobo amefananishwa na mdudu?(Isa 42:14)
 270. Sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji zilikuwaje?
 271. “Kinga kilichotolewa motoni “Kinafunua nini kibiblia?
 272. Nini maana ya “Tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii”
 273. Ni nani aliyesema “Nitume mimi”? katika (Isaya 6:8)
 274. Nini maana ya “Andiko huua, bali Roho huhuisha (2Wakorintho 3:6)
 275. Tarishi au Matarishi ni akina nani  kwenye biblia?
 276. Neno Buruji lina maana gani katika biblia?
 277. Maherodi walikuwa ni akina nani, Na kazi yao ilikuwa ni ipi?
 278. Je ni sahihi kuweka walinzi kulinda mali zetu?
 279. Nini maana ya ‘Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu’? (Mith 16:1)
 280. Nini maana ya “yasiyokuwapo hayahesabiki”(Mh 1:15)
 281. Chuo cha vita vya Bwana ni kipi?(Hesabu 21:14)
 282. Wale mamajusi walikuwa ni wakina nani?
 283. Nini maana ya..“wakiwazuia watu wasioe” (1Timotheo 4:1)
 284. Nini maana ya “mkilichukia hata vazi lililotiwa uchafu na mwili”?
 285. Je mtu anayeua anabeba dhambi zote za yule aliyemuua?
 286. Kwanini Mungu aliwaagiza wana wa Israeli wasikisaze chakula?
 287. Je! Daudi hakuwa mtoto wa ndoa wa Yese? (Zab 51:5)
 288. Kwanini  vizazi vya ukoo wa Yesu vinajipinga katika Mathayo na Luka.
 289. Je ni wanyang’anyi wawili waliomtukana Bwana Yesu au mmoja?
 290. kwanini yule kijana aliitupa ile nguo ya kitani chini na kukimbia uchi?
 291. Bwana Yesu alimaanisha nini kusema “Saa yangu haijawadia?”
 292. Wevi na wanyanga’anyi ambao Yesu alisema walimtangulia walikuwa ni akina nani hao?
 293. Nini maana ya “heri mtu asiyekaa barazani pa wenye mizaha?”
 294. Ni kwanini mifugo ya Yakobo iliongezeka kwa wingi kiasi kile?
 295. Kwanini Kuhani wa Mungu Eli alikufa kwa kuvunjika shingo?
 296. Kuwatema farasi, maana yake ni nini?
 297. Wibari ni nani? (Mithali 30:26)
 298. Je! ile habari ya watu wawili wenye pepo inajichanganya?
 299. Nini maana ya “chakula hakituhudhurishi mbele za Mungu”?
 300. Je! Wana wenu huwatoa kwa nani? maana yake ni nini?
 301. Je tunapaswa tushiriki Meza ya Bwana mara ngapi?
 302. Nini maana ya “Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati”
 303. Ni vitu vipi hivyo viwili visivyoweza kubadilika? (Ebr 6:18)
 304. Kwanini madhabahu zilitengenezwa kwa mawe yasiyochongwa?
 305. Nini maana ya “katika wingi wa hekima mna wingi wa huzuni”
 306. Moyo wake mwenye hekima upo upande wa kuume, maana yake nini?
 307. Je! Bwana Yesu alitumwa kwa Waisraeli tu peke yao?
 308. Nini tofauti kati ya Roho Mtakatifu na Roho Takatifu?
 309. Mungu anaposema yeye ndiye achunguzaye “viuno na mioyo” anamaanisha nini?
 310. Maana yake nini “Wajapochimba waingie katika kuzimu, mkono wangu utawatoa huko”
 311. Silaha za Mkono wa kuume na za mkono wa kushoto ni zipi?
 312. Je! Kusoma biblia kwenye simu ukiwa kanisani ni dhambi?
 313. Naomba kujua nini maana ya kuteguka uvungu wa paja?
 314. Nini maana ya huu mstari..”Usiseme, Kwani siku za kale kupita siku hizi”
 315. Nyamafu ni nini?
 316. Mafuta yanayozungumziwa kwenye Yakobo 5:14, ni mafuta gani?
 317. Jeshi la Mbinguni wana wa Israeli waliloliabudu ni lipi?
 318. Nini maana ya “Usimtokose mwana-mbuzi katika maziwa ya mama yake?”
 319. Je! Adamu alikuwa na mwanamke mwingine anayeitwa Lilith?
 320. Atakapokuja Mwana wa Adamu, je! Ataiona imani duniani? Maana yake nini?
 321. Neno Korbani linamaanisha nini?
 322. Siku ya uovu inayozungumziwa kwenye biblia ni siku gani hiyo?
 323. Nimrodi ni nani katika biblia?
 324. Nini maana ya Neno “watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa”?
 325. Nini maana ya “wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto?”
 326. Ni watu gani hao ambao mahali pao hapakuonekana?
 327. Mungu aliposema Yesu na mwanawe pekee, alimaanisha hakuwa na wengine?
 328. Ulokole ni nini, kwanini wakristo wanaitwa walokole? 
 329. Yesu ni Mungu?, Na Kama ni Mungu kwanini alikufa?
 330. Yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa! ni nani huyo?
 331. Je! Lewiathani ni nani?
 332. Je Mungu anawapenda watu wote au ana chuki?
 333. Kile kinara cha Taa ndani ya Hekalu la Sulemani kilikuwa kinawakilisha nini?
 334. Je Bwana wetu Yesu alikuwa ni mzungu?
 335. Je mtu akifa anakuwa hana dhambi tena?
 336. Kwanini Yesu Kristo ni mwana wa Adamu?
 337. Je! Mtume Paulo alikuwa ni Mrumi, Myahudi au raia wa Tarso?
 338. Nitaitofautishaje sauti ya Malaika na ya Roho Mtakatifu?
 339. Je! Ni ipi tarehe sahihi Evil-merodaki alimtoa Yekonia gerezani?
 340. Katika biblia Neno “Mshenzi” linatajwa.Kwanini liwekwe?
 341. Nini maana ya ‘Usimwekee mtu mikono kwa haraka’?
 342. Wale wanaowachukua wanawake wajinga mateka ni akina nani(2Timotheo 3:6))?
 343. Je! Ni sahihi kutumia maji ya upako,katika kufanya maombezi?
 344. Kuungama ni nini?
 345. Nini maana ya huu mstari (Mhubiri 3:16-17 )”Mahali pa hukumu upo uovu”?
 346. Usimwache mwanamke mchawi kuishi! Biblia ilimaanisha nini?
 347. Kwanini Mungu anasema “Afanyaye malaika zake kuwa pepo”?
 348. Mstari huu una maana gani? “Mathayo 23:39 Hamtaniona kamwe tangu sasa”
 349. Mtu astahiliye hofu ni yupi?
 350. Kwanini Kristo hakuitwa Imanueli badala yake akaitwa Yesu?
 351. Biblia inamaanisha nini kusema ‘Hakuna mtu anenaye katika Roho,kusema Yesu amelaaniwa.?
 352. Je kualikwa kwenye sherehe za watu ambao si wakristo ni dhambi?
 353. Je! Mwanamke anapaswa afunikwe kichwa anapokuwa ibadani?
 354. Kwanini Bwana alirejea Tiro na Sidoni kwa mfano wa Sodoma?
 355. Je ni dhambi kuota unafanya kitu Fulani ambacho ni kinyume na mapenzi ya Mungu?
 356. Kwanini Bwana aliongea na Abramu baada ya kutengeana na Lutu?
 357. Je! Ule mwiba uliokuwa katika mwili wa Paulo ulikuwa ni nini?
 358. Nini maana ya mstari huu ‘Usimjibu mpumbavu sawasawa na upumbavu wake’?
 359. Je! ni sahihi kumtenga mtu anapofanya dhambi kanisani?
 360. Hamtaimaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu?
 361. Wewe u nabii yule akajibu la!..swali huyu ‘nabii yule’ ni nani?
 362. Je ni kweli huwezi kuijua karama yako mpaka uwekewe mikono na wazee?
 363. Je kuweka mapambo kama mikufu, vikuku na kutoboa pua ni dhambi?
 364. Kwanini Mungu alisema hakuna mtu awazaye kuuona uso wake akaishi?
 365. Zile mbao mbili za mawe Musa alizoambiwa achonge zilikuwaje?
 366. Pakanga ni nini?
 367. Je! habari ya Yusufu, inabeba ujumbe gani kwa agano jipya?
 368. Je Mtu anaweza kusema uongo, Na Mungu akambariki?
 369. Kwanini kabila la Dani limeondolewa kwenye Ufunuo 7?
 370. Mahuru ndio nini?
 371. Je! Ni kweli mtume Paulo alimwabudu yule malaika aliyetembea naye?
 372. Ndoa ya serikali ni halali?
 373. Kwanini yule mtu afe kwa kuliwa na simba?
 374. Ni wakati upi ambao vita vilipiganwa na shetani kutupwa chini?
 375. Je! Bwana Yesu alibatiza akiwa hapa duniani?
 376. Ni kwa namna gani Yesu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka?
 377. Je kupiga miayo ni ishara ya mapepo?
 378. Kwanini jina la YEHOVA, lilitajwa na Ibrahimu wakati lilikuwa bado halijafunuliwa kwake?
 379. Chapa zake Yesu ni zipi hizo?
 380. Biblia inamaanisha nini inaposema “Tusitweze unabii”?
 381. Bwana Yesu alimaanisha nini kusema “hakuna aliye mwema ila mmoja”?
 382. Neno I.N.R.I kwenye msalaba wa Bwana Yesu maana yake ni nini?
 383. Je! ni dhambi kuchukua riba?
 384. Nini maana ya huu mstari “sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje”
 385. Je! Hamna nyumba za kulia na KUNYWEA?.Mstari huu unahalalisha unywaji wa pombe?
 386. Je ni wakina nani ambao hawataonja mauti mpaka siku ya kuja Bwana?
 387. Mariamu Magdalene ni nani. Na jina hilo amelitolea wapi?
 388. Ni kura ya aina gani waliipiga wale watu waliosafiri na Yona?
 389. Ufisadi una maanisha nini katika biblia?
 390. Je wakristo tunaruhusiwa kusheherekea valentine’s day?
 391. Kwanini Mungu aliikubali sadaka ya Yeftha ya kumtoa binti yake kafara?
 392. Nini maana ya “Siku moja nyuani mwa Bwana ni bora kuliko miaka elfu”?
 393. Je! Shetani alitolea wapi uovu?
 394. Kwanini Bwana Yesu, aliruhusu yale mapepo yawaingie nguruwe?
 395. Je! Ni kweli ubatizo wa maji hatuuhitaji tena?
 396. Kwanini wanawake wengi huwa wanalipuka mapepo?
 397. Kama ulimwengu ujao utakuwa na watakatifu tu, sasa hao watakaotawaliwa watatoka wapi?
 398. Nifanye nini ili niwe na uhakika nikifa naenda mbinguni?
 399. Kwanini kila nikitaka kusali naingiwa na uvivu?
 400. Biblia inamaana gani kusema mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu?
 401. Je Mahari ina ulazima wowote?
 402. Je! kuna maombi yoyote ya kumtoa mtu aliyekufa kwenye mateso ya kuzimu?
 403. Nini tofauti kati ya Amri, sheria na Hukumu?
 404. Roho, Nafsi, na Mwili vina utofauti gani?
 405. Ulinzi wa daima (eternal security) Je! ni neno la kimaandiko?
 406. Tofauti ya kazi ya Damu ya Yesu na Jina la Yesu ni ipi?
 407. Vichwa saba vya mnyama wa kwenye Ufunuo 13 na 17, Ni nini?
 408. Bwana alimaanishi nini kusema Kiungo chako kimoja kikikukosesha kikate?.
 409. kwanini Bwana Yesu alisulubiwa na wezi wawili?
 410. Yule aliyemzuia Yohana asimsujudie alikuwa ni Mwanadamu au Malaika?
 411. Uzao wa Mwanamke ni upi? Unaozungumziwa katika Mwanzo 3:15?
 412. Roho Mtakatifu ni nani?
 413. Uasherati wa Kiroho maana yake nini?
 414. Biblia inamaana gani kusema; mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi?
 415. Yeshuruni ni nani katika biblia?
 416. Nini maana ya huu mstari?“Upendo haupungui neno wakati wo wote; bali ukiwapo unabii utabatilika”
 417. “Ninyi ni chumvi ya dunia” Andiko hilo lina maana gani?
 418. Je unaweza usisamehewe hapa duniani na kule ukasamehewa?
 419. Nini maana ya Uchawi?
 420. Bwana alikuwa na maana gani kusema ‘yeye aliye na sikio na asikie’?
 421. Nini kinatokea baada ya kifo?
 422. Bwana  alikuwa na maana gani aliposema. “leo na Kesho natoa pepo na kuponya siku ya tatu nakamilika?”
 423. Mtakatifu ni Nani?
 424. Mbinguni ni sehemu  gani?
 425. Roho za Wanyama zinakwenda wapi baada ya kifo? Je! Watafufuliwa?
 426. Bwana alikuwa na maana gani kusema hatutaonja mauti kabisa tukimwamini?(Yohana 11:25)
 427. Kumwambia mtu mwenye dhambi kuwa atakwenda kuzimu asipotubu Je! ni kuhukumu?
 428. Bwana alimaanisha nini kusema “Na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili” Hao kondoo wengine ni akina nani?
 429. Roho saba za Mungu ni zipi? na je zinatofautiana na Roho Mtakatifu?
 430. Huyu Azazeli ni nani tunayemsoma katika(Walawi 16:8)?
 431. Tofauti kati ya ndoto na Maono ni ipi?
 432. Tunaposema tuishi kwa Neno, Inamaanisha tuishi maisha ya namna gani?
 433. Nini maana ya huu mstari “Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, Imani nimeilinda”?
 434. Ni laana ipi hiyo Mungu alimaanisha ataipiga dunia nayo katika Malaki 4:5-6?
 435. Je! mwanadamu wa kwanza kuumbwa ni yupi Mzungu mwafrika au Mchina?
 436. Ni rahisi kwa ngamia kupenya katika tundu la sindano, Je! ni sindano ipi hiyo inayozungumziwa?
 437. Je! mabalasi Bwana aliyoyatumia kugeuzia maji kuwa divai, yalitumika tu kwa kazi hiyo?
 438. Je! Unaweza kubatizwa na usipokee Roho Mtakatifu?. Na Je! Unaweza kupokea Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono?
 439. Je! Mungu ataiangamiza dunia tena baada ya gharika ya Nuhu?
 440. Maneno haya yana maana gani? “..kwa sababu HAMTOI ROHO KWA KIPIMO. (Yohana3:34)”
 441. Ni kwa jinsi gani Mungu anapatiliza maovu ya baba zetu sawasawa na Kutoka 20:5-6?
 442. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii, atapata thawabu ya nabii; Mstari huu unamaana gani?.
 443. Shetani anatolea wapi fedha, angali tunajua Fedha na dhahabu ni mali ya Bwana?
 444. Kwanini kabila la Dani na Efraimu hayaonekani yakiorodheshwa miongoni mwa yale makabila 12 ya Israeli katika Ufunuo 7?
 445. Nitajuaje kama ndoto ni ya Mungu au ya Shetani?
 446. Je! baada ya ulimwengu huu kuisha malaika watakuwa na kazi gani tena?
 447. Je! kuna ubaya wowote kuwaombea ndugu zetu waliokufa katika dhambi, Mungu awakumbuke katika ufalme wa mbinguni?
 448. Je! Mungu anamjaribu mtu?
 449. Mstari huu una maana gani? “Tupa chakula chako usoni pa maji; Maana utakiona baada ya siku nyingi”
 450. Je! ni halali kutoa cheti kwa wakristo wanaooa?
 451. Je! mbinguni kuna malaika wa kike?. Na je! tukifika mbinguni tutafanana wote?
 452. Je! kunena kwa Lugha mpya kukoje?
 453. Je! kuomba kwa bidii kama Eliya ni kuomba kwa namna gani?
 454. Bwana alimaanisha nini kusema JIKANE mwenyewe?
 455. “heri walio maskini wa roho maana ufalme wa mbinguni ni wao” je hatuna ruhusa ya kuwa matajiri katika roho?
 456. Bwana alimaanisha nini kusema “waache wafu wazike wafu wao?
 457. Je! Kushiriki au kujihusisha kwenye michezo ni dhambi?
 458. Je! Ni dhambi kwa kijana aliyeokoka kuvaa suruali za kubana (model), kunyoa mitindo?
 459. Je! Mbinguni Kutakuwa na kula na kunywa?. Kwanini, tuimbe, je! kuna ulazima wowote wa kufanya hivyo?
 460. Mstari huu una maana gani? “yuko mwenye haki apoteaye katika haki yake, yuko na mtu mwovu azidishaye maisha yake katika udhalimu wake”?
 461. Kwanini Bwana Yesu alisema pale msalabani naona kiu?
 462. Biblia inamaana gani kusema “Vilivyotakaswa na Mungu, usiviite wewe najisi”?
 463. Je! “majira na sheria” mpinga-kristo atakayokuja kubalisha ni kupindua siku ya sabato na kuwa jumapili?
 464. Je! vitabu vya biblia viliwezaje kukusanywa pamoja?
 465. Je! Adamu aliwasaliana na Mungu kwa lugha ipi pale bustanini?
 466. Je! kuchora tattoo ni dhambi?
 467. Nini maana ya mstari huu: (Mtu ambarikiye mwenzake kwa sauti kuu asubuhi na mapema; Itahesabiwa kuwa ni laana kwake.Mithali 27:14 )?
 468. Je! tunaruhusiwa kumuombea mtu ambaye haweki bayana kile anachohitaji kuombewa?
 469. Biblia ituambia tusalimiane kwa busu takatifu. Hili busu ndio lipi?
 470. Je! ni kweli kuna viumbe vinavyoishi sayari nyingine (ALIENS)?
 471. Elisha alikuwa ana maana gani kulia na kusema “Gari la Israeli na wapanda farasi wake”?
 472. Nini Tofauti kati ya uzinzi na uasherati ?
 473. Mfano ule Yesu alioutoa wa Kabaila aliyesafiri katika nchi ya mbali, una maana gani?
 474. Ayubu alijaribiwa kwa muda gani?.
 475. Kitabu cha YASHARI kinachozungumziwa katika 2Samweli 1:17-18, ni kitabu gani?
 476. Kwanini Samweli aliruhusiwa kuhudumu hekaluni kama vile Walawi wakati yeye ni mu-Efraimu?
 477. Biblia inaposema utauwa unafaa kwa mambo yote, inamaana gani?
 478. Kucheza karata ni sahihi kwa Mtu aliye MKRITO?
 479. Kwanini maandiko yanajichanganya yenyewe kwenye habari ya Paulo alipotokewa na Yesu alipokuwa anakwenda Dameski?
 480. Watakatifu waliofufuka na yesu walienda wapi?
 481. Wapunga Pepo ni watu wa namna gani?
 482. Nini maana ya Kipaimara?..Na je! Ni jambo la kimaandiko?
 483. Je! mtu kusikia sauti za watu walio mbali, kunaweza tokana na Mungu?
 484. Bwana alimaanisha nini kusema “Heri waliotasa, na matumbo yasiyozaa, na maziwa yasiyonyonyesha”?
 485. Nifanyaje ili ni nijue kuwa uamuzi ninaoufanya ni mapenzi ya Mungu?
 486. Ni kosa gani Daudi alilolifanya katika kuwahesabu watu?
 487. Nini maana ya “tamaa yako itakuwa kwa mumeo”?
 488. Je, kama hauna ubatizo sahihi hauwezi kuwa na Roho Mtakatifu?
 489. Askari magereza kumnyonga mtu ni dhambi?
 490. Tofauti kati ya MYUNANI, MFARISAYO NA MSADUKAYO ni ipi?
 491. Je! mtu anayetungisha mimba kwenye chupa anafanya dhambi?
 492. Je! ni sahihi kujipa cheo Mfano Mighty Prophet, Chief Apostle n.k?
 493. Biblia inakataza kuapa kabisa, lakini kwanini watu wanaapa mahakama?
 494. Je! mtu anaweza kutamka Neno zuri au baya kwa akili zake na likaja kutokea ikiwa si Mungu?
 495. Je! Mungu anaupendeleo kwa wanaume zaidi ya wanawake?
 496. Je! Kufanya masturbation (Punyeto) ni dhambi?
 497. Mti wa MLOZI alioonyeshwa nabii Yeremia 1:12 tafsiri yake ni nini?
 498. Je!Mungu anaweza kuleta majibu kupitia nguvu za giza maana nashindwa Kuelewa ninaposoma habari za Mfalme Sauli kupata majibu kwa mwanamke mchawi?
 499. Mtume Paulo alikuwa ana maana gani kusema “Kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tuufikilie utimilifu;?
 500. Nitamjuaje nabii wa Uongo?
 501. Biblia inamaana gani kusema “Usiseme moyoni mwako,Ni nani atakayepanda kwenda Mbinguni? (yaani ni kumleta Kristo chini)?”
 502. Je! Inakubalika kumtolea mtu mwengine damu?(blood transfusion).
 503. Viumbe vinatazamiaje kufunuliwa kwa wana wa Mungu?
 504. Nini maana ya msimwite mtu baba duniani?
 505. Kaini alipatia wapi mke?
 506. Je! shetani anaweza kuyajua Mawazo ya mtu?
 507. Sanduku la agano linawakilisha nini?
 508. Nuhu aliwaletaje letaje wanyama kwenye safina?
 509. Nini tofauti kati ya 1) KUOKOKA, 2) WOKOVU, 3) KUONGOKA?
 510. Mtume Paulo alikuwa na maana gani kusema NIKAKUFA KILA SIKU??
 511. Mbona Mungu anaruhusu watu wapate shida, ilhali ana uwezo wa kutuepusha?
 512. Bwana Yesu alimaanisha nini kusema “Mkahubiri injili kwa kila kiumbe? (Luka 16:15)”
 513. Ni kwa nini tunasema tunamwabudu MUNGU aliye hai ,Je! wale wanaomwabudu shetani sio mungu wao aliye hai?
 514. Kwanini MUNGU Anampa Nabii Hosea maagizo ya Kumuoa mwanamke kahaba? (Hosea 3)
 515. Kutoka 10:1 “BWANA anasema atampa Farao moyo Mgumu, asimtii, je! hapo Bwana Atamhukumu Farao kama mkosaji siku ile?”
 516. Mstari huu unamaana gani? ″Walakini hautapotea hata Unywele mmoja wa Vichwa vyenu? (Luka21:18).
 517. Nitaamini vipi kama kuna mbingu au kuzimu?
 518. KUFUKIZA UVUMBA ndio kufanyaje? Na tena wana wa Israel walimfukizia uvumba Malkia wa mbinguni, ndio yupi huyo?
 519. Nini maana ya usipunguze wala kuongeza Neno la Mungu?
 520. Je! ni dhambi kusherekea siku ya kuzaliwa? Birthday!
 521. Je! ni halali kwa mtu wa Mungu kutumia njia za uzazi wa mpango?
 522. Je! ni dhambi kwa mkristo kwenda hospitali au kutumia miti shamba anapougua?
 523. Nini maana ya mtu akija kwangu naye HAMCHUKII baba yake hawezi kuwa mwanafunzi wangu?
 524. Nini maana ya chakula cha watoto wasipewe mbwa?
 525. Je! Mungu anasababisha ajali?
 526. Kwanini Mtume Paulo hakumsamehe Marko?
 527. Biblia inasema askofu anapaswa awe mume wa mke mmoja! Je! Wale wasiooa kwa ajili ya injili hawawezi kuwa maaskofu?
 528. Je! taratibu za kufunga ndoa [yaani harusi] ni agizo la Mungu au ni mapokeo tu ya kibinadamu?
 529. Kunena kwa lugha kukoje?
 530. Pombe inatengenezwa na mtama Je! ni sawa kwa mkristo wa kweli kulima mtama na kuuza na hata hiyo hela kuitumia kutolea sadaka?
 531. Je! Siku ya hukumu tutakuwa na amri ya kuwaamrisha malaika wawatupe watu waovu motoni?
 532. Sheria ilikuwaje dhaifu kwasababu ya mwili?(Warumi 8:3)
 533. Nini maana ya “NITAWAVUTA WOTE KWANGU” (Yohana12:32)?
 534. Je kuna andiko linalomruhusu mwanamke kuwa sister?
 535. Yohana Mbatizaji alibatizwa na nani?
 536. Nini maana ya huu mstari? “Mathayo 13:30 Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno;?
 537. Maana ya huu mstari ni ipi? Mithali 14:4 ‘Zizi ni safi ambapo hapana ngombe;bali nguvu za ngombe zaleta faida nyingi’.
 538. Pentekoste ni nini?
 539. Matowashi ni wakina nani?
 540. Nini maana ya haya maneno aliyosema Bwana ; Tuliwapiga filimbi wala hamkucheza; Tuliomboleza wala hamkulia?
 541. Kuna tofauti gani kati ya SALA na DUA?
 542. Je! Ni hatua zipi muhimu za kufuata baada ya ubatizo?
 543. Ni sahihi kwa Mkristo mtakatifu kumwambia BWANA ailaze roho ya mtu aliyekufa mahali pema PEPONI?
 544. Je! Ni sawa kuingia katika shamba la mtu mwingine na kula jinsi utakavyo,kama maandiko yanavyosema katika Kumb 23:24?
 545. Luka 12:20 inasema “USIKU HUU WA LEO WANATAKA roho yako!” Ni wakina nani hawa wanaoitaka roho yake?
 546. Bwana YESU alimaanisha nini pale aliposema “mkono wako ukikukosesha ukate?
 547. Tofauti katika ya zaka na sadaka ni ipi?
 548. Je! nilazima mtu aongozwe sala ya toba ili awe ameokoka?
 549. Mtu ambaye amemwamini Yesu lakini akafa bila kubatizwa je! atenda mbinguni?
 550. Je! sisi ni wafalme na makuhani kwa namna gani?
 551. Petro aliambiwa na Bwana Yesu UKIONGOKA WAIMARISHE NA NDUGU ZAKO. Je! kuongoka maana yake nini?
 552. Bwana Yesu alimaanisha nini aliposema; Mafarisayo Hupanua HIRIZI zao, na kuongeza MATAMVUA yao?
 553. Bwana alikuwa na maana gani kusema Mathayo 5:39 “mtu akupigaye shavu la kuume, mgeuzie na la pili?
 554. Zile tunu (Dhahabu, uvumba na manemane) Mamajusi walizozitoa kwa Bwana (Mathayo 2) . ziliwakilisha nini?
 555. SAYUNI ni nini?
 556. Manabii walisema “Neno la Mungu likanijia” ..Maana ya hili neno ni nini?.
 557. Nini maana ya hili andiko “Ushuhuda wa YESU ndio ROHO YA UNABII” (ufunuo 19:10)?
 558. Bwana aliposema “Sikuja kutangua torati bali kuitimiliza” alikuwa anamaanisha nini?
 559. Katika 1Yohana 5:6-9, (a) Ni kwa namna gani Yesu alikuja kwa maji na damu?
 560. Katika Marko 2:2-12, Kwanini Bwana Yesu alichukua hatua ya KUSAMEHE dhambi kwanza kabla ya kumponya yule kiwete?
 561. Neno “Mashehe” tunaliona likitajwa katika biblia(Agano la kale); Hawa mashehe ni wakina nani?
 562. Je! Ni sahihi kwa mkristo kuoa/kuolewa na mtu wa imani nyingine?
 563. Nini maana ya ELOHIMU?
 564. Wale manabii 400 waliomtabiria mfalme Ahabu wakati wa Mikaya walikuwa ni manabii wa Mungu au?
 565. Musa aliua lakini bado Mungu alimchangua kuwaongoza wana wa Israeli, je! Mungu anaruhusu mauaji?
 566. Ule msalaba unaowekwa kwenye kaburi, na ile ibada inayofanywa vina umuhimu wowote kwa mkristo?
 567. Katika kitabu cha Ufunuo 16:5, Tunaona akitajwa malaika wa maji Swali Huyu malaika wa maji ni nani? Naje! Kuna malaika wa aina ngapi?
 568. Habari ile ya Pilato kuchanganya zile damu za wayahudi na pamoja na dhabihu zao,(Luka 13) ilihusu nini?
 569. Bwana Yesu alikuwa anamaanisha nini kusema Marko 2:19″walioalikwa harusini wawezaje kufunga maadamu bwana-arusi yupo pamoja nao?”
 570. Paulo alimwambia Timotheo atumie mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lake, Je! tunaruhusiwa na sisi pia kutumia pombe?
 571. BWANA alimaanisha nini kwenye mstari huu Marko 2:21″ Hakuna mtu ashonaye kiraka cha nguo mpya katika vazi kukuu;?
 572. Ule mfano wa wanawali 10 (Mathayo 25), wale watano hawakuwa na mafuta ya ziada katika chupa zao je yale mafuta ya ziada yanawakilisha nini?
 573. Ni halali kubatiza watoto wadogo?
 574. Kuna hukumu za aina ngapi?
 575. Kulingana na 1Wakorintho 3:10-15, kama inavyosema..ni kwa namna gani kazi ya mtu itateketea, na kupimwa kwa moto?
 576. Shetani kwa sasa ni mzuri wa umbo kama malaika watakatifu au ni mwenye mapembe na makwato na makucha marefu?
 577. Kwanini Mungu awachome watu kwenye ziwa la moto na hali yeye ndiye aliyewaumba?
 578. Ni kweli mtu anaweza akafa lakini roho yake ikawa inatumika kama msukule (kumilikiwa na mtu fulani kwa wakati) mahali pengine?
 579. Naomba kujua utofauti kati ya DHAMBI, UOVU na KOSA kibiblia.
 580. Je! Ni sahihi mtu kubatizwa kwenye maji ya KISIMANI?
 581. Kwanini kuna watu wanafanyiwa deliverance (Maombi ya kufunguliwa), lakini baada ya muda wanarudiwa tena na hali ile ile sababu ni nini?
 582. Je! mtu anapofunga kwa muda wa SAA 24,anapaswa kunywa maji au kitu chochote?
 583. Je! Ni sahihi kumuita Maria mama wa Mungu?
 584. Ubatizo wa Moto ni upi?
 585. Je! Bikira Maria ni MALKIA WA MBINGUNI?
 586. Wale watu ambao Shetani atawadanganya katika mwisho wa utawala wa miaka 1000, watatoka wapi, angali tunajua utawala ule utakuwa umejawa na Watakatifu tu?
 587. Kwanini Mungu hakumuua Nyoka Mpaka akaruhusu ajaribiwe pale Bustani na Edeni?
 588. Je! mtu aliyeokoka anaruhusiwa kumiliki Guest house au Lodge ambayo ina Bar ndani yake na kutoa fungu la kumi kwa kupitia hiyo kazi?
 589. KUZIMU ni mahali pa namna gani ,Je! huko wanaishi watu wakifa na kwenda kupata mateso au ni vinginevyo?
 590. Kati ya Unyakuo wa kanisa, Dhiki kuu, Vita vya har-magedoni, Utawala wa miaka 1000, Vita ya Gogu na Magogu, hukumu ya kiti cha enzi cheupe. Je, ni kipi kinaanza na kingine kufuata?
 591. Bwana aliposema kuwa yeye ni “Mungu wa miungu” alikuwa na maana gani?..je! yeye ni Mungu wa sanamu?
 592. Je! Watakaoenda mbinguni ni wengi?
 593. Je! Mkristo anaruhusiwa kula nguruwe, na kuvuta sigara na kunywa pombe?
 594. Je! Ni sahihi kwenda kumfuata kiongozi wa dini kwa mfano Padre na kumpigia magoti kumweleza dhambi zako akusamehe?.
 595. Biblia inasema ” HAMJUI YA KUWA MTAWAHUKUMU MALAIKA? (1Wakorintho 6:2-3) ”. je! sisi tutawahukumuje Malaika?.
 596. Mitume wote waliopita walikuwa ni watu weupe, Je! ni kweli ngozi nyeusi ililaaniwa ?
 597. Sabato halisi ni lini, Je! ni Jumapili au Jumamosi?, Ni siku gani itupasayo kuabudu?
 598. Mungu alikuwa anaongea na nani aliposema na “Tumfanye mtu kwa mfano wetu”,(Mwanzo 1:26)?
 599. Katika biblia kuna Ufufuo wa aina ngapi?
 600. Je! ni kweli dunia iliumbwa takribani miaka 6000 iliyopita? na je! Shetani alikuwepo duniani wakati dunia inaumbwa?
 601. Tumeambiwa tunaposali tusipayuke-payuke, Je! huko kupayuka payauka ndio kupi?
 602. Je! Wayahudi wote wataokolewa hata kama ni watenda dhambi kwasababu wao ni uzao mteule?
 603. Je! Dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu ni ipi?
 604. Je! kuna dhambi kubwa na ndogo?
 605. Ni nani anayetawala dunia kati ya Mungu na Shetani?.
 606. Je! Ni sahihi kwa mkristo kuning’iniza picha nyumbani mwako kama ya YESU?
 607. Kubatizwa kwa ajili ya wafu ndio kupi, kuonakozungumziwa katika 1Wakoritho 15:29?
 608. Je! Inawezekana mtu akawa anafanya miujiza na bado asinyakuliwe?

Unaweza pia kuyapata mafundisho yetu ya kila siku Whatsapp. Jiunge  kwa kubofya  hapa chini>

https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ
https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ

Print this post

55 comments so far

EdnaPosted on12:03 um - Februari 24, 2020

Nahitaji Kujua kama Mungu aliumba Adam wawili Mwanzo1:27 Vs Mwanzo 2:7

  AdminPosted on11:54 um - Februari 24, 2020

  Shalom..Mungu alimwumba Adamu mmoja tu hakukuwa na mwingine…Kumbuka biblia sehemu nyingi haijaandikwa katika mtiririko wa matukio yanayofuatana kwamba likitoka hili linafuata lingine..hapana bali sehemu nyingine ina tabia ya kwenda mbele na kurudi nyuma..

  Kwamfano Kitabu cha Mwanzo sura ya Pili kinaelezea kwa undani jambo lililotokea Mwanza sura ya kwanza…ukisoma mwanzo sura ya kwanza utaona vitu vimeandikwa kwa ufupi tu, kwa mfano ukisoma mwanzo 1:11-12, utaona biblia inasema “11 Mungu akasema, Nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzaao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake, juu ya nchi; ikawa hivyo. 12 Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzaao matunda, ambao mbegu zake zimo ndani yake, kwa jinsi yake; Mungu akaona ya kuwa ni vyema. 13 Ikawa jioni ikawa asubuhi, siku ya tatu”

  Sasa ukienda mbele mlango wa pili ndio inaelezea kwa kina jinsi ni gani miche ilitokea…Mwanzo 2:4 “….Siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi 5 hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi; 6 ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi”.

  Kwahiyo unaweza kuona hapo..Sura ya pili inaelezea kwa undani mambo yaliyokuwa yanaendelea katika sura ya kwanza ambayo katika sura ya kwanza yameelezewa kwa ufupi tu…Na hata Hata Adamu na Hawa katika sura ya kwanza wameelezewa tu wameumbwa lakini haijaelezwa wameumbwaje umbwaje,..ambapo ukienda katika sura ya Pili ndio inaelezea kwa urefu zaidi kwamba waliumbwa kutoka katika mavumbi ya nchi…

  Vivyo hivyo sura ya 4 inaelezea kwa undani sura ya 3.

  Ubarikiwe.

  AsiyejulikanaPosted on11:02 um - Februari 8, 2021

  Je,mzazi wa kanisa la kipentekoste Ni Nani?
  Mungu wa kweli Ana nafsi ngapi?je Ni vibaya mtu kuwa mshirika wa madhehebu au siyo vibaya?Je,Malaki 4:5-6 imeshatimia au bado?

DaudPosted on7:50 um - Oktoba 10, 2020

Hv krimas na pasaka ni shelehe

AsiyejulikanaPosted on11:40 mu - Novemba 10, 2020

Kwa nini pilato na herode awakupana?

Berius kamina masumbukoPosted on10:02 um - Desemba 18, 2020

Nan alianzisha krismas au krismas alianzisha na ilianzishwa mwaka gani?

LenardPosted on3:29 um - Januari 7, 2021

Nguruwe ni harali kuliwa

Ok I’mPosted on10:12 um - Februari 11, 2021

Adimin huna group la whasssp uniunge

GabrielPosted on5:14 um - Mechi 2, 2021

Naomba Kujua Wale Mamajusi Walikuwa Ni Kinanani? Na Kaz Yao Ilikuwa Ni Ipi?

AsiyejulikanaPosted on4:36 um - Mechi 28, 2021

Bwana Yesu asifiwe mtumishi,habari za jumapili.Samahani mtumishi kuna maandiko yananitatiza andiko la 2 Samweli 24:1-14 na Waebrania 10:31.Hapo tunaona Daudi anasema ni afadhali kuanguka katika mkono wa BWANA lakini anapingana na Paulo anayesema ni Jambo la kutisha mtu kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai

Cleven NassaryPosted on4:37 um - Mechi 28, 2021

Bwana Yesu asifiwe mtumishi,habari za jumapili.Samahani mtumishi kuna maandiko yananitatiza andiko la 2 Samweli 24:1-14 na Waebrania 10:31.Hapo tunaona Daudi anasema ni afadhali kuanguka katika mkono wa BWANA lakini anapingana na Paulo anayesema ni Jambo la kutisha mtu kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai

peter wanyoikePosted on12:08 um - Aprili 3, 2021

1 wakorintho 7:14 inamaanisha nini?

TitoPosted on8:02 mu - Mei 18, 2021

Je mathayo12:31 anazungumzia kuhusu kumkufuru roho mtakatifu hautasamehewa ni kivipi roho mtakatifu tunamkufuru?

JosephPosted on3:28 um - Julai 17, 2021

Kama Yesu ni mungu kwanini aitwe mwana wa mungu?.Naomba kujua.

JosephPosted on6:16 um - Julai 17, 2021

Bwana yesu asifiwe,naomba kujua yesu ni mungu? au mwana wa mungu?

Nuru mfakoPosted on10:22 mu - Agosti 22, 2021

Mungu aendelee kuwatia nguvu wana wingu la mashahidi,kwa kazi kubwa ya Mungu mnayoifanya.

Fried-richPosted on7:49 mu - Septemba 5, 2021

Kwanini YESU alijiita mwana wa mungu ilihali ndiye MUNGU?

Friedrich@son ofJESUS%Posted on9:36 mu - Septemba 12, 2021

Amina mtume wa KRISTO.

Pia ningependa kujua kuhusiana na huu mstari 1thimothy 5:23 “usinywe maji tu, bali tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo…………………….”

FedrickPosted on4:31 um - Oktoba 4, 2021

Je,nini maana ya kufunga? kibiblia

AsiyejulikanaPosted on3:34 um - Oktoba 27, 2021

Swali langu ni katika kubatizwa ni lazima mtu abatizwe kwenye maji yanayotembea kama mto.bahari, maziwa au ni eneo la maji mengi??

AmaniPosted on7:48 mu - Novemba 21, 2021

Mtumishi bwana Yesu asifiwe , waebrania Kuna andiko lisemalo baada ya kifo ni hukumu, kwa Nini wakristo hua tunafanya Misa ya mazishi ilimradi twajua mtu aliekufa tayari Kesha hukumiwa

ERASTUS OUMAPosted on12:19 um - Desemba 3, 2021

Kaka tafadhali nieleze njia zinazotakika kama mkristo kuzifwata, nimejaribu kumujuwa Yesu lakini najikuta tu kwenye makosa

kenya

ErastusPosted on12:41 um - Desemba 3, 2021

Ukiingia katika maombi ya kufungu ni vyema kufanya kazi za nyumbani?

AsiyejulikanaPosted on3:41 mu - Januari 14, 2022

Mini maana ya upon

Yusuph MadsonPosted on10:01 um - Februari 2, 2022

Hivi mnapokula meza ya Bwana halafu baada ya hapo ile divai na mkate vikabaki, wale wasimamizi wanaruhusiwa kwenda kuvila tena huko pembeni?

AdminPosted on8:24 um - Februari 6, 2022

Mkate unapobaki baada ya ibada, unaweza kulika kama chakula cha kawaida tu!.. divai inapobaki inapaswa ihifadhiwe kwaajili ya matumizi ya baadaye tena..

SekuriPosted on9:36 um - Aprili 5, 2022

Yesu asifiwe,Nina swali hili, msingi was imani ya wakristo ni biblia kwa nini kuna dini nyingi za kikristo asante sana mubarikiwe

Emmanuel KitengulePosted on10:03 um - Mei 29, 2022

Shalom mwalimu husika! naomba kuuliza swali,mara nyingi katika ndoto huwa najiona nipo au nimeenda eneo ambalo nilizaliwa.Je,hii huwa ina maana gani?

Emmanuel KitengulePosted on10:08 um - Mei 29, 2022

Je,nini maana ya kuota nipo shuleni, wakati mwingine chuoni?

JONAS KELUSAPosted on5:22 um - Juni 25, 2022

Kwanini mathayo anaandika watu wawili alikutana nao makaburini huku marko na Luka wanaandika mtu mmoja

JONAS KELUSAPosted on5:25 um - Juni 25, 2022

Kwanini mathayo anaandika Yesu
alikutana na watu wawili alikutana nao makaburini huku marko na Luka wanaandika mtu mmoja

Isaya kapagiPosted on9:52 mu - Agosti 26, 2022

Swali LANGU nihili je kuvaa vilemba kwa wanawake wanapo sali, (1korinto 11:1-12) je wasipo Vaa nidhambi MBELE za Mungu? Au wakisali wakiwa na nywele ndefu zile nywele SI zinakuwa badala yakilemba? Naomba kujua

Paul nyandaPosted on7:50 um - Agosti 27, 2022

Hallelujah hallelujah watumish

Leave a Reply