Nini Tofauti kati ya uzinzi na uasherati ?

Nini Tofauti kati ya uzinzi na uasherati ?

SWALI : Pale Bwana Yesu aliposema “Kila mtu amwachaye mkewe, isipokuwa kwa habari ya uasherati, amfanya kuwa mzinzi; na mtu akimwoa yule aliyeachwa, azini.(Mathayo 5:32)” Alimaanisha nini?.


JIBU: Neno usherati kama linavyoonekana kwenye kamusi, tafsiri yake ni “kufanya kitendo cha ngono na mtu ambaye bado haujaoana naye”..hii ikimaanisha kuwa inaweza ikawa mtu yupo ndani ya ndoa au nje ya ndoa, tofauti na Neno UZINZI, ambao huo unakuja pale mtu anapofanya kitendo cha ngono na mtu ambaye si mwanandoa mwenzake (yaani kitendo cha kutoka nje ya ndoa na kwenda kufanya ngono). Hivyo tunaweza kusema Neno Usherati ni Neno la ujumla likimaanisha kitendo chochote cha zinaa kinachofanywa na mtu isivyopaswa yaani nje ya ndoa halali. Kwahiyo Bwana Yesu aliposema pale katika Mathayo 5:32 na Mathayo 19:9, kwamba lakini mimi nawaambia, Kila mtu amwachaye mkewe, isipokuwa kwa habari ya uasherati, amfanya kuwa mzinzi;.. kitendo kile alikilenga hasa kwa wanandoa, kwasababu habari iliyokuwa inazungumziwa pale ni ya watu ambao wapo katika mahusiano ya mke na mume. 

Pia kwa kuongezea hapo, ukisoma sehemu nyingi katika maandiko kwenye agano la kale na jipya, utaona Mungu alilitumia hilo neno Uasherati, kumaanisha uzinzi ambao watu wake walikuwa wanafanya katika roho, soma 〈2 Nyakati 21:10-14,〉 〈Ezekieli 16:27, 43, 58,〉 Ezekieli 22:11, 〈Ufunuo 17:1-5, 19:2 〉n.k. vipo vifungu vingi sana na vyote hivyo vinautaja uzinzi kama uasherati, ambao watu wa Mungu wameufanya na sanamu na machukizo yao…Uasherati ni Neno la Ujumla, ukitaka kushikilia tu Uasherati katika biblia unamaanisha kitendo cha ngono nje ya ndoa takatifu, basi biblia itakuwa haina maana sehemu nyingi, ikiwemo katika hivyo vifungu nilivyovitoa hapo juu. 

Hivyo biblia inaposema Ndoa na iheshimiwe na watu wote, ilimaanisha kweli kweli. huwezi kuingia tu kwenye ndoa halafu ukajifanyia tu mambo unayotaka ukaamua kwenda kuzini ukijifariji kuwa hiyo ndoa tayari imeshafungwa haiwezi kuvunjika..Ndugu nataka nikuambie Inaweza kuvunjika kwa kitendo hicho na isiwe makosa mbele za Mungu kwenda kuoa/kuolewa na mwingine.

 Lakini ifahamikie pia hilo halikuwa agizo kwamba kila kitendo cha kukosa uaminifu katika ndoa iwe sababu ya mtu kumwacha mkewe na kwenda kuoa mwingine hapana.. Mungu hapendi kuachana biblia imesisitiza hilo, na zaidi ya yote tumefundishwa kusamehe, kwani hata na sisi tunamkosea Mungu kwa mengi. Hivyo kusamehe ni msingi mkubwa sana wa ndoa kusimama. Na zaidi ya yote ni uaminifu na kuwa na hofu kwa Mungu, tukijua kuwa ndiye Mungu aliyeiunganisha, tusigeuke kuwa VIFO katikati yetu. mwanandoa aliweke hilo kichwani kuwa akienda kuzini amestahili kuachwa kibiblia na kusiwe na hatia zozote mbele za Mungu. 

Shalom.


Mada Nyinginezo:

MADHARA YA DHAMBI YA UASHERATI.

‘’MOTO HUFA KWA KUKOSA KUNI’’..NA NDIVYO ILIVYO KWA UASHERATI

USIWE SABABU YA WATU KUMKUFURU MUNGU.

KITABU CHA UZIMA

MPINGA-KRISTO

MWENDO UNAOSHANGAZA SANA!


Rudi Nyumbani:

 

 

 

 

Print this post

About the author

Admin administrator

9 comments so far

AsiyejulikanaPosted on10:29 um - Desemba 30, 2021

Mpendwa mtumishi wa Mungu, somo lako limekaa vizuri sana, ubarikiwe sana kwa kuelimisha wengine, mwenye kufahamu na afahamu, tatizo la watu wengi kutokuelewa ni mapokeo, asante

AsiyejulikanaPosted on8:15 mu - Septemba 25, 2021

Ridhiwani

Mungu hapendi kuachana kweli ,sio akili za kikristo ni Mungu

RidhiwaniPosted on12:44 um - Agosti 2, 2021

Nani amekudanganya Mungu hapendi kuachana kwa namna yeyote ile akili za wakristo zinayumba vibaya mno.

AsiyejulikanaPosted on11:39 um - Oktoba 28, 2020

Mungu ni mwema ,.kustahimili isia zako ni jambo la maana sana na kutumia akili na sala

BarakaPosted on11:32 mu - Septemba 16, 2020

Bwana Yesu asifiwe wapendwa katika Kristo.jaman ndugu hapo naomba mnisaidie kidogo sijaelewa kulingangana na jinsi Bwana wetu Yesu Kristo alivyoagiza katk Math 5:32 na 19:9,huyo mwenzi ni sheria aachwe endapo akajihusisha na uasherati au mimi naweza mstahi,mimi hapo nazungumzia either huyo mtu ni kam tabia zake lakini mimi nampenda.

  AdminPosted on3:44 um - Septemba 16, 2020

  Baraka..

  Mungu hapendi kuachana kwa namna yoyote ile..

  Hivyo ni heri ukamstahi, na ni vizuri zaidi kwasababu biblia inasema..Achilieni nanyi mtaachiliwa..Ikiwa utamsamehe huyo mwenza wako, ni kwamba na wewe pia unajifungulia milango mingi ya neema ya Mungu kukusamehe mambo ambayo umekuwa ukimkosea..
  Isipokuwa imetoa ruhusu hiyo, ili ndoa isidhaniwe kuwa ni kitu cha kujiamulia tu kufanya unalotaka kujisikia, kisa tu umeshaoa/kuolewa.. Hapo mtu anaweza kuachwa na kusiwe na kosa lolote mbinguni.

  Ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi.

Sara UisoPosted on11:08 mu - Mei 13, 2020

Shalom.Mimi bado sijaelewa inamana mwanamke akiachwa kwa kosa hilo anaweza olewa Tena ndoa halali?

  AdminPosted on7:57 um - Mei 13, 2020

  Shalom…kama mwanamume anaweza kumuacha mwanamke aliyeshikwa katika uasherati endapo tu na yeye tangu afunge hiyo ndoa hajawahi kufanya uashetari na mwanamke mwingine yoyote…lakini kama na yeye alishawahi kufanya aidha kwa siri au kwa wazi na akamkuta mkewe katika uasherati hapo anapaswa amsamehe na hapaswi kumwacha kwa vyovyote vile akimuacha na kwenda kuoa mwingine anazini…

  Na ikitokea mwanamume hajawahi kuisaliti ndoa yake na akamkuta mkewe katika uasherati hapo yupo huru kumuacha na kwenda kuoa mwingine kulinga na maandiko..ingawa kitendo hicho sio cha heshima kwa huyo mwanamume kama tulivyojifunza hapo juu. Na mwanamke huyo aliyeachwa hapaswi kuolewa tena mpaka mwanamume huyo afe atabaki hivyo hivyo bila kuolewa..akienda kuolewa anazini…atabaki kuwa mfano wa wale wake wa mfalme Daudi ambao waliolala na mtoto wa Mfalme Daudi aliyeitwa Absalomu.

  Ubarikiwe.

Leave a Reply