Category Archive Home

ByAdmin

MAOMBI YA TOBA.

Kuna tofuati kati ya sala ya toba na Maombi ya toba.

Sala ya toba, ni pale mtu anapokuja kwa mara ya kwanza kwa Kristo, pale anapoamua kuacha Maisha yake ya dhambi. Na kwamba kuanzia huo wakati na kuendelea Kristo anakuwa kiongozi wa Maisha yake, sasa, ikiwa yupo tayari kufanya hivyo basi pale anapopiga magoti, na kuonyoosha mikono yake juu, na kuomba msamaha, aidha yeye mwenyewe au kuongozwa na mtu mwingine, hiyo ndio inayoitwa sala ya toba, Na hii pia inafanywa hata kwa yule mtu ambaye alishaokoka akarudi nyuma, na sasa yupo tayari kumtumikia Mungu tena, kwa moyo wake wote.

Maombi ya toba:

Lakini Maombi ya toba, Nitofati kidogo: Haya ni lazima kwanza uwe katika wokovu.

Maombi haya ni maombi ya upatanisho. Na huwa si ya muda mfupi, au kipindi kifupi. Na mara nyingi huwa yanaambatana na kufunga kulingana na toba yenyewe inayoombwa. Mfano wa maombi haya:

 1. Toba kwa ajili ya familia/ukoo
 2. Toba kwa ajili ya Taifa/Nchi
 3. Toba kwa ajili ya Kanisa

Na nyingine yeyote inategemea na hitaji la mtu.

Kwamfano katika biblia tunaweza kuona mtu kama Danieli aliingia katika maombi ya toba kwa ajili ya taifa lake Israeli na watu wake, akiwa kule Babilioni,..Hiyo hakuiomba juu juu tu bali ilimgharimu afunge,

Danieli 9:1 “Katika mwaka wa kwanza wa Dario, mwana wa Ahasuero, wa uzao wa Wamedi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya milki ya Wakaldayo; 

2 katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danielii, kwa kuvisoma vitabu, nalifahamu hesabu ya miaka, ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii, ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani, miaka sabini. 

3 Nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu, ili kutaka kwa maombi, na dua, pamoja na kufunga, na kuvaa nguo za magunia na majivu. 

4 Nikamwomba Bwana, Mungu wangu, nikaungama, nikasema, Ee Bwana, Mungu mkuu, mwenye kutisha, ashikaye maagano na rehema kwao wampendao, na kuzishika amri zake;..”

Matokeo ya maombi ya toba na rehema ilimfanya Danieli sio tu kupewa hitaji lake, bali na ziada ya pale, alipomba, mambo ambayo mpaka sisi wa siku za mwisho yanayafaidi..Soma sura yote hiyo utaona jambo hilo.

Hivyo maombi ya Toba yana umuhimu sana kama ukijua inachomwomba Mungu.

Ikiwa kuna makosa fulani umeona yamefanyika katika familia yako, na Hivyo unahitaji Mungu awarehemu, unachopaswa kufanya usisali tu juu juu..Bali hakikisha unajitakasa kwanza, kisha unachukua muda wa kufunga kipindi kadhaa, Na katikati ya mfungo huo unamwomba Mungu rehema juu ya hiyo familia yako, au ukoo wako, na makosa yenu, ikijijumuisha na wewe humo humo.

Na akiwezekana kabisa mwisho wa dua zako ambatanisha na sadaka yako kwa Mungu,..Hiyo usiipeleke kwa yatima au watu wasiojiweza hapana, bali ipeleke madhabahuni pa Mungu, kanisani kwako. Kama alivyokuwa anafanya Ayubu, kwa Watoto wake(Ayubu 1:5).

Vivyo hivyo katika kuliombea taifa, au kanisa, maombi ya toba yanakwenda kwa namna hiyo hiyo.

Maombi haya yana nguvu nyingi sana. Na yanafungua vifungo vya aina mbalimbali. Hata na wale wenye dhambi Mungu anaweza kuwarehemu kwa ajili yako tu, kama alivyofanya kwa Danieli na Israeli taifa lake.

Hivyo katika maombi yako ya toba zingatia hivyo vipengele vitatu:

 • Utakaso
 • Mfungo
 • Sadaka ya upatanisho

Bwana akubariki.


Lakini pengine ninayezungumza naye bado hajaokoka, Na yupo tayari kufanya hivyo.

Kama ni wewe basi uamuzi unaoufanya ni wa busara sana ambao hautakaa uujutie maisha yako yote kama ilivyokuwa hata kwetu sisi. Unachopaswa kufanya, hapo ulipo, chukua muda mchache ujitenge peke yako. Kisha piga magoti, kisha fuatisha sala hii kwa Imani, ukijua kuwa Mungu yupo hapo karibu na wewe pembeni yako kukusikia..Kisha ukiwa sasa katika utulivu Sema sala hii kwa sauti.

EE MUNGU BABA, NAJA MBELE ZAKO, NIKIWA NINAJITAMBUA KUWA MIMI NI MKOSAJI NA NIMEKUTENDA DHAMBI NYINGI, NA KWAMBA NIMESTAHILI HUKUMU. LAKINI WEWE MUNGU WANGU ULISEMA KATIKA NENO LAKO KUWA WEWE NI MUNGU WA REHEMA UNAYEWAREHEMU  MAELFU ELFU YA WATU WANAOKUPENDA WEWE. NA LEO HII NINAKUJA MBELE ZAKO NAHITAJI MSAMAHA WAKO NA MSAADA WAKO MUNGU WANGU, NINATUBU DHAMBI ZANGU ZOTE KWA KUMAANISHA NA KWA MOYO WANGU WOTE, . NINAKIRI KUWA YESU KRISTO NI BWANA, NA YEYE NDIYE MWOKOZI WA HUU ULIMWENGUNI. HIVYO NAOMBA DAMU YA MWANAO TAKATIFU INISAFISHE UOVU WANGU WOTE SASA NIFANYIKE KUWA KIUMBE KIPYA KUANZIA LEO NA HATA MILELE.

ASANTE BWANA YESU KWA KUNIPOKEA NA KUNISAMEHE.

AMEN

Sasa ikiwa umefuatisha sala hiyo kwa Imani ..Hatua iliyobakia kwako ni kuithitisha toba yako kwa Vitendo ikiwa ulikuwa unafanya mambo yote ambayo hayampendezi Mungu unayaacha na kujitenga nayo, Sasa Mungu akishaona umegeuka kwa vitendo basi toba yako anaipokea na atakuja ndani yako wakati huo huo na kufanya makao ya milele kwako. Vile vile unahitaji, kutafuta kanisa la kiroho ambalo utajumuika na wakristo wengine katika kumwambudu Mungu, na kujifunza biblia ili uukulie wokovu. Na vilevile ili upate ubatizo sahihi wa kuzamishwa katika maji mengi na kwa jina la YESU KRISTO kwa ajili ya ondoleo la dhambi zako.

Ubarikiwe sana

Mada Nyinginezo:

FAIDA ZA MAOMBI.

Nifanye nini ili niwe na uhakika nikifa naenda mbinguni?

NINI NI KILICHOMFANYA IBRAHIMU AKUBALI KUMTOA MWANAWE SADAKA?

 

UMUHIMU WA YESU KWETU.

HUYU MELKIZEDEKI NI NANI?

IMANI NI KUWA NA UHAKIKA WA MAMBO YATARAJIWAYO.

USIPUNGUZE MAOMBI.

Rudi Nyumbani:

Print this post

ByAdmin

WAKATI WA BWANA KUKUVUSHA, NI LAZIMA ARUHUSU JESHI LA ADUI KUNYANYUKA.

Bwana Yesu asifiwe..karibu tujifunze Biblia. Leo tutajifunza kwa kifupi mojawapo ya njia Mungu anazotumia kutuharakisha kwenda kwenye mafanikio yetu.

Kitu kimoja kinachotuzuia wengi wetu kusonga mbele ni HOFU…Chochote kile mtu afanyacho katika Maisha, endapo akiondoa hofu asilimia 100, basi ni rahisi sana kufanikiwa na kupiga hatua kubwa kwa haraka sana. Hata wafanyabiashara wengi waliofanikiwa kwa namna moja au nyingine ukiwafuatilia utaona ni watu waliojaribu kuondoa hofu na kujiingiza katika kazi Fulani yenye hatari kubwa ya kupata hasara (risk takers)…Na siku zote kazi yenye hatari kubwa ya kupata hasara ikifanikiwa huwa ndio ina matokeo makubwa kuliko ile yenye hatari kidogo. Kwahiyo hofu ndio kikwazo cha watu wengi…

Hali kadhalika kwa upande wa kiroho…Tatizo ni hilo hilo…Hofu!, Leo hii Bwana akikuambia kafanye kitu fulani ambacho kinaonekana hakijawahi kufanywa na kinaonekana kina hatari nyingi, kwa hofu ni rahisi kutokwenda kukifanya…

Hebu kwa ufupi tujifunze jambo kwa wana wa Israeli wakati wa safari yao ya kutoka Misri kwenda Kaanani.

Kama wewe ni msomaji mzuri wa biblia utafahamu kuwa wakati wana wa Israeli wanatoka Misri, njiani walikutana na kipingamizi cha Bahari…Na Mungu alipanga kuipasua ile bahari mbele yao ili waivuke…Lakini kama tunavyojua moyo wa binadamu ni mgumu kuamini…Hebu jiulize endapo bahari ingepasuka mbele yao…halafu waambiwe wapite katikati ya ile bahari, bila msukumo wowote nyuma yao unadhani wangevuka????

Hebu jiweke wewe katika hiyo nafasi, umekuta bahari imefunguka kutoka ferry Dar es salaam na kuna njia imejitengeneza inakwenda mpaka Zanzibar halafu unaambiwa upite katikati ya hiyo bahari, huku pembeni unaona maji yamesimama kama ukuta..je utapita??? Jibu ni la! Hata kwa dawa hutapita..kwasababu utahisi pengine utakapofika katikati maji yatarudi yote na utaangamia….au utaanza kujihisi hisi una dhambi nyingi na hivyo endapo ukipita ukifika katikati Mungu atakuua…Sasa hiyo hali ya hofu na kuwazawaza ingeweza kukufanya usivuke kwenda Zanzibar hata kwa dawa!…Lakini hebu jiulize umeona simba anakuja nyuma yako kukufuata na njia ya kuokoka ni kupita katikati ya hiyo bahari je utaacha kupita?…

Na Bwana alilijua hilo…kwamba wana wa Israeli katika hali ya kawaida hawatavuka katikati ya ile bahari…Hivyo ili kuwalazimisha wavuke…alilileta jeshi la Farao makusudi nyuma yao….Na wana wa Israeli walipoona kuna jeshi la Farao linakuja nyuma yao, lenye mapanga na mikuki na hasira nyingi…Wakaona ile bahari si kitu mbele yao… ni heri kuingia kwenye haya maji kuliko kuchinjwa kama kuku huku tunajiona…Waliwajua wa-Misri jinsi wanavyoua kikatili…Hivyo wote kwa hofu ya kuwaogopa waMisri walijikuta wanaingia baharini bila wao kupenda tena huku wanakimbia,…na ghafla wakajikuta wameshatokezea upande wa pili bila madhara yoyote…

Ni hivyo hivyo hata leo, wakati mwingine Bwana akitaka kukuvusha na kukupeleka katika hatua nyingine…anafungua njia mbele yako ambayo kwa macho ya kawaida unaona huwezi kuvuka….Na pengine wakati unajishauri shauri kwamba utapitaje pitaje hapo, na kwamba ukijaribu utakufa! Au utapata hasara kubwa….ghafla Bwana mwenyewe anakuleta jeshi la ADUI nyuma yako, sasa lengo la lile jeshi sio kukumeza wewe…bali kukulazimisha uvuke hicho kiunzi kilichopo mbele yako, ili akakupe mafanikio mbeleni.

Ndicho kilichotokea hata wakati wa Esta?…Mungu alipotaka kuwabariki Israeli…kulikuwa hakuna namna nyingine zaidi ya kumnyanyua Hamani bin Hamedatha adui wa wayahudi….Lengo la yeye kumnyanyua vile ni ili kuharakisha baraka za wana wa Israeli..

Hivyo kama wewe ni mkristo usiogope uonapo jeshi la Adui limejipanga nyuma yako…na mbele ukitazama unaona Bahari…..Hapo usipaniki…ila tazama kwa makini hiyo bahari utaona kanjia chembamba cha nchi kavu….hako hako ndio kafuatie, usiogope mafuriko, hayatakumeza..hayo yamewekwa mahususi kwa Adui shetani na majeshi yake, na si kwaajili yako. Lakini hiyo ni endapo tu, moyoni mwako unaouhakika kuwa upo ndani ya Kristo.

Unapoona shida zimekuzingira na hakuna kupona, wakati mwingine madeni,n.k.…basi fahamu kuwa hapo ndipo wokovu upo mkubwa…Jeshi la Adui nyuma yako lenye kila silaha lisikufadhaishe…ni Bwana kalileta ili kukulazimisha wewe kupita katika ile njia iliyo nyembamba na hatari mbele yako ili utokezee upande wa pili kwenye baraka zako, usianze kufikiri kupambana na jeshi la shetani wala usianze kunung’unika, utapoteza muda wako na kumuudhi Mungu…wewe endelea mbele na tumaini lako lote liweke kwa Bwana na utauona wokovu wa Bwana na utanyamaza kimya kama Musa alivyowaambia wana wa Israeli.

Kutoka 14:10 “Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao; wakaogopa sana; wana wa Israeli wakamlilia Bwana.

11 Wakamwambia Musa, Je! Kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya, kututoa katika nchi ya Misri?

12 Neno hili silo tulilokuambia huko Misri, tukisema, Tuache tuwatumikie Wamisri? Maana ni afadhali kuwatumikia Wamisri kuliko kufa jangwani.

13 Musa akawaambia watu, Msiogope, simameni tu, mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo; kwa maana hao Wamisri mliowaona leo hamtawaona tena milele.

14 Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya”.

Lakini kinyume chake ni kwamba mkono wa Bwana hutaweza kuuona kama utakuwa sio miongoni wa walioitwa…kumbuka si watu wote waliokuwa duniani kipindi hicho ndio waliokuwa wanaona matendo ya Mungu kama hayo bali ni wana wa Israeli peke yao..na hiyo ni kwasababu hao ndio wan a wa Ahadi walioitwa!…Hivyo na sisi kama hatutakuwa katikati ya kundi la waliomwamini Yesu..kamwe tusitazamie kuuona mkono wa Bwana ukituokoa katika majaribu…Jeshi la Adui shetani litatushambulia na kutushinda siku zote. Lakini ni matumaini yangu kuwa wewe na mimi tupo ndani ya neema ya Kristo, hivyo Bwana ni mwokozi wetu na mtetezi wetu.

Maran atha

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia masomo haya kwa njia ya email yako au Whatsapp tutumie ujumbe kwenye box la maoni chini au piga namba hii +255 789001312

Mada Nyinginezo:

MAISHA ULIYOPITIA NYUMA NI USHUHUDA TOSHA WA WEWE KUMTUMIKIA MUNGU:

TAFUTA KUWA NA AMANI NA WATU WOTE.

WANA WA MUNGU, NA BINTI ZA WANADAMU.

USISUBIRI MPAKA MUNGU AKUAMBIE, NDIO UFANYE!

NEEMA YA MZALIWA WA PILI.

UCHAWI WA BALAAMU.

Rudi Nyumbani:

Print this post

ByAdmin

WAKATI WA KRISTO KUSIMAMA,UMEKARIBIA SANA.

Tunapaswa tujue, hichi kipindi tulichopo sasa ni kipindi gani, na hicho kinachokuja mbele yetu pia kitakuwa ni kipindi gani. Kwa ufupi ni kwamba Kristo sasa yupo mbinguni ameketi katika kiti chake cha neema, ikiwa na maana kuwa mlango wa neema upo wazi wakati wowote wa mtu yeyote kuingia muda wowote.

Lakini cha kuogopesha ni kuwa biblia ilishatabiri tangu zamani hata kabla Bwana Yesu mwenyewe hajazaliwa kuwa upo wakati wa yeye kusimama kutoka katika hicho kiti chake, na kama tunavyofahamu akisimama ni tendo gani linafuata..Jibu ni kuwa anakwenda kuufunga huo mlango ambao ulikuwa wazi kwa muda mrefu..

Zekaria 2:13 “Nyamazeni, ninyi nyote wenye mwili, mbele za Bwana; kwa maana ameamka, na kutoka katika maskani yake takatifu”.

Biblia inasema hapo, Nyamazeni, maana yake wakati huo wakati utakapofika, Mungu atafumba vinywa hata vya watumishi wake, yaani kwa ufupi yatakuwa ni majira mengine, wakati huo kama mtu atakuwa bado yupo nje ya wokovu, basi hataweza kuupata tena wokovu, kwa jinsi mambo yatakavyokuwa yamebadilika wengi watatamani walau wautafute uso wa Mungu, lakini hawataupata kwasababu yule Roho Mtakatifu ambaye alikuwa ameachiliwa kushawishi mioyo ya watu wamwamini Yesu, ameshaondolewa.

2Wathesalonike 2:7 “ Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi; lakini yuko azuiaye sasa, hata atakapoondolewa”.

Na ndio maana Bwana Yesu mwenyewe alisema..

Luka 13:24 “Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia, wasiweze.

25 WAKATİ MWENYE NYUMBA ATAKAPOSİMAMA NA KUUFUNGA MLANGO, nanyi mkaanza kusimama nje na kuubisha mlango, mkisema, Ee Bwana, tufungulie; yeye atajibu na kuwaambia, Siwajui mtokako; 26 ndipo mtakapoanza kusema, Tulikula na kunywa mbele yako, nawe ulifundisha katika njia zetu.

27 Naye atasema, Nawaambia, Siwajui mtokako; ondokeni kwangu ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu.

28 Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno, mtakapomwona Ibrahimu na Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu, nanyi wenyewe mmetupwa nje”.

Ndugu yangu ambaye upo nje ya mlango, wakati huo usidhani upo mbali sana, kumbuka siku moja inapopita ndivyo tunavyoikaribia siku yenyewe. Yaani jana ilikuwa ni mbali kuliko leo, Na cha kuogopesha zaidi Bwana Yesu alisema itakuja kwa ghafla sana kwa wasio amini.. Sasa kwanini mimi na wewe yatukute hayo yote, wakati sasa njia ipo wazi?..na inapatikana bure!, hutozwi chochote wala hulipishwi chochote??… Kumbuka Lengo la Kristo sikuzote ni kutuokoa sisi tuliopotea dhambini, hana lengo la kutuhukumu sisi, kinyume chake anataka atutengeneze maisha mema angali tukiwa bado hai muda huu, ili tuweze kuyarithi vizuri yale aliyotuandalia baada ya maisha haya. Anajua kuwa maisha ya hapa duniani ni mafupi, na yamejaa ubatili, na upotofu na ndio maana katuandalia maisha ya umilele baada ya kifo.

Hivyo ndugu yangu..kama hujaupokea wokovu basi huu ni wakati wako wa kufanya maamuzi, unachopaswa kufanya ni kwanza kudhamiria kwa moyo wako wote kumfuata Yesu, pasipo kusita-sita. Na hiyo inaambatana na kuacha dhambi. Hapa ndipo wengi wetu tunapokosea, kwasababu tunamtaka Yesu lakini hatutaki kuacha dhambi..Lakini tukiwa tayari kusema Ulimwengu nyuma yangu, na Kristo mbele yangu, kuanzia leo mimi na dhambi basii!.

Mungu akishaona tu moyo wako huo, moja kwa moja Kristo anaingia maishani mwako,..Hivyo dhamiria kwanza kufanya hivyo, kisha wewe mwenyewe piga magoti, mweleze Yesu makosa yako yote, na baada ya hapo mwombe msamaha kwa moyo wa kuugua kabisa.. Na kama utakuwa umefanya hivyo kwa kumaanisha, basi ipo amani ataileta katika maisha yako ambayo ndio itakuwa uthibitisho wa toba yako, sasa hiyo ni hatua ya kwanza,,

Hatua ya pili ni ubatizo, tafuta kanisa la kiroho karibu na wewe linaloamini ubatizo sahihi wa kimaandiko (yaani ule wa kuzamishwa kwenye maji tele na kwa jina la YESU Matendo 2:38)..Kisha nenda kabatizwe haraka iwezekanavyo, (Ubatizo ni bure hauhitaji gharama zozote, wala hauna tozo la fedha zozote, gharama zako ni toba yako na kujitoa kwako kwenda kuutafuta kwa bidii), Sasa ukishakamilisha vigezo hivyo, basi Kristo atamtuma Roho wake moyoni mwako kukuongoza katika safari yako ya wokovu tangu huo wakati hata milele.(Utaona ufahamu wako anaubadilisha kwa kiwango cha ajabu kwasababu umekubali kumtii).

Na mwisho ni jukumu lako kutafuta ndugu wa kikristo, na kuhudhuria ibadani, ili ukulie wokovu na kujifunza siri za Mungu, huku ukiingojea ile siku ya shangwe ya furaha ya kumlaki Bwana wetu Yesu mawinguni kama itakukuta ukiwa bado hai..Lakini kama utakuwa umelala basi, siku hiyo ikifika utafufuliwa wewe kwanza kisha utaungana na walio hai na kwa pamoja tutaanza safari ya kwenda kula karamu ya mwana kondoo aliyotuandalia mbinguni.

Lakini maadamu bado neema tunayo, tukumbuke tu Neno hili kuwa “siku ya mwenye nyumba kusimama imekaribia”.

Bwana akubariki.

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia masomo haya kwa njia ya email yako au Whatsapp tutumie ujumbe kwenye box la maoni chini au piga namba hii +255 789001312

Mada Nyinginezo:

MPINGA-KRISTO

VUKA UJE MAKEDONIA UTUSAIDIE.

TUWATAFAKARI NZIGE WA JANGWANI.

FANYIKA SIPORA WA KRISTO, UNYAKUO UPO KARIBU.

DHIKI KUU INAKUJA NA UNYAKUO UPO KARIBU.

UNYAKUO.

Rudi Nyumbani:

Print this post

ByAdmin

Wafilisti ni watu gani.

Wafilisti ni watu gani?


Wafilisti ni watu walioishi kaanani ambao waliokuwa maadui wakubwa sana wa Israeli enzi za agano la Kale. Hawa walikuwa ni kundi mojawapo la wenyewe wa nchi ile  kabla ya Israeli kuifikia kutoka Misri.

Lakini wana wa Israeli walipokiuka maagizo ya Mungu ya kuwaua wenyeji wote wa miji ile yaliyoikuta,ili wamiliki, wao wakazembea hawakuwaua wote, kinyume chake wakawabakisha baadhi yao ikiwemo hawa wafilisti na ndio hao baadaye wakaja kuwa mwiba mkubwa sana kwao kama vile Mungu alivyowaambia.

Kipindi baada ya kipindi walikuwa wakiwashambulia waisraeli, na walipomlilia Mungu, (Waamuzi 10:7-8 ), basi Mungu aliwanyanyulia waamuzi wa kuwaokoa kutoka katika mateso yao, mfano Samsoni.

Wafilisti kwasasa ndio Wapalestina, unaowasikia pale mashariki ya kati, jina hilo lilizaliwa kutoka katika lugha ya wagiriki, ambao waliwaita wafilisti wapalestina. Na ndio mpaka sasa limezoeleka hivyo.

Wafilisti ni nchi gani?

Kama tulivyoona wafilisti ni watu waliokutwa kaanani kabla ya wana wa Israeli, lakini sio taifa au nchi. Japokuwa enzi zile walikuwa na miji yao mikuu mitano nayo ni.

 1. Gaza,
 2. Ashdodi,
 3. gathi,
 4. Ashkeloni, na
 5. Ekroni 

(1Samweli 6:17, Yoshua 13:3).

Walikuwa na wakuu/Wafalme wao watano pia kila mmoja na mji wake soma (Waamuzi 3:3). Sasa Miji hii yote ilikuwa kusini magharibi mwa taifa la Israeli.

Lakini Habari za wafilisti zinatufundisha nini?

Yapo mambo ambayo Mungu anaweza kutuagiza kufanya yakayazembea na madhara yake yakawa  mpaka vizazi vya baadaye, kama vile tunavyoona hawa wafilisti/Wapalestina, hawakuwa mwiba tu kwa Israeli wakati ule..Bali hata sasa ni mwiba mkali sana..Kama wewe ni mfuatiliaji wa diplomasia za kimataifa utaweza kufahamu ni kitu gani kinaendelea pale Israeli saa hii , kila kukicha ni machafuko.

Hivyo tuwe makini sana na maagizo ya Mungu, anayotuagiza tusiyapuze hata kidogo,..

Na agizo mojawapo ni wokovu. Jiulize je umelizingatia?.Kumbuka biblia inasema, Yesu ndiye njia, kweli na uzima, mtu hafiki kwa Baba isipokuwa kwa njia yake yeye.. (Yohana 14:6)..Hivyo kama bado hujaokoka, basi ndugu fanya hivyo mapema, ili njia ya mbinguni uione angali nafasi unayo.

Kumbuka hizi ni siku za mwisho, Na wakati wowote Yesu anarudi kulinyakua kanisa lake, dalili zote zinaonyesha kuwa mimi na wewe tupo katika majira hayo ya kurudi kwa Kristo mara ya pili, kutokana na hali halisi inayoendelea sasa hivi duniani. Hakuna asiyejua kuwa tunaishi katika majira hayo

Hivyo tatufa wokovu kwa bidii, kama haukuwa nao.

Bwana akubariki.

Tafadhali angalia pia na mada nyingine chini..usipitwe.

Mada Nyinginezo:

MALAKI, NABII WA MWISHO KATIKA ISRAELI.

DHIKI KUU INAKUJA NA UNYAKUO UPO KARIBU.

MAONO YA NABII AMOSI.

HUYU MELKIZEDEKI NI NANI?

MATENDO YETU YANAPIMWA KATIKA MIZANI.

MPINGA-KRISTO

Amin, nawaambia, Kizazi hiki hakitapita, hata hayo yote yatakapotimia..!!

Rudi Nyumbani:

Print this post

ByAdmin

Je Mungu anawapenda watu wote au ana chuki?

#269_SWALI: Je Mungu anawapenda watu wote?..Kama ndivyo kwanini alisema mahali Fulani kwamba anamchukia Esau. (Warumi 9:13)


JIBU: Tusome,

Warumi 9:13 “Kama ilivyoandikwa, Nimempenda Yakobo, bali Esau nimemchukia”.

Chuki inayozungumziwa hapo sio chuki ya kinyongo, kama sisi wanadamu tulizonazo…Sisi wanadamu tukimchukia mtu “tunatamani hata Yule mtu afe au apate madhara Fulani mabaya”…Chuki ya namna hii ni mbaya sana na inatoka kwa Yule mwovu.

Lakini chuki inayozungumziwa hapo katika Warumi 9:23 ni chuki ya “kutopendezwa na mtu”…Mungu wetu anawapenda watu wote lakini hapendezwi na watu wote. Hivyo andiko hilo sio la kulitafsiri kibinadamu au kimitazamo yetu ya kibinadamu…Tukilitafsiri kwa njia hiyo basi tutashindwa kumwelewa Mungu vizuri.. “kila mahali utaona kama biblia inajichanganya”

Mstari mwingine tena ambao unazungumzia chuki ambayo usipotafsirika vizuri ni rahisi kupoteza maana kabisa ni huu..

Luka 14:25 “Makutano mengi walipokuwa wakifuatana naye, aligeuka, akawaambia,

26 Kama mtu akija kwangu naye HAMCHUKII baba yake, na mama yake, na mke wake, na wanawe, na ndugu zake waume na wake; naam, na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu.

27 Mtu ye yote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu, hawezi kuwa mwanafunzi wangu”.

Umeona hapo?…haimaanishi kwamba tuwachukie wazazi wetu na ndugu zetu, tusiwapende kabisa, kiasi kwamba hata tuwafanya kuwa maadui zetu ndio iwe tiketi ya sisi kumfuata Yesu na kukubaliwa na yeye…Hiyo sio tafsiri yake…bali tafsiri ya chuki inayozungumziwa hapo ni kitendo cha kuyakataa mapenzi ya ndugu zetu yanayokinzana na mapenzi ya Mungu, na kuchagua kufuata mapenzi ya Mungu zaidi ya mapenzi yao.

Kwamfano Baba/mama/ndugu anakwambia twende kwa mganga…ilihali wewe ni mkristo na unajua hayo sio mapenzi ya Mungu, hapo huna budi kuyakataa maamuzi yao na kufuata mapenzi ya Mungu…sasa kile kitendo cha wewe kuyakataa matakwa yao na kufuata matakwa ya Mungu…Mbingu inatafsiri kama “umemchukia Baba yako/Ndugu yako na umempenda Mungu”. Ingawa wewe upendo wa ndugu zako upo pale pale, unawaombea, unawahurumia, unawaheshimu na kuwajali na kuwatunza.

Ndivyo hivyo hivyo kwa Esau, Mungu hakumchukia kwa chuki za kibinadamu, kwamba hataki kumwona mbele zake, kwamba ni adui yake, na hata hataki kumweka akilini mwake…hapana! bali alimaanisha “hakupendezwa naye kwa matendo yake kama alivyopendezwa na Yakobo”.

Hivyo na sisi hatuna budi kumpendeza Mungu kila siku katika maisha yetu…ili yasitupate kama yaliyompata Esau.

Maran atha.

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia masomo haya kwa njia ya email yako au Whatsapp tutumie ujumbe kwenye box la maoni chini au piga namba hii +255 789001312


Mada Nyinginezo:

Je! Hamna nyumba za kulia na KUNYWEA?.Mstari huu unahalalisha unywaji wa pombe?

WAKATI ULIOKUBALIKA NDIO SASA.

JE! PAKA KULIA USIKU NI ISHARA YA UCHAWI?

MWISHO WA DUNIA UTAKUJAJE?

Rudi Nyumbani:

Print this post

ByAdmin

KWA KUWA TUMEKABIDHIWA MAUSIA NA MUNGU.

Kuna mambo ambayo Mungu anaweza kukuagiza ufanye, ukayaona kama hayana maana yoyote rohoni,ukayapuuzia tu na ukaendelea na shughuli zako kama kawaida, hata ukawa unaendelea kumtumikia Mungu, lakini hujui kuwa machoni pa Mungu ukaoekana kuwa si kitu.

Kwa mfano tukirudi kwenye maandiko, utaona kuna wakati mtume Paulo, alipokea kweli ufunuo wa Roho Mtakatifu kuwa tohara ya mwilini hamfikishi myahudi popote, awe ametahiriwa awe hajatahiriwa kama mtu huyo haishiki torati basi ni sawa na kazi bure tu.(Warumi 2:25-29)

Lakini utaona anasema tena, tohara ni muhimu kwao kwa kila njia, ikimaanisha kuwa sio jambo la wao kulipuuzia hata kidogo, Soma..

Warumi 3:1 “Basi Myahudi ana ziada gani? Na kutahiriwa kwafaa nini?

2 Kwafaa sana kwa kila njia. Kwanza kwa kuwa wamekabidhiwa mausia ya Mungu”.

Unaona, japokuwa aliwahubiria wayahudi kuwa tohara ya mwilini haiwezi kuondoa dhambi zao, lakini aliwahimiza watahiriwe wote, kwasababu lilikuwa tayari ni agizo la Mungu.

Sasa hilo lilikuwa ni agizo kwa wayahudi..

Vipi kuhusu sisi wakristo, ambao sheria yetu ililetwa na Bwana wetu YESU KRISTO?.

Yeye alisema..

Marko 16:16 “Aaminiye na kubatizwa ataokoka; asiyeamini, atahukumiwa”.

Kama tunavyosoma hapo sio kuamini tu, bali na kubatizwa pia..Lakini cha kushangaza wapo wakristo wanaosema, ubatizo haumpeleki mtu mbinguni, unaweza ukawa umebatizwa na maji hata ya mto Yordani na mbinguni bado usiende, kwasababu maji hayaondoi dhambi za mtu isipokuwa damu ya Yesu …mtu huyo anaendelea kusema kinachojalisha ni kumwamini Yesu tu basi,ukishatubu ndio tayari umeupata wokovu wenyewe..hayo masuala ya kubatizwa, tena kwa kuzamishwa, sio lazima kwa mkristo.. Wewe amini tu inatosha, imani yako ndio itakayokupeleka mbinguni..

Lakini Kristo anataka ufahamu jambo hili, kwamba ubatizo wafaa sana kwa kila njia, na kwanza ni kwasababu yeye ametupa maagizo hayo..hata kama kwetu hayana maana lakini kwake yanayo maana kubwa..

Tukijiona sisi ni wa rohoni sana kuliko yeye mwenyewe aliyetupa maagizo hayo, na kwamba tunajua kumtumikia kuliko kuyafuata maagizo yake.. Basi siku zote tuyakumbuke maneno yake haya aliyoyasema:

Luka 6:46 “Na kwa nini mnaniita, Bwana, Bwana, walakini hamyatendi nisemayo?

47 Kila mtu ajaye kwangu, na kuyasikia maneno yangu na kuyatenda, nitawaonyesha mfano wake.

48 Mfano wake ni mtu ajengaye nyumba, na kuchimba chini sana, na kuweka msingi juu ya mwamba; na kulipokuja gharika, mto uliishukia nyumba ile kwa nguvu, usiweze kuitikisa; kwa kuwa imejengwa vizuri.

49 Lakini yule aliyesikia ila hakutenda, mfano wake ni mtu aliyejenga nyumba juu ya ardhi pasipokuwa na msingi, mto ukaishukia kwa nguvu, ikaanguka mara; na maangamizi yake nyumba ile yakawa makubwa”.

Sisi tulio na masikio na tusikie maneno ya Bwana na tuyatii.Kumbuka Neno ubatizo tafsiri yake ni kuzamwishwa/kuzikwa, hivyo unapofikiria kwenda kubatizwa maana yake ni kuwa unakwenda kuzamishwa katika maji, mwili wote unapotelea majini, na sio kunyunyiziwa,.Na ndio hapo suala la maji mengi/ maji tele linakuja sawasawa na (Yohana 3:23). Na hiyo inaweza ikafanyika popote pale aidha mtoni, au bwawani, au baharini, au kwenye kisima kilichochimbwa, au popote pale maadamu tendo hilo liwe ni la kuzamwishwa mwili wote majini.

Vilevile ubatizwe uwe ni kwa jina lake yeye aliyekuagiza yaani YESU KRISTO anayeweza kuzifuta dhambi zetu sawasawa na (Matendo 3:38,8:16,10:48, 19:5)..Ukikamilisha hayo maagizo ipasavyo basi ujue kuwa wokovu wako ni thabiti, Na kama ingekuwa ni kupewa cheti cha kimwili basi mbingu ingekupa. Hivyo kama hujawahi kubatizwa kabisa au ulibatizwa isivyopaswa, basi wakati ndio huu kwako kwenda kufanya hivyo.

Na Bwana akubariki.

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia masomo haya kwa njia ya email yako au Whatsapp tutumie ujumbe kwenye box la maoni chini au piga namba hii +255 789001312


Mada Nyinginezo:

MITHALI AU METHALI ZA BIBLIA

UTASIMAMA PEKE YAKO SIKU ILE.

RAFIKI MWEMA.

Je! Ni halali kuoa/kuolewa na mtu ambaye tayari anao watoto?

Rudi Nyumbani:

Print this post

ByAdmin

Israeli ipo bara gani?

Israeli ipo  Bara la Asia, katika ukanda wa Asia Magharibi (au ukanda wa Mashariki ya kati). tofuati na inavyodhaniwa na baadhi ya watu  kuwa Israeli ipo bara la Ulaya.

Ikumbukwe kuwa Bara la Asia ndio bara lililokubwa kuliko yote duniani, na limegawanyika katika maeneo makuu sita (6),

 1. Asia ya Kaskazini: Nchi ya Siberia
 2. Asia ya Kusini: India, Pakistani, Sri Lanka n.k.
 3. Asia ya Mashariki: Kuna Nchi kama China, Japan, North Korea, Taiwan n.k
 4. Asia ya Magharibi (Mashariki ya kati) : Lebanoni, Jordani, Palestina, Siria, n.k.
 5. Asia ya Kati: Kuna nchi kama, Kazakhastani, Kyrgyzstani, Tajikistani n.k.
 6. Asia ya Kusini mashariki: Vietnam, Thailand, Indonesia n.k.

Kwa maelezo marefu juu ya mataifa hayo unaweza kuyasoma Wikipedia fungua link hii >> https://sw.wikipedia.org/wiki/Asia

Sasa katika  huo ukanda wa Asia Magharibi /Asia ya kati ambao ndio unaundwa na nchi kama Jordan, Siria, Lebanoni, Palestina, Saudi Arabia, Oman, Yemen n.k Ndio huko sasa nchi ya Israeli nayo inapatikana.

Hivyo ni vema pia kujua juu ya historia ya muhimu zaidi ihusulo taifa hili,. Kwani huko ndiko alipotokea mkombozi wa huu ulimwenguni, ajulikanaye kama YESU KRISTO wa Nazareti.  Ambaye kwa kupitia yeye mimi na wewe tumepokea uzima wa milele bure kama tukimwamini.

Hakuna mwadamu aliyewahi kutokea mwenye malengo, na mkamilifu kama Yesu Kristo..Huyu alitumwa na Mungu mwenyewe ili kuja kutuokosa sisi tulio katika shida na vifungo na mateso ya dhambi. 

Na siku akirudi, miguu yake itatua tena kwa mara ya kwanza katika taifa hili hili la Israeli, juu ya milima ujulikanao kama mlima wa mizeituni (Zekaria 14:4), na taifa hili ndilo litakalokuwa makao yake makuu, ambapo atatawala kama BWANA WA MABWANA na MFALME WA WAFALME juu ya dunia nzima katika  Yerusalemu yake mpya atakayoifanya.

Wakati huo dunia haitakuwa kama ilivyo sasa, kwani itakuwa imeshatengenezwa na kurudishwa katika katika hali ambayo haielezeki kwa jinsi ya kibinadamu. Tutatawala Pamoja naye kwa muda wa miaka 1000 ni kisha baada ya hapo tutaingia katika umilele.

Kwa maelezo marefu, fungua vichwa vya masomo mengi hapo chini ufahamu kalenda yote  ya ki-Mungu kwetu sisi wanadamu duniani..

Shalom.

Mada Nyinginezo:

KWANINI YESU KRISTO ALIKUJA DUNIANI?

UTAWALA WA MIAKA 1000.

SIKU YA BWANA INAYOTISHA YAJA!

UNYAKUO.

CHUKIZO LA UHARIBIFU

Rudi Nyumbani:

Print this post

ByAdmin

MALAKI, NABII WA MWISHO KATIKA ISRAELI.

Nabii Malaki alikuwa ni nabii kama walivyo manabii wengine katika biblia kama nabii Yeremia, nabii Isaya, nabii Samweli, Nabii Danieli..Biblia haijaeleza maisha yake kama ilivyoelezea kwa baadhi ya manabii wengine kama Samweli, Yeremia na Danieli. Nabii Malaki ni nabii ambaye maisha yake hayapatikani katika vitabu vingine vya biblia. Na ndiye nabii wa mwisho aliyeandika kitabu cha mwisho katika agano la kale. Kitabu cha Malaki kiliandikwa kati ya mwaka 441-400KB. Na kina Sura nne tu, lakini zilizoshiba Jumbe nzito.

Sasa tunaposema ni nabii wa mwisho haimaanishi kwamba hawakutokea manabii wengine baada yake..la!..walitokea wengine waliotumwa na Mungu, katikati ya hicho kipindi cha miaka 400 lakini Bwana Mungu hakuruhusu jumbe zao ziwe miongoni mwa orodha ya vitabu hivyo vya agano la kale. Na kama havijaruhusiwa kuwekwa kwenye orodha na Roho Mtakatifu mwenyewe hatupaswi sisi kuvitafuta na kuvipachika, wala hatupaswi kutafuta majina ya hao manabii ni wakina nani..Tukifanya hivyo tutafungua mlango wa roho ya Ibilisi kutupotosha…Roho Mtakatifu alikuwa na maana yake kubwa kuzuia visiwekwe kwenye orodha.

Hivyo kitabu cha Malaki ndio kitabu cha mwisho katika vitabu vya agano la kale, vingine vinavyochomekwa sasa ni batili.

kitabu cha malaki

kitabu cha malaki

Sasa tukirudi kwa huyu Nabii Malaki,  ndiye Nabii pekee aliyepewa ufunuo wa kurudi kwa Roho ya Eliya duniani tena….hakuna Nabii mwingine yeyote aliyefunuliwa ufunuo huo zaidi yake yeye,

Malaki 4:5 “Angalieni, nitawapelekea Eliya nabii, kabla haijaja siku ile ya Bwana, iliyo kuu na kuogofya.

6 Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana”.

Na unabii huo wa Ujio wa Eliya, ulikuja kutimia kwa  Yohana Mbatizaji kwa sehemu ya kwanza na kwa sehemu ya pili ulikuja kutimia kwa Mjumbe wa kanisa la mwisho la Laodikia (William Branham)

Mathayo 17:10 “Wanafunzi wake wakamwuliza, wakisema, Basi kwa nini waandishi hunena ya kwamba imempasa Eliya kuja kwanza?

11 Naye akajibu, akawaambia, Kweli Eliya yuaja kwanza, naye atatengeneza yote,

12 ila nawaambia, ya kwamba Eliya amekwisha kuja, wasimtambue, lakini wakamtenda yote waliyotaka. Vivyo hivyo Mwana wa Adamu naye yuaenda kuteswa kwao.

13 Ndipo wale wanafunzi walipofahamu ya kuwa amesema nao habari za Yohana Mbatizaji”.

Nabii Malaki pia kwa ufunuo wa Roho ndiye nabii aliyezungumzia ZAKA kwa kina, Bwana alimfunulia kuwa wote wanaokwepa kulipa zaka, ni kama wezi mbele zake.

Malaki 3:8 “Je! Mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, Tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu.

9 Ninyi mmelaaniwa kwa laana; maana mnaniibia mimi, naam, taifa hili lote.

10 Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi; mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni, na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha, au la”.

Nabii Malaki ndiye nabii pekee ambaye alifunuliwa hisia za Mungu kipekee sana tofauti na manabii wengine…Mungu alimfunulia ni vitu gani vinavyomchosha yeye kutoka kwa wanadamu, na vitu vinavyomchukiza ambavyo wengi hawajui kama vinamchukiza Mungu. Kwamfano suala la kuachana, wengi hawajui kwamba linamchukiza Mungu kwa kiwango kikubwa sana…

Malaki 2:16 “Maana mimi nakuchukia kuachana, asema Bwana, Mungu wa Israeli; naye aifunikizaye nguo yake kwa udhalimu namchukia, asema Bwana wa majeshi; basi jihadharini roho zenu, msije mkatenda kwa hiana”.

Na pia kuna mambo tuyafanyayo yanayomchosha Mungu wetu pasipo sisi kujua..

Malaki 2:17 “Mmemchokesha Bwana kwa maneno yenu. Lakini ninyi mwasema, Tumemchokesha kwa maneno gani? Kwa kuwa mwasema, Kila atendaye mabaya ni mwema machoni pa Bwana, naye huwafurahia watu hao, au, Mungu mwenye kuhukumu yuko wapi?”

Na pia Nabii Malaki alionyeshwa kuwa kuna maneno tuyazungumzayo ambayo ni magumu kwa Mungu wetu, ambayo hatupaswi kuyasema…

Malaki 3:13 “Maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana. Lakini ninyi mwasema, Tumesema maneno juu yako kwa namna gani?

14 Mmesema, Kumtumikia Mungu hakuna faida; na, Tumepata faida gani kwa kuyashika maagizo yake, na kwa kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi?

15 Na sasa twasema ya kwamba wenye kiburi ndio walio heri; naam, watendao uovu ndio wajengwao; naam, wamjaribuo Mungu ndio waponywao.

16 Ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao. Naye Bwana akasikiliza, akasikia; na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake, kwa ajili ya hao waliomcha Bwana, na kulitafakari jina lake.

17 Nao watakuwa wangu, asema Bwana wa majeshi, katika siku ile niifanyayo; naam, watakuwa hazina yangu hasa; nami nitawaachilia, kama vile mtu amwachiliavyo mwanawe mwenyewe amtumikiaye”.

Hivyo Neno la Mungu ni taa..kuna mambo mengi ya kujifunza katika kitabu cha Malaki, hayo ni baadhi tu machache…lakini kila mmoja wetu akitenga muda kukisoma, huku akimruhusu Roho Mtakatifu awe mwalimu wake, yapo makubwa ya kunufaika na ya kulinufaisha kanisa la Kristo, Bwana atusaidie katika kulisoma Neno lake na kulitendea kazi.

Malaki 1

Maran atha!

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia masomo haya kwa njia ya email yako au Whatsapp tutumie ujumbe kwenye box la maoni chini au piga namba hii +255 789001312


Mada Nyinginezo:

UTASIMAMA PEKE YAKO SIKU ILE.

JE! ULEVI NI DHAMBI?.

VITABU VYA BIBLIA: Sehemu ya 7 (Yeremia na Maombolezo)

Biblia ni nini?

Rudi Nyumbani:

Print this post

ByAdmin

MITHALI AU METHALI ZA BIBLIA

“Mithali” na “Methali” ni neno lenye maana moja.. ambalo maana yake ni kipande cha sentensi chenye kubeba ujumbe halisi wa kimaisha…Methali/Mithali zinaweza kuwa ni sentensi zenye ujumbe wa wazi au zenye ujumbe wa fumbo.

Kwa mfano methali inayosema “akufaaye kwa dhiki ndiye rafiki wa kweli” hii ni methali iliyo wazi kabisa yenye ujumbe wa kwamba…mtu Yule ambaye wakati wa dhiki yupo na wewe huyo ndiye rafiki wa kweli tofauti na Yule ambaye wakati wa dhiki anakukimbia lakini wakati wa raha ndio anakukaribia.

Lakini pia kuna mithali kama “mtaka cha uvunguni sharti ainame” methali hii inahitaji kutafakari sana ndipo upate ujumbe… “Kwamba ili upate jambo Fulani huna budi kuingia gharama” Na nyingine zote ni hivyo hivyo.

Sasa katika biblia pia zipo methali/Mithali…Mithali hizi Roho Mtakatifu karuhusu ziandikwe na wenye hekima ili ziwape hekima watoto wa Mungu.

Katika biblia tunamsoma mtu mmoja anayeitwa Sulemani, ambaye alimwomba Mungu Hekima badala ya Mali, na hivyo Mungu alimpa hekima nyingi sana, mpaka wafalme na mamalkia wa dunia wakawa wanamwendea kusikiliza hekima zake. Na nyingi ya hekima alizojaliwa aliziandika kwa mfumo huo wa Methali na nyimbo.

1Wafalme4: 29 “Mungu akampa Sulemani hekima, na akili nyingi sana, na moyo mkuu, kama mchanga ulioko pwani.

30 Hekima ya Sulemani ikapita hekima ya wana wote wa mashariki, na hekima zote za Misri.

31 Kwa kuwa alikuwa na hekima kuliko watu wote; kuliko Ethani Mwezrahi, na Hemani, na Kalkoli, na Darda, wana wa Maholi; zikaenea sifa zake kati ya mataifa yote yaliyozunguka.

32 NAYE AKANENA MIFANO ELFU TATU, NA NYIMBO ZAKE ZILIKUWA ELFU MOJA NA TANO.

33 Akanena habari za miti tangu mwerezi ulioko Lebanoni hata hisopo umeao ukutani; pia akanena habari za wanyama, na za ndege, na vitambaavyo, na samaki.

34 Wakaja wa mataifa yote ili waisikie hekima ya Sulemani, toka wafalme wote wa ulimwengu, waliokuwa wamepata habari za hekima yake”.

Kwahiyo biblia ni kitabu kilichojitosheleza..asilimia 100, kina faraja, kina wasaa, kina elimu, kina Mithali, na hekima na maarifa. Kama mtu mmoja alivyowahi kusema “kama nikipatiwa biblia na mshumaa katika chumba chenye giza, basi nitaweza kukuelezea kila kitu kinachoendelea katika dunia”. Na hiyo ni kweli kabisa..

Sasa hebu tusikilize baadhi ya Mithali za biblia, kama methali  tu methali ya kidunia inayosema “akufaaye kwa dhiki ndiye rafiki wa kweli” inaweza kutusaidia kutambua marafiki wa kweli, basi biblia ni dhahiri kuwa ina mithali nyingi zinazofanana na hizo ambazo zimejaa hekima kuliko mithali hizi zetu za kidunia..

Mithali juu ya wanaokuchukia/kukuwazia mabaya:

Mithali 24: 17 “Usifurahi, adui yako aangukapo; Wala moyo wako usishangilie ajikwaapo;

18 Bwana asije akaliona hilo, likamkasirisha; Akageuzia mbali naye hasira yake.

19 Usikasirike kwa sababu ya watenda mabaya; Wala usiwahusudu wabaya;

20 Kwa maana mtu mbaya hapati thawabu; Taa ya mtu mbaya itazimika”.

Hiyo ni Methali ya maisha, kamwe usifurahi…adui yako anapopatwa na mabaya!..bali uhuzunike!, na kumhurumia na Bwana atakuongezea amani na furaha, na kukupenda!…

Na mithali nyingine ni hii..

Mithali 25: 21 “Adui yako akiwa ana njaa, mpe chakula; Tena akiwa ana kiu, mpe maji ya kunywa;

22 Maana utatia makaa ya moto kichwani pake; Na Bwana atakupa thawabu”.

Mithali ya Njia unayoiendea:

Mithali 14: 12 “Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, Lakini mwisho wake ni njia za mauti”.

mithali

Maana yake ni kwamba kuwa makini na ile njia ambayo unaweza kuiona ni sawa machoni pako…. “chunguza sana njia zako, hususani zile unazoziona zipo sawa, nyingi zinaishia upotevuni”. Njia zinazofuatwa na watu wengi zinaishia upotevuni.

Zipo methali nyingi sana katika kitabu cha Mithali, Mhubiri, Zaburi na Ayubu, hatuwezi kuziandika zote hapa, lakini hizi chache ni ili kukukumbusha wewe ndugu kwamba Biblia ni neno la Mungu lililojitosheleza… anza kutenga muda kusoma biblia, kuna mambo mengi ambayo ulikuwa huyajui utayajua, kuna hekima nyingi ambazo zitakufumbua macho katika hali unayopitia sasa…Mambo ambayo ulikuwa huna majibu nayo, basi utayapata ndani ya biblia.

Anza leo kusoma vitabu hivyo vya mithali na vingine vyote, na Bwana atakuwa na wewe, zipo ambazo zina ujumbe wa wazi na zipo zenye ujumbe wa mafumbo, zenye ujumbe wa kimafumbo, yupo Roho Mtakatifu kutusaidia kuyafumbua mafumbo hayo.

Ubarikiwe.

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia masomo haya kwa njia ya email yako au Whatsapp tutumie ujumbe kwenye box la maoni chini au piga namba hii +255 789001312


Mada Nyinginezo:

RAFIKI WA KWELI NI YUPI?

KUTOMZUIA/KUTOMBANA MTOTO WAKO NI DHAMBI.

IKIMBIE DHAMBI KWA GHARAMA ZOZOTE ZILE!

Je! Bwana Yesu alibatiza akiwa hapa duniani?

Rudi Nyumbani:

Print this post

ByAdmin

Kile kinara cha Taa ndani ya Hekalu la Sulemani kilikuwa kinawakilisha nini?

JIBU: Moja ya vitu vilivyokuwepo ndani ya hekalu la Mungu, ni kinara cha Taa, vingine vilivyokuwepo ni sanduku la agano, madhabahu ya dhahabu ya kuvukizia uvumba, na sanduku la agano.

Sasa kama tunavyojua nyumba ikijengwa na kisha haina chanzo cha Nuru ndani yake, nyumba hiyo bado haijakamilika…Hiyo ndio maana kila nyumba ikijengwa ni lazima iwekwe na mfumo wa taa ili kwamba wakati wa usiku ndani kusiwe giza shughuli zikakwama…

Na ndani ya Hema lililotengenezwa na Musa, Bwana aliagiza kuwepo na chanzo cha mwanga ndani ya lile hema, ili shughuli za kikuhani ziweze kufanyika, kama kuvukiza uvumba na kuhani mkuu kuweza kufanya upatanisho (Hivyo Bwana aliagiza pawepo kinara cha taa chenye matawi saba)….

Hali kadhalika mpaka wakati wa hekalu lilipokuja kujengwa na Sulemani jambo ni lile lile, nyumba ya Mungu haiwezi kuwa giza ndani ni lazima kuwepo na Nuru…na kwasababu nyumba ile Sulemani aliyoijenga ilikuwa ni kubwa kuliko hema la Musa, ilihitajika vinara vingi zaidi kule ndani ili pawe na mwanga wa kutosha…Hivyo vikaongezeka kutoka kinara kimoja na kuwa vinara 10…Na kila kinara kilikuwa na taa 7…Hivyo kwa ujumla ndani tu ya ile nyumba kulikuwa na taa 70..(Hivyo kulikuwa na mwanga wa kutosha).

Sasa biblia inasema sisi ni NURU ya Ulimwengu…Maana yake ni kwamba wakristo wa kweli au kanisa la Kristo linafananisha na Taa. Maana yake linamulika na kuangaza kote kote..

Mathayo 5: 14 “Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima.

15 Wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango; nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani.

16 Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni”.

Hivyo basi kanisa la Kristo ndilo linalofananishwa na “kile kinara cha taa ndani ya Nyumba ya Mungu” Siri hiyo haikujulikana tangu zamani mpaka wakati Bwana Yesu alipokuja kuifichua siri hiyo tukisoma katika..

Ufunuo 1:20 “Siri ya zile nyota saba ulizoziona katika mkono wangu wa kuume, na ya vile vinara saba vya dhahabu. Zile nyota saba ni malaika wa yale makanisa saba; na vile VINARA SABA NI MAKANISA SABA”.

Unaona? Na kama ukifuatilia kwa makini maagizo Musa aliyopewa kuhusu kile kinara cha taa ni kwamba…kinapaswa kiwake daima!…(hakuna siku kinapaswa kiwe kimezima kwa kuishiwa mafuta), hivyo hilo lilikuwa ni agizo la Mungu kwahiyo wana wa Israeli walikuwa wanahakikisha kuwa hakizimi kwa gharama zozote zile…hivyo kwa mamia ya miaka viliendelea kuwaka tu hivyo hivyo…hakuna siku kilizima, wakati wa Mfalme Sulemani.

Na sisi hatupaswi Nuru yetu izime kama biblia inavyosema hapo katika Mathayo 5:16, Na nuru yetu ni matendo yetu..Yanapaswe yawe yanaangaza muda wote..Na tunapaswa tutoe mwanga mweupe na si mwekundu wala wa blue…tunapokuwa wauaji, wazinzi, watukanaji na bado tujajiita wakristo hapo ni tonatoa mianga ya rangi nyingine…

Bwana atubariki na atujalie Neema yake siku zote.

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia masomo haya kwa njia ya email yako au Whatsapp tutumie ujumbe kwenye box la maoni chini au piga namba hii +255 789001312

Mada Nyinginezo:

FAHAMU JINSI KRISTO ANAVYOPONYA WATU ROHO.

UUMBAJI BORA WA MUNGU, UPO NDANI YA MWANADAMU.

IMANI NI KUWA NA UHAKIKA WA MAMBO YATARAJIWAYO.

Je kupiga miayo ni ishara ya mapepo?

MJUMBE WA AGANO.

WANA JUHUDI KWA AJILI YA MUNGU, LAKINI SI KATIKA MAARIFA.

Rudi Nyumbani:

Print this post