Maana Ya Maneno Katika Biblia.

by Admin | 1 Juni 2021 08:46 mu06

Hizi ni tafsiri za maneno mbalimbali, pamoja na majina na vitu vingine vilivyoandikwa katika biblia. Tafsiri mpya ni za kwanza katika orodha. Ili kusoma bofya jina husika kufungua.

 1. Gengeni
 2. Kombeo/teo
 3. Liwali
 4. Akida
 5. Sifa
 6. Kuhimidi
 7. Kujazi
 8. Maongeo
 9. Kusubu
 10. Talanta
 11. Marago
 12. Shetri
 13. Kiyama 
 14. Gumegume 
 15. Pango la Makpela
 16. Kigao
 17. Kitanga
 18. Vitimvi
 19. Podo
 20. Mjoli
 21. Kuhusuru
 22. Ratli/ Ratili
 23. Lumbwi
 24. Shilo
 25. Saumu
 26. Wazimu
 27. Siti Msharifu, Mitalawanda, na kulalama
 28. Kuzumbua na Kujitoja
 29. Amali na Ijara
 30. Ahera
 31. Zeri
 32. Kujuzu
 33. Zunga
 34. Kuoatama
 35. Makuruhi
 36. Elohimu
 37. Shetani
 38. Yezebeli
 39. Miriamu
 40. Haruni
 41. Musa.
 42. Sayuni
 43. Shehe
 44. Hirizi
 45. Kuongoka
 46. Towashi
 47. Pentekoste
 48. Wapunga pepo
 49. Kipaimara
 50. Busu Takatifu
 51. Kitabu cha Yashari
 52. Balasi
 53. Azazeli
 54. Dini
 55. Biblia
 56. Ukristo
 57. Kanisa
 58. Jehanum
 59. Mbinguni
 60. Yesu
 61. Mtakatifu
 62. Haleluya
 63. Mshunami
 64. Freemason
 65. Mpagani
 66. Makerubi
 67. Uchawi
 68. Baragumu
 69. Mungu
 70. Injili
 71. Yeshuruni
 72. Timazi
 73. Tumaini
 74. Roho Mtakatifu
 75. Kusaga Meno
 76. Litania
 77. Tenzi za Rohoni
 78. Krisimasi
 79. Upako
 80. Mauti ya pili
 81. Imani
 82. Madhabahu
 83. Ndoa
 84. Urimu na Thumimu
 85. Utii
 86. Sakramenti
 87. Kifo
 88. Ufisadi
 89. Mariam Magdalene
 90. Rozari
 91. Kwaresma
 92. Uislamu
 93. Jini mahaba
 94. I.N.R.I
 95. Pasaka
 96. Chapa zake Yesu
 97. Mahuru
 98. Pakanga
 99. Mwaloni
 100. Biblia Takatifu
 101. Kuhutubu
 102. Kuungama
 103. Mshenzi
 104. Makedonia
 105. Israeli
 106. Wafilisti
 107. Lewiathani
 108. Agano jipya
 109. Yeremia
 110. Ulokole
 111. Wafiraji
 112. Msamaria mwema
 113. Mapepo
 114. Mhubiri
 115. Maserafi
 116. Bwana wa majeshi
 117. Maombi
 118. Kuzimu
 119. Ubatizo
 120. Popobawa
 121. Kifo
 122. Shalom
 123. Maran atha
 124. Nimrodi
 125. Abibu
 126. Kristo
 127. Korbani
 128. Sinai
 129. Mto Yordani
 130. Mto Frati
 131. Ikabodi
 132. Shushani Ngomeni
 133. Uwanda wa Dura
 134. Behewa
 135. Bawabu
 136. Mshulami
 137. Arabuni
 138. Kibanzi na Boriti
 139. Jeshi la Mbinguni
 140. Nyamafu
 141. Ibada
 142. Areopago
 143. Baradhuli
 144. Jabari
 145. Daawa
 146. Juya
 147. Kamsa
 148. Mkatale
 149. Mavyaa
 150. Pomboo
 151. Mavu
 152. Abadoni
 153. Hazama
 154. Rangi ya Samawi
 155. Rangi ya Kaharabu
 156. Rangi ya Zabarajadi
 157. Bilauri
 158. Marijani
 159. Hedaya
 160. Kabari
 161. Nasaba
 162. Konde la Soani
 163. Bonde la vilio
 164. Mkomamanga
 165. Uzima wa milele
 166. Hanithi
 167. Gerizimu na Ebali
 168. Sifongo na Siki
 169. Kutahayari
 170. Kuchelea
 171. Kulabu
 172. Nyungu
 173. Via
 174. Shokoa
 175. Bildi
 176. Mjanja
 177. Njuga
 178. Baghala
 179. Konzi
 180. Hori
 181. Kongwa
 182. Zaburi
 183. Chamchela
 184. Fumbi
 185. Kutabana
 186. Nyuni
 187. Marinda
 188. Kicho
 189. Masheki
 190. Edeni
 191. Wibari
 192. Wakaldayo
 193. Sodoma
 194. Mataifa
 195. Hosana
 196. K.k na B.k
 197. Mpumbavu
 198. Sinagogi la mahuru
 199. Kutakabari
 200. Sikukuu ya kutabaruku
 201. kutema farasi
 202. Hozi
 203. Nzio
 204. Kuabudu
 205. Uvuvio
 206. Kikoto
 207. Vipimo vya kibiblia
 208. Neema
 209. Masuke
 210. Gogu na Magogu
 211. Kijicho
 212. Fitina
 213. Pesa za bindoni
 214. Nguo za magunia
 215. Matoazi na Matari
 216. Kinubi
 217. Panda
 218. Santuri
 219. Dirii
 220. Choyo
 221. Hirimu
 222. Kuwiwa
 223. Nyayo
 224. Jaa
 225. Bisi
 226. Sharoni
 227. Bahari mbalimbali
 228. Shekina
 229. Hayawani
 230. Makanwa
 231. Duara ya Ahazi
 232. Uchaji
 233. Mlima wa Mizeituni
 234. Kumlingana Mungu
 235. Hisopo
 236. Uga
 237. Ufunuo
 238. Maashera na Maashtorethi
 239. Kikuku
 240. Fadhili
 241. Pambaja
 242. Nyinyoro
 243. Ayala
 244. Ngome
 245. Mruba
 246. Chango
 247. Shinikizo
 248. Dhahabu ya Ofiri
 249. Lijamu na Hatamu
 250. Vyombo vya uzuri
 251. Kitango
 252. Sadaka ya kuinuliwa
 253. Mbari
 254. Kuabiri
 255. Noeli
 256. Mamajusi
 257. Chuo cha Vita vya Bwana
 258. Kiango na Pishi
 259. Kuhuluku
 260. Matuoni
 261. Maherodi
 262. Mharabu
 263. Buruji
 264. Tarishi
 265. Kinga cha motoni
 266. Sadaka ya unga & Kinywaji
 267. Fuawe
 268. Kuruzuku
 269. Maseyidi
 270. Shubaka
 271. Maganjo
 272. Hekima, Ufahamu & Maarifa
 273. Sitara
 274. Adhama
 275. Mintarafu
 276. Birika
 277. Fumo
 278. Hiana
 279. Yodi
 280. Ayari
 281. Gidamu
 282. Mego
 283. Naivera
 284. Nondo
 285. Baghairi
 286. Mahali pa juu

Pia unaweza kujiunga katika makundi yetu ya Whasapp kwa kubofya hapa chini> 

https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ
https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ

WhatsApp

Source URL: https://wingulamashahidi.org/maana-ya-maneno-katika-biblia/