Maana Ya Maneno Katika Biblia.

by Admin | 1 June 2021 08:46 am06

Hizi ni tafsiri za maneno mbalimbali, pamoja na majina na vitu vingine vilivyoandikwa katika biblia. Tafsiri mpya ni za kwanza katika orodha. Ili kusoma bofya jina husika kufungua.

 1. Kalamu, wino, karatasi?
 2. Kipaku
 3. Forodhani
 4. Gengeni
 5. Kombeo/teo
 6. Liwali
 7. Akida
 8. Sifa
 9. Kuhimidi
 10. Kujazi
 11. Maongeo
 12. Kusubu
 13. Talanta
 14. Marago
 15. Shetri
 16. Kiyama 
 17. Gumegume 
 18. Pango la Makpela
 19. Kigao
 20. Kitanga
 21. Vitimvi
 22. Podo
 23. Mjoli
 24. Kuhusuru
 25. Ratli/ Ratili
 26. Lumbwi
 27. Shilo
 28. Saumu
 29. Wazimu
 30. Siti Msharifu, Mitalawanda, na kulalama
 31. Kuzumbua na Kujitoja
 32. Amali na Ijara
 33. Ahera
 34. Zeri
 35. Kujuzu
 36. Zunga
 37. Kuoatama
 38. Makuruhi
 39. Elohimu
 40. Shetani
 41. Yezebeli
 42. Miriamu
 43. Haruni
 44. Musa.
 45. Sayuni
 46. Shehe
 47. Hirizi
 48. Kuongoka
 49. Towashi
 50. Pentekoste
 51. Wapunga pepo
 52. Kipaimara
 53. Busu Takatifu
 54. Kitabu cha Yashari
 55. Balasi
 56. Azazeli
 57. Dini
 58. Biblia
 59. Ukristo
 60. Kanisa
 61. Jehanum
 62. Mbinguni
 63. Yesu
 64. Mtakatifu
 65. Haleluya
 66. Mshunami
 67. Freemason
 68. Mpagani
 69. Makerubi
 70. Uchawi
 71. Baragumu
 72. Mungu
 73. Injili
 74. Yeshuruni
 75. Timazi
 76. Tumaini
 77. Roho Mtakatifu
 78. Kusaga Meno
 79. Litania
 80. Tenzi za Rohoni
 81. Krisimasi
 82. Upako
 83. Mauti ya pili
 84. Imani
 85. Madhabahu
 86. Ndoa
 87. Urimu na Thumimu
 88. Utii
 89. Sakramenti
 90. Kifo
 91. Ufisadi
 92. Mariam Magdalene
 93. Rozari
 94. Kwaresma
 95. Uislamu
 96. Jini mahaba
 97. I.N.R.I
 98. Pasaka
 99. Chapa zake Yesu
 100. Mahuru
 101. Pakanga
 102. Mwaloni
 103. Biblia Takatifu
 104. Kuhutubu
 105. Kuungama
 106. Mshenzi
 107. Makedonia
 108. Israeli
 109. Wafilisti
 110. Lewiathani
 111. Agano jipya
 112. Yeremia
 113. Ulokole
 114. Wafiraji
 115. Msamaria mwema
 116. Mapepo
 117. Mhubiri
 118. Maserafi
 119. Bwana wa majeshi
 120. Maombi
 121. Kuzimu
 122. Ubatizo
 123. Popobawa
 124. Kifo
 125. Shalom
 126. Maran atha
 127. Nimrodi
 128. Abibu
 129. Kristo
 130. Korbani
 131. Sinai
 132. Mto Yordani
 133. Mto Frati
 134. Ikabodi
 135. Shushani Ngomeni
 136. Uwanda wa Dura
 137. Behewa
 138. Bawabu
 139. Mshulami
 140. Arabuni
 141. Kibanzi na Boriti
 142. Jeshi la Mbinguni
 143. Nyamafu
 144. Ibada
 145. Areopago
 146. Baradhuli
 147. Jabari
 148. Daawa
 149. Juya
 150. Kamsa
 151. Mkatale
 152. Mavyaa
 153. Pomboo
 154. Mavu
 155. Abadoni
 156. Hazama
 157. Rangi ya Samawi
 158. Rangi ya Kaharabu
 159. Rangi ya Zabarajadi
 160. Bilauri
 161. Marijani
 162. Hedaya
 163. Kabari
 164. Nasaba
 165. Konde la Soani
 166. Bonde la vilio
 167. Mkomamanga
 168. Uzima wa milele
 169. Hanithi
 170. Gerizimu na Ebali
 171. Sifongo na Siki
 172. Kutahayari
 173. Kuchelea
 174. Kulabu
 175. Nyungu
 176. Via
 177. Shokoa
 178. Bildi
 179. Mjanja
 180. Njuga
 181. Baghala
 182. Konzi
 183. Hori
 184. Kongwa
 185. Zaburi
 186. Chamchela
 187. Fumbi
 188. Kutabana
 189. Nyuni
 190. Marinda
 191. Kicho
 192. Masheki
 193. Edeni
 194. Wibari
 195. Wakaldayo
 196. Sodoma
 197. Mataifa
 198. Hosana
 199. K.k na B.k
 200. Mpumbavu
 201. Sinagogi la mahuru
 202. Kutakabari
 203. Sikukuu ya kutabaruku
 204. kutema farasi
 205. Hozi
 206. Nzio
 207. Kuabudu
 208. Uvuvio
 209. Kikoto
 210. Vipimo vya kibiblia
 211. Neema
 212. Masuke
 213. Gogu na Magogu
 214. Kijicho
 215. Fitina
 216. Pesa za bindoni
 217. Nguo za magunia
 218. Matoazi na Matari
 219. Kinubi
 220. Panda
 221. Santuri
 222. Dirii
 223. Choyo
 224. Hirimu
 225. Kuwiwa
 226. Nyayo
 227. Jaa
 228. Bisi
 229. Sharoni
 230. Bahari mbalimbali
 231. Shekina
 232. Hayawani
 233. Makanwa
 234. Duara ya Ahazi
 235. Uchaji
 236. Mlima wa Mizeituni
 237. Kumlingana Mungu
 238. Hisopo
 239. Uga
 240. Ufunuo
 241. Maashera na Maashtorethi
 242. Kikuku
 243. Fadhili
 244. Pambaja
 245. Nyinyoro
 246. Ayala
 247. Ngome
 248. Mruba
 249. Chango
 250. Shinikizo
 251. Dhahabu ya Ofiri
 252. Lijamu na Hatamu
 253. Vyombo vya uzuri
 254. Kitango
 255. Sadaka ya kuinuliwa
 256. Mbari
 257. Kuabiri
 258. Noeli
 259. Mamajusi
 260. Chuo cha Vita vya Bwana
 261. Kiango na Pishi
 262. Kuhuluku
 263. Matuoni
 264. Maherodi
 265. Mharabu
 266. Buruji
 267. Tarishi
 268. Kinga cha motoni
 269. Sadaka ya unga & Kinywaji
 270. Fuawe
 271. Kuruzuku
 272. Maseyidi
 273. Shubaka
 274. Maganjo
 275. Hekima, Ufahamu & Maarifa
 276. Sitara
 277. Adhama
 278. Mintarafu
 279. Birika
 280. Fumo
 281. Hiana
 282. Yodi
 283. Ayari
 284. Gidamu
 285. Mego
 286. Naivera
 287. Nondo
 288. Baghairi
 289. Mahali pa juu

Pia unaweza kujiunga katika makundi yetu ya Whasapp kwa kubofya hapa chini> 

https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ
https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ

WhatsApp

Source URL: https://wingulamashahidi.org/maana-ya-maneno-katika-biblia/