Maana Ya Maneno Katika Biblia.

by Admin | 1 Juni 2021 08:46 mu06

Hizi ni tafsiri za maneno mbalimbali, pamoja na majina na vitu vingine vilivyoandikwa katika biblia. Tafsiri mpya ni za kwanza katika orodha. Ili kusoma bofya jina husika kufungua.

 1. Marago
 2. Shetri
 3. Kiyama 
 4. Gumegume 
 5. Pango la Makpela
 6. Kigao
 7. Kitanga
 8. Vitimvi
 9. Podo
 10. Mjoli
 11. Kuhusuru
 12. Ratli/ Ratili
 13. Lumbwi
 14. Shilo
 15. Saumu
 16. Wazimu
 17. Siti Msharifu, Mitalawanda, na kulalama
 18. Kuzumbua na Kujitoja
 19. Amali na Ijara
 20. Ahera
 21. Zeri
 22. Kujuzu
 23. Zunga
 24. Kuoatama
 25. Makuruhi
 26. Elohimu
 27. Shetani
 28. Yezebeli
 29. Miriamu
 30. Haruni
 31. Musa.
 32. Sayuni
 33. Shehe
 34. Hirizi
 35. Kuongoka
 36. Towashi
 37. Pentekoste
 38. Wapunga pepo
 39. Kipaimara
 40. Busu Takatifu
 41. Kitabu cha Yashari
 42. Balasi
 43. Azazeli
 44. Dini
 45. Biblia
 46. Ukristo
 47. Kanisa
 48. Jehanum
 49. Mbinguni
 50. Yesu
 51. Mtakatifu
 52. Haleluya
 53. Mshunami
 54. Freemason
 55. Mpagani
 56. Makerubi
 57. Uchawi
 58. Baragumu
 59. Mungu
 60. Injili
 61. Yeshuruni
 62. Timazi
 63. Tumaini
 64. Roho Mtakatifu
 65. Kusaga Meno
 66. Litania
 67. Tenzi za Rohoni
 68. Krisimasi
 69. Upako
 70. Mauti ya pili
 71. Imani
 72. Madhabahu
 73. Ndoa
 74. Urimu na Thumimu
 75. Utii
 76. Sakramenti
 77. Kifo
 78. Ufisadi
 79. Mariam Magdalene
 80. Rozari
 81. Kwaresma
 82. Uislamu
 83. Jini mahaba
 84. I.N.R.I
 85. Pasaka
 86. Chapa zake Yesu
 87. Mahuru
 88. Pakanga
 89. Mwaloni
 90. Biblia Takatifu
 91. Kuhutubu
 92. Kuungama
 93. Mshenzi
 94. Makedonia
 95. Israeli
 96. Wafilisti
 97. Lewiathani
 98. Agano jipya
 99. Yeremia
 100. Ulokole
 101. Wafiraji
 102. Msamaria mwema
 103. Mapepo
 104. Mhubiri
 105. Maserafi
 106. Bwana wa majeshi
 107. Maombi
 108. Kuzimu
 109. Ubatizo
 110. Popobawa
 111. Kifo
 112. Shalom
 113. Maran atha
 114. Nimrodi
 115. Abibu
 116. Kristo
 117. Korbani
 118. Sinai
 119. Mto Yordani
 120. Mto Frati
 121. Ikabodi
 122. Shushani Ngomeni
 123. Uwanda wa Dura
 124. Behewa
 125. Bawabu
 126. Mshulami
 127. Arabuni
 128. Kibanzi na Boriti
 129. Jeshi la Mbinguni
 130. Nyamafu
 131. Ibada
 132. Areopago
 133. Baradhuli
 134. Jabari
 135. Daawa
 136. Juya
 137. Kamsa
 138. Mkatale
 139. Mavyaa
 140. Pomboo
 141. Mavu
 142. Abadoni
 143. Hazama
 144. Rangi ya Samawi
 145. Rangi ya Kaharabu
 146. Rangi ya Zabarajadi
 147. Bilauri
 148. Marijani
 149. Hedaya
 150. Kabari
 151. Nasaba
 152. Konde la Soani
 153. Bonde la vilio
 154. Mkomamanga
 155. Uzima wa milele
 156. Hanithi
 157. Gerizimu na Ebali
 158. Sifongo na Siki
 159. Kutahayari
 160. Kuchelea
 161. Kulabu
 162. Nyungu
 163. Via
 164. Shokoa
 165. Bildi
 166. Mjanja
 167. Njuga
 168. Baghala
 169. Konzi
 170. Hori
 171. Kongwa
 172. Zaburi
 173. Chamchela
 174. Fumbi
 175. Kutabana
 176. Nyuni
 177. Marinda
 178. Kicho
 179. Masheki
 180. Edeni
 181. Wibari
 182. Wakaldayo
 183. Sodoma
 184. Mataifa
 185. Hosana
 186. K.k na B.k
 187. Mpumbavu
 188. Sinagogi la mahuru
 189. Kutakabari
 190. Sikukuu ya kutabaruku
 191. kutema farasi
 192. Hozi
 193. Nzio
 194. Kuabudu
 195. Uvuvio
 196. Kikoto
 197. Vipimo vya kibiblia
 198. Neema
 199. Masuke
 200. Gogu na Magogu
 201. Kijicho
 202. Fitina
 203. Pesa za bindoni
 204. Nguo za magunia
 205. Matoazi na Matari
 206. Kinubi
 207. Panda
 208. Santuri
 209. Dirii
 210. Choyo
 211. Hirimu
 212. Kuwiwa
 213. Nyayo
 214. Jaa
 215. Bisi
 216. Sharoni
 217. Bahari mbalimbali
 218. Shekina
 219. Hayawani
 220. Makanwa
 221. Duara ya Ahazi
 222. Uchaji
 223. Mlima wa Mizeituni
 224. Kumlingana Mungu
 225. Hisopo
 226. Uga
 227. Ufunuo
 228. Maashera na Maashtorethi
 229. Kikuku
 230. Fadhili
 231. Pambaja
 232. Nyinyoro
 233. Ayala
 234. Ngome
 235. Mruba
 236. Chango
 237. Shinikizo
 238. Dhahabu ya Ofiri
 239. Lijamu na Hatamu
 240. Vyombo vya uzuri
 241. Kitango
 242. Sadaka ya kuinuliwa
 243. Mbari
 244. Kuabiri
 245. Noeli
 246. Mamajusi
 247. Chuo cha Vita vya Bwana
 248. Kiango na Pishi
 249. Kuhuluku
 250. Matuoni
 251. Maherodi
 252. Mharabu
 253. Buruji
 254. Tarishi
 255. Kinga cha motoni
 256. Sadaka ya unga & Kinywaji
 257. Fuawe
 258. Kuruzuku
 259. Maseyidi
 260. Shubaka
 261. Maganjo
 262. Hekima, Ufahamu & Maarifa
 263. Sitara
 264. Adhama
 265. Mintarafu
 266. Birika
 267. Fumo
 268. Hiana
 269. Yodi
 270. Ayari
 271. Gidamu
 272. Mego
 273. Naivera
 274. Nondo
 275. Baghairi
 276. Mahali pa juu

Pia unaweza kujiunga katika makundi yetu ya Whasapp kwa kubofya hapa chini> 

https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ

https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ

 

WhatsApp

Source URL: https://wingulamashahidi.org/maana-ya-maneno-katika-biblia/