Maana Ya Maneno Katika Biblia.

by Admin | 1 June 2021 08:46 am06

Hizi ni tafsiri za maneno mbalimbali, pamoja na majina na vitu vingine vilivyoandikwa katika biblia. Tafsiri mpya ni za kwanza katika orodha. Ili kusoma bofya jina husika kufungua.

 1. Mtande
 2. Rubani
 3. Ubani
 4. Dhamiri
 5. kupomoka
 6. Toba
 7. Rehani
 8. Rahabu
 9. Kemoshi
 10. Mbaruti
 11. Kalafati
 12. Makasia
 13. Mbisho
 14. Mata
 15. Yahu
 16. Gudulia.
 17. Kipuli
 18. Uadilifu
 19. Mganda
 20. Vyemba
 21. Kabuli
 22. Mashonde
 23. Makonde
 24. Azali,
 25. Sakafu ya mawe/ Gabatha
 26. Kumaka
 27. Lusifa
 28. Washami
 29. Chetezo
 30. Novena
 31. Wakili
 32. Hadaa
 33. Rhema
 34. Mawaa
 35. Maganjo
 36. Miimo
 37. Jicho
 38. Sukothi
 39. Beelzebuli
 40. Mvinje
 41. Praitorio
 42. Dinari na Rupia
 43. Kuba
 44. Vihekalu vya Artemi
 45. Uele
 46. Maziara
 47. Alani
 48. Tirshatha
 49. Guruguru na Goromoe
 50. Miimo na kizingiti
 51. Adamu
 52. Mvinje
 53. Mierebi
 54. vuruvuru
 55. Mjombakaka
 56. Manyoyota
 57. Mimbari
 58. Kupwita-pwita?
 59. Kukunguwazwa
 60. Kupwelewa
 61. Haini
 62. Dia
 63. Kalamu, wino, karatasi?
 64. Kipaku
 65. Forodhani
 66. Gengeni
 67. Kombeo/teo
 68. Liwali
 69. Akida
 70. Sifa
 71. Kuhimidi
 72. Kujazi
 73. Maongeo
 74. Kusubu
 75. Talanta
 76. Marago
 77. Shetri
 78. Kiyama 
 79. Gumegume 
 80. Pango la Makpela
 81. Kigao
 82. Kitanga
 83. Vitimvi
 84. Podo
 85. Mjoli
 86. Kuhusuru
 87. Ratli/ Ratili
 88. Lumbwi
 89. Shilo
 90. Saumu
 91. Wazimu
 92. Siti Msharifu, Mitalawanda, na kulalama
 93. Kuzumbua na Kujitoja
 94. Amali na Ijara
 95. Ahera
 96. Zeri
 97. Kujuzu
 98. Zunga
 99. Kuoatama
 100. Makuruhi
 101. Elohimu
 102. Shetani
 103. Yezebeli
 104. Miriamu
 105. Haruni
 106. Musa.
 107. Sayuni
 108. Shehe
 109. Hirizi
 110. Kuongoka
 111. Towashi
 112. Pentekoste
 113. Wapunga pepo
 114. Kipaimara
 115. Busu Takatifu
 116. Kitabu cha Yashari
 117. Balasi
 118. Azazeli
 119. Dini
 120. Biblia
 121. Ukristo
 122. Kanisa
 123. Jehanum
 124. Mbinguni
 125. Yesu
 126. Mtakatifu
 127. Haleluya
 128. Mshunami
 129. Freemason
 130. Mpagani
 131. Makerubi
 132. Uchawi
 133. Baragumu
 134. Mungu
 135. Injili
 136. Yeshuruni
 137. Timazi
 138. Tumaini
 139. Roho Mtakatifu
 140. Kusaga Meno
 141. Litania
 142. Tenzi za Rohoni
 143. Krisimasi
 144. Upako
 145. Mauti ya pili
 146. Imani
 147. Madhabahu
 148. Ndoa
 149. Urimu na Thumimu
 150. Utii
 151. Sakramenti
 152. Kifo
 153. Ufisadi
 154. Mariam Magdalene
 155. Rozari
 156. Kwaresma
 157. Uislamu
 158. Jini mahaba
 159. I.N.R.I
 160. Pasaka
 161. Chapa zake Yesu
 162. Mahuru
 163. Pakanga
 164. Mwaloni
 165. Biblia Takatifu
 166. Kuhutubu
 167. Kuungama
 168. Mshenzi
 169. Makedonia
 170. Israeli
 171. Wafilisti
 172. Lewiathani
 173. Agano jipya
 174. Yeremia
 175. Ulokole
 176. Wafiraji
 177. Msamaria mwema
 178. Mapepo
 179. Mhubiri
 180. Maserafi
 181. Bwana wa majeshi
 182. Maombi
 183. Kuzimu
 184. Ubatizo
 185. Popobawa
 186. Kifo
 187. Shalom
 188. Maran atha
 189. Nimrodi
 190. Abibu
 191. Kristo
 192. Korbani
 193. Sinai
 194. Mto Yordani
 195. Mto Frati
 196. Ikabodi
 197. Shushani Ngomeni
 198. Uwanda wa Dura
 199. Behewa
 200. Bawabu
 201. Mshulami
 202. Arabuni
 203. Kibanzi na Boriti
 204. Jeshi la Mbinguni
 205. Nyamafu
 206. Ibada
 207. Areopago
 208. Baradhuli
 209. Jabari
 210. Daawa
 211. Juya
 212. Kamsa
 213. Mkatale
 214. Mavyaa
 215. Pomboo
 216. Mavu
 217. Abadoni
 218. Hazama
 219. Rangi ya Samawi
 220. Rangi ya Kaharabu
 221. Rangi ya Zabarajadi
 222. Bilauri
 223. Marijani
 224. Hedaya
 225. Kabari
 226. Nasaba
 227. Konde la Soani
 228. Bonde la vilio
 229. Mkomamanga
 230. Uzima wa milele
 231. Hanithi
 232. Gerizimu na Ebali
 233. Sifongo na Siki
 234. Kutahayari
 235. Kuchelea
 236. Kulabu
 237. Nyungu
 238. Via
 239. Shokoa
 240. Bildi
 241. Mjanja
 242. Njuga
 243. Baghala
 244. Konzi
 245. Hori
 246. Kongwa
 247. Zaburi
 248. Chamchela
 249. Fumbi
 250. Kutabana
 251. Nyuni
 252. Marinda
 253. Kicho
 254. Masheki
 255. Edeni
 256. Wibari
 257. Wakaldayo
 258. Sodoma
 259. Mataifa
 260. Hosana
 261. K.k na B.k
 262. Mpumbavu
 263. Sinagogi la mahuru
 264. Kutakabari
 265. Sikukuu ya kutabaruku
 266. kutema farasi
 267. Hozi
 268. Nzio
 269. Kuabudu
 270. Uvuvio
 271. Kikoto
 272. Vipimo vya kibiblia
 273. Neema
 274. Masuke
 275. Gogu na Magogu
 276. Kijicho
 277. Fitina
 278. Pesa za bindoni
 279. Nguo za magunia
 280. Matoazi na Matari
 281. Kinubi
 282. Panda
 283. Santuri
 284. Dirii
 285. Choyo
 286. Hirimu
 287. Kuwiwa
 288. Nyayo
 289. Jaa
 290. Bisi
 291. Sharoni
 292. Bahari mbalimbali
 293. Shekina
 294. Hayawani
 295. Makanwa
 296. Duara ya Ahazi
 297. Uchaji
 298. Mlima wa Mizeituni
 299. Kumlingana Mungu
 300. Hisopo
 301. Uga
 302. Ufunuo
 303. Maashera na Maashtorethi
 304. Kikuku
 305. Fadhili
 306. Pambaja
 307. Nyinyoro
 308. Ayala
 309. Ngome
 310. Mruba
 311. Chango
 312. Shinikizo
 313. Dhahabu ya Ofiri
 314. Lijamu na Hatamu
 315. Vyombo vya uzuri
 316. Kitango
 317. Sadaka ya kuinuliwa
 318. Mbari
 319. Kuabiri
 320. Noeli
 321. Mamajusi
 322. Chuo cha Vita vya Bwana
 323. Kiango na Pishi
 324. Kuhuluku
 325. Matuoni
 326. Maherodi
 327. Mharabu
 328. Buruji
 329. Tarishi
 330. Kinga cha motoni
 331. Sadaka ya unga & Kinywaji
 332. Fuawe
 333. Kuruzuku
 334. Maseyidi
 335. Shubaka
 336. Maganjo
 337. Hekima, Ufahamu & Maarifa
 338. Sitara
 339. Adhama
 340. Mintarafu
 341. Birika
 342. Fumo
 343. Hiana
 344. Yodi
 345. Ayari
 346. Gidamu
 347. Mego
 348. Naivera
 349. Nondo
 350. Baghairi
 351. Mahali pa juu

Pia unaweza kujiunga katika makundi yetu ya Whasapp kwa kubofya hapa chini> 

https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ
https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ

DOWNLOAD PDF
WhatsApp

Source URL: https://wingulamashahidi.org/maana-ya-maneno-katika-biblia/