KITABU CHA UZIMA

Kitabu cha uzima ndio kipi? Ufunuo 20:11-15 11 Kisha nikaona kiti cha enzi, kikubwa, cheupe, na yeye aketiye juu yake; ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso