MOTO HUFA KWA KUKOSA KUNI.HATA UASHERATI NAO

“Moto hufa kwa kukosa kuni’’, na ndivyo ilivyo kwa uasherati Mungu kamuumba kila mwanadamu na maamuzi yake binafsi yasiyoweza kuingiliwa na kitu