MPAKA UTIMILIFU WA MATAIFA UTAKAPOWASILI.

Hii neema tuliyonayo watu wa mataifa, haikuanzia kwetu, bali ilitoka kwa wengine lakini kwa huruma za Mungu walipokonywa wao tukapewa sisi. Israeli kama Ta