ZIFAHAMU HUDUMA KUU (10) ZA SHETANI DUNIANI.

Zaburi 119:105 “Neno lako ni taa ya miguu yangu, Na mwanga wa njia yangu…” Hakika tukilifahamu Neno la Mungu kama mtu mmoja alivyosema, hata