SIKUKUU 7 ZA KIYAHUDI ZINAFUNUA NINI KWETU?

Baada ya wana wa Israeli kutoka Misri na kuingia katika nchi yao ya ahadi Mungu aliwaagiza wazishike zile¬†sikukuu 7¬†muhimu kama sikukuu za Bwana katika vizazi vyao vyote,.Kwa maelezo marefu juu ya Sikukuu hizi unaweza ukazisoma katika kitabu cha Mambo ya walawi mlango wa 23 wote, Na sikukuu zenyewe ndio hizi: 1) Sikukuu ya Pasaka: 2) Sikukuu ya … Continue reading SIKUKUU 7 ZA KIYAHUDI ZINAFUNUA NINI KWETU?