Hamjui ya kuwa mtawahukumu malaika? Ina maana gani?

Biblia inaposema hamjui ya kuwa mtawahukumu malaika? ” Swali ni Je! sisi tutawahukumu vipi Malaika?. 1Wakorintho 6:2 Au hamjui ya kwamba watakatifu watau