Ni uthibitisho upi unaoonyesha kuwa kuna MBINGUNI na KUZIMU?

JIBU: Ili kupata jibu ya swali hilo, ni vizuri pia tujiulize baadhi ya maswali ambayo ni rahisi kabisa kuyajibu yanayoonekana katika maisha yetu ya ki