KIELELEZO CHA MWANAMKE KATIKA NYUMBA.

Wanawake wamepewa na Mungu huduma kubwa sana, na huduma yenyewe ni ULEZI, Mungu aliiweke huduma hii ya kipekee kabisa kwa wanawake kwasababu alijua ikitumi