JE MUSA ALIFIA WAPI?

Jibu la swali hili tunalipata katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 34,  Kumbukumbu 34:1 “Musa akapanda kutoka uwanda wa Moabu mpaka mlima Nebo, ha