MATESO YA MWENYE HAKI

Zaburi 34:19 “Mateso ya mwenye haki ni mengi, Lakini Bwana humponya nayo yote”. Wengi wanauliza inawezekana mwenye haki akapitia mateso?..Jibu