AMANI YA BWANA /AMANI YA MUNGU.

Amani ya Bwana Ni nguzo ya Muhimu sana katika kumwongoza Mkristo. Moja ya njia Mungu anazotumia kuzungumza na Mtu ni kwa kupitia amani… AMANI INA SAU