KUWA MAKINI NA MITANDAO, NI SHIMO REFU.

Waefeso 5.12 “kwa kuwa yanayotendeka kwao kwa siri, ni aibu hata kuyanena”. Zamani ilikuwa ni rahisi kumtambua mtu mwenye dhambi kwa kumtazama tu au ku