SADAKA YA MALIMBUKO.

Malimbuko ni nini? Malimbuko maana yake “kitu cha kwanza kuja au kuzaliwa au zao la kwanza”, kwa lugha ya kiingereza “first fruits”