USISIKILIZE DHIHAKA ZA SHETANI, ZITAKUKWAMISHA.

Usisikilize dhihaka za shetani, zitakukwamisha. Nehemia 4:1 “Lakini ikawa, Sanbalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akaghadhibika, akain