KAMA ZILIVYOKUWA SIKU ZA NUHU NA ZA LUTU.

Luka 17:26 “Na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake Mwana wa Adamu.27 Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa