USINIPITE MWOKOZI

Usinipite Mwokozi wangu.. Mwanzo 18:1 “Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na mialoni ya Mamre, alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa