Ni kwa namna gani Yesu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka?

SWALI: mstari huu una maana gani? Luka 2:34 “Simeoni akawabariki, akamwambia Mariamu mama yake, Tazama, huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio