MAOMBI YA VITA

Maombi ya vita yakoje?..Je! ni lazima kuomba maombi ya vita? Maombi yamegawanyika katika sehemu kuu 3 Maombi ya shukrani Maombi ya kuwasilisha haja mbele z