Mlima Gerizimu na Ebali ni ipi, na umuhimu wao rohoni ni upi?

Mlima Gerizimu na Ebali ni ipi? Mlima Gerizimu ni mlima unaopatikana katika mji wa Samaria Israeli, unatazamana uso kwa uso na mlima Ebali, tazama picha ju