Bwana Yesu alimaanisha nini kusema “Saa yangu haijawadia?”

SWALI: Bwana Yesu alimaanisha nini kumwambia mama yake, “Saa yangu haijawadia”? Yohana 2:1 “Na siku ya tatu palikuwa na arusi huko Kana, mji wa Galil