Makanwa ni nini katika biblia? (Danieli 6:22)

Neno hilo tunaweza kulisoma katika kifungu hichi; Danieli 6:22 “Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye ameyafumba makanwa ya simba, nao hawakunidhuru; k