WAOMBEENI WANAOWAUDHI.

Bwana Yesu alisema.. Mathayo 5:43 “Mmesikia kwamba imenenwa, Umpende jirani yako, na, Umchukie adui yako; 44 lakini mimi nawaambia, Wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, 45 ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni; maana yeye huwaangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki….. 48 Basi ninyi mtakuwa wakamilifu, kama … Continue reading WAOMBEENI WANAOWAUDHI.