WAOMBEENI WANAOWAUDHI.

Bwana Yesu alisema.. Mathayo 5:43 “Mmesikia kwamba imenenwa, Umpende jirani yako, na, Umchukie adui yako; 44 lakini mimi nawaambia, Wapendeni adui zenu,