Nini maana ya Mungu amemfanya mwanadamu mnyofu?

SWALI: Samahani mtumishi kuna andiko linatoka kitabu cha Mhubiri 7:29 sijalielewa vizuri linamaanisha nini Mhubiri 7:29  “Tazama, hili tu nimeliona; Mun