NI LIPI KATI YA MAKUNDI HAYA, WEWE UPO?

Ikiwa Bwana Yesu atarudi leo, atakutana na makundi matatu ya watu wanaomsubiria yeye. Kundi la kwanza ni kundi la HENOKO, kundi la pili ni kundi la NUHU, N