UMEDI NA UAJEMI ZILITAWALAJE?

Katika biblia tunaona kama Umedi na Uajemi zikitajwa kwa pamoja, kana kwamba ni Taifa moja, ingawa ni falme mbili tofauti, sasa zilitawalaje? Umedi na Uaje