YAKUTI NI MADINI GANI?

Yakuti ni aina ya madini inayokaribiana kufanana sana na madini ya Rubi (yaani Marijani). Madini ya Yakuti kwa lugha ya kiingereza ndio yanajulikana kama S