ISHARA ITAKAYONENEWA

Ni kwanini Bwana Yesu amefanyika kuwa ishara itakayonenewa?..Nini maana ya kunenewa?. Luka 2:34 “Simeoni akawabariki, akamwambia Mariamu mama yake, Tazam