JUMA LA SABINI (70) LA DANIELI

Kabla hatujaliangalia juma la 70 hebu tufahamu kwa ufupi haya majuma 70 ni yapi? Tukisoma Danieli 9:24-27 “24 Muda wa majuma sabini umeamriwa juu ya