EPUKA KUTOA UDHURU.

Luka 14:16 â€śAkamwambia, Mtu mmoja alifanya karamu kubwa akaalika watu wengi, 17 akamtuma mtumwa wake saa ya chakula awaambie wale walioalikwa,