Bwana alimaanisha nini kusema JIKANE mwenyewe?(Mathayo 6:24)

JIBU: Neno kujikana linamaana kuwa, ‘kukataa matamanio yako binafsi au malengo yako kwa sababu fulani’. Hivyo kujikana kunakozungumziwa katika bib