Adamu alikuwa na watoto wangapi?

Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 4:1 Adamu akamjua Hawa mkewe; naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema, Nimepata mtoto mwanamume kwa Bwan