YUDA ISKARIOTE! MTUME ALIYECHAGULIWA NA BWANA YESU.

Bwana Yesu alikuwa na wanafunzi wengi, lakini alikuwa na Mitume 12 tu! Matume hawa 12 wote walichaguliwa kwa ufunuo wa Roho, kwani tunasoma kwamba Bwana ka