MTINI, WENYE MAJANI.

Mtini, wenye majani ni upi? Jina kuu la mwokozi wetu Yesu Kristo libarikiwe. Karibu tujifunze Neno la Mungu, Na leo tutajifunza somo lenye kichwa kinachose