Je ni wakina nani ambao hawataonja mauti mpaka siku ya kuja Bwana?

Je! Ni wakina nani hao katika (Mathayo 16:28) ambao Bwana alisema hawataonja mauti mpaka atakapokuja? JIBU: Tusome.. Mathayo 16:27 “Kwa sababu Mwana wa A