JIHADHARI NA DHAMBI YA WIVU/HUSUDA.

Jiepusha na dhambi ya wivu/husuda ambayo mwisho wake ni mauaji. Silaha moja kubwa shetani anayoitumia kuwadhuru watu ni wivu…mtu mwenye wivu ni rahisi ku