SABATO TATU NI NINI?

Swali: Sabato tatu ni nini? Kama tunavyosoma katika Matendo 17:2 Jibu: Tusome, Matendo 17:1 “Wakiisha kupita kati ya Amfipoli na Apolonia wakafika Thesal