MWEZI WA ABIBU/NISANI NI MWEZI GANI?

Mwezi wa Abibu ni upi? Huu ni mwezi wa kwanza kwa kalenda ya Kiyahudi. Ambao kwa kalenda yetu hii ya ki-gregory unaangukia katikati ya mwezi Machi, na Apri