LAKINI NINYI, NDUGU, MSIKATE TAMAA KATIKA KUTENDA MEMA.

2Wathesalonike 3:13 inasema.. “Lakini ninyi, ndugu, msikate tamaa katika kutenda mema”. Unajua mpaka biblia inakuambia usikate tamaa, inamaanisha kuwa