Kwa jina lake Ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa.

SWALI: Mstari huu unamaanisha nini? Waefeso 3:14 “Kwa hiyo nampigia Baba magoti, 15 ambaye kwa jina lake UBABA WOTE WA MBINGUNI NA WA DUNIANI UNAITWA”, JIBU: Mungu ni Baba wa kila kitu, Baba wa kilivyo mbinguni, na vilevile¬† Baba wa vilivyo duniani. Na kama tunavyojua jukumu la Baba ni kuhakikisha anaihudumia familia yake vizuri, anaitunza, … Continue reading Kwa jina lake Ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa.