Ni nani aliye kipofu, ila mtumishi wangu?

SWALI: Nini maana ya hii mistari? Isaya 42:19 “Ni nani aliye kipofu, ila mtumishi wangu? Au aliye kiziwi, kama mjumbe wangu nimtumaye? Ni nani aliye kipo