Naomba kufahamu maana ya “sura ya kijiti” katika Marko 12:26.

Jibu: Tusome, Marko 12:26  “Na kwa habari ya wafu ya kwamba wafufuliwa, hamjasoma katika kitabu cha Musa, SURA YA KIJITI, jinsi Mungu alivyomwambia, aki