NI NANI ALIYEKUPA MAMLAKA HII UYATENDE HAYA?

NI NANI ALIYEKUPA MAMLAKA HII UYATENDE HAYA?